top

Dolina Karpia Szansa na przyszłość

Wydarzenia

 Drukuj

ZAPROJEKTUJ SUKCES!!

08.12.2016 | Inne

„ZAPROJEKTUJ SUKCES!" Projekt aktywizacji zawodowej pozostających bez zatrudnienia mieszkanek Małopolski Zachodniej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020.

Grupę docelową naszego projektu stanowią kobiety pozostające bez zatrudnienia, po 30-tym roku życia (w szczególności powyżej 50-go r. ż.), zamieszkujące teren powiatu olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego lub wadowickiego. Wsparcie kierujemy także do Pań o niskich kwalifikacjach oraz kobiet z niepełnosprawnościami.

Wsparcie, jakie uczestniczki otrzymają w trakcie trwania projektu, to przede wszystkim doradztwo zawodowe, opieka mentora, pośrednictwo pracy, szkolenia(za udział w szkoleniu uczestniczkom przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 6,65 zł/1h obecności), wyżywienie podczas szkoleń, zwrot kosztów dojazdu, płatne staże (z wynagrodzeniem miesięcznym 997,40 zł), pomoc w znalezieniu atrakcyjnej pracy, a dodatkowo pokrycie kosztów dojazdów do pracy w początkowym okresie zatrudnienia, a także pomoc lub pokrycie kosztów w zorganizowaniu pomocy nad osobą zależną (dzieckiem, osobą chorą, niepełnosprawną) podczas szkoleń i/lub staży.

Przykładowe tematy szkoleń:

  • Opiekunka osób starszych / Siostra PCK z kursem pierwszej pomocy

  • Pracownik administracyjno-biurowy z kursem umiejętności komputerowych ECDL

  • Robotnik gospodarczy – Specjalista ds. utrzymania czystości

  • inne wynikające z możliwości, predyspozycji i zainteresowań uczestniczek projektu, które to kursy będą prowadzić do nabycia kwalifikacji

  • zawodowych oraz docelowo – pomogą w podjęciu zatrudnienia.

Katalog szkoleń zawodowych nie jest katalogiem zamkniętym – szkolenia dobieramy do potrzeb, możliwości i predyspozycji uczestniczek.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą propozycją oraz zachęcam mieszkanki Zatora i okolic do udziału w projekcie.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.mm.net.pl/zaprojektujsukces

Kontakt:

REGIONALNE BIURO PROJEKTU

(siedziba Stowarzyszenia KLUCZ)

Kolbark, ul. Źródlana 3

32-310 Klucze

Tel. 32 445 05 80

Tel. 570 008 290

email: zaprojektujsukces@jmm.net.pl

Plakat

Inne - Aktualności

Likwidacja Zatorskiej Agencji…

28.04.2017 | Inne

Uchwałą z dnia 31 marca 2017r. wspólników Zatorskiej Agencji Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zatorze ul. Juliusza Słowackiego 15, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście…

więcej ...

Konferencja Podsumowująca…

31.03.2017 | Inne

W dniu 29 marca 2017 w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze odbyła się konferencja podsumowująca Projekt KIK/14 pn. Dolina Karpia – szansa na przyszłość współfinansowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W wydarzeniu wzięli…

więcej ...

zapraszamy na konferencję…

21.03.2017 | Inne

Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o.o. zaprasza na konferencję podsumowującą projekt KIK/14 Dolina Karpia - szansa na przyszłość w dniu 29 Marca 2017 o godzinie 10:00 w Centrum Aktywizacji Zawodowej , ul. Juliusza Słowackiego 15

więcej ...