top

Dolina Karpia Szansa na przyszłość

Wydarzenia

ZAR - Operator dotacji Drukuj

Uwaga!

Realizacja Projektu KIK/14 zakończyła się z dniem 31.12.2016r. Od stycznia 2017r. Punkt Konsultacyjny będziejest nieczynny. Dziękujemy za Państwa zainteresowanie i zaangażowanie w Projekt.

Zatorska Agencja Rozwoju Sp. z o.o. – Operator Dotacji. Spółka komunalna powołana na podstawie Uchwały Nr XXI/144/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 grudnia 2011 r. Akt założycielski Spółki został zawarty w formie aktu notarialnego dnia 13 kwietnia 2012 r. Celem spółki jest wykonywanie zadań ujętych w projekcie „Dolina Karpia szansa na przyszłość Partnerski Program Aktywizacji Społeczno – Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.” Oferta Zatorskiej Agencji Rozwoju Sp. z o. o. skierowana jest do lokalnych przedsiębiorców, osób bezrobotnych, a także młodzieży. Specjalizujemy się w organizacji konkursów i naborów o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a także o dofinansowanie do istniejących przedsiębiorstw z trenów Doliny Karpia. Oferujemy doradztwo formalne przy wypełnianiu wniosku o przyznawanie dotacji na zawiązanie oraz na rozwój działalności gospodarczej. Do naszych zadań należy także dofinansowanie staży zawodowych dla osób bezrobotnych oraz młodzieży, a także organizacja szkoleń związanych z zakładaniem działalności gospodarczej.

19.07.2012 r. Zatorska Agencja Rozwoju Sp. z o.o. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000426811

Zatorska Agencja Rozwoju

Lokalizacja

Mapa Google

16 49.996532232974815,19.43428874015808 Mapa

Dane kontaktowe

ZATORSKA AGENCJA ROZWOJU Sp. z o.o. w likwidacji

ul. Juliusza Słowackiego 15
32-640 Zator,
tel: 795 391 008
NIP 549 243 3812
Regon 122574117
e-mail: zar@zator.pl

BIP2