top

Dolina Karpia Szansa na przyszłość

Wydarzenia

 Drukuj

Zapytanie ofertowe na Szkolenia z zakresu przedsiębiorczości i aktywizacji osób bezrobotnych

13.12.2013 | Inne

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie szkoleń z zakresu przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych oraz osób chcących założyć działalność gospodarczą, zameldowanych na terenie Gmin biorących udział w Projekcie KIK 14 Dolina Karpia – szansa na przyszłość Partnerski Program Aktywizacji Społeczno – Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Tj. Gmin: Zator, Osiek, Brzeźnica, Polanka Wielka, Przeciszów.

Oferent musi posiadać kwalifikacje oraz uprawnienia niezbędne do wykonywania niniejszego przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pliku poniżej:

Zapytanie ofertowe na szkolenia z zakresu przedsiębiorczości i aktywizacji osób bezrobotnych

Inne - Aktualności

Likwidacja Zatorskiej Agencji…

28.04.2017 | Inne

Uchwałą z dnia 31 marca 2017r. wspólników Zatorskiej Agencji Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zatorze ul. Juliusza Słowackiego 15, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście…

więcej ...

Konferencja Podsumowująca…

31.03.2017 | Inne

W dniu 29 marca 2017 w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze odbyła się konferencja podsumowująca Projekt KIK/14 pn. Dolina Karpia – szansa na przyszłość współfinansowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W wydarzeniu wzięli…

więcej ...

zapraszamy na konferencję…

21.03.2017 | Inne

Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o.o. zaprasza na konferencję podsumowującą projekt KIK/14 Dolina Karpia - szansa na przyszłość w dniu 29 Marca 2017 o godzinie 10:00 w Centrum Aktywizacji Zawodowej , ul. Juliusza Słowackiego 15

więcej ...