top

Dolina Karpia Szansa na przyszłość

Wydarzenia

Zamówienia Drukuj

Informacje ogólne

Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa materiałów biurowych

Na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zapraszam do składania ofert na zakup i dostawę artykułów biurowych do Zatorskiej Agencji Rozwoju sp. z o.o. w ramach Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia – szansa na przyszłość. Partnerski Program Aktywizacji Społeczno – Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich. Umowa nr URP/SPPW/1.1/KIK/14. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Data opublikowania: 18.11.2016 r.

Termin składania ofert: 25.11.2016 r. godz. 15:00

Pełna treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy znajdują się w pliku poniżej:

Zapytanie ofertowe zakup i dostawa artykułów biurowych do Zatorskiej Agencji Rozwoju sp. z o.o. w ramach Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia – szansa na przyszłość

Zapytanie ofertowe - obsługa informatyczna

Na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zapraszamy do złożenia oferty cenowej na obsługę informatyczną Zatorskiej Agencji Rozwoju sp. z o.o. w ramach Projektu KIK 14 Dolina Karpia – szansa na przyszłość Partnerski Program Aktywizacji Społeczno – Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Data opublikowania: 10.10.2016 r.

Termin składania ofert: 19.10.2016 r. godz. 12:00

Pełna treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy znajdują się w pliku poniżej:

Zapytanie ofertowe- obsługa informatyczna

Zapytanie ofertowe - szkolenia komputerowe

Na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zapraszamy do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie szkoleń pt. Kurs komputerowy poziom podstawowy w ramach Projektu KIK 14 Dolina Karpia – szansa na przyszłość Partnerski Program Aktywizacji Społeczno – Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Data opublikowania: 07.10.2016 r.

Termin składania ofert: 18.10.2016 r. godz. 12:00

Pełna treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy znajdują się w pliku poniżej:

Zapytanie ofertowe - szkolenia komputerowe

Zapytanie ofertowe tablica informacyjna

Na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zapraszamy do składania ofert na usługę polegającą na zaprojektowaniu, wykonaniu, dostawie i montażu tablicy informacyjnej wewnątrz Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze w ramach Projektu KIK/14.: Dolina Karpia – szansa na przyszłość

Data opublikowania zapytania ofertowego: 14.07.2016 r.

Termin nadsyłania ofert: 21.07.2016 r. godz. 15:00

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami: formularz ofertowy oraz wzór umowy znajdują się w pliku poniżej:

Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na zaprojektowaniu, wykonaniu, dostawie i montażu tablicy informacyjnej wewnątrz Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze w ramach Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia – szansa na przyszłość

Zamówienie ZAR/P/5/2016

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZAR/P/5/2016


W związku z realizacją Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia – szansa na przyszłość. Partnerski Program Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich realizowanym w ramach Szwajcarsko– Polskiego Programu Współpracy,

Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o.o. ogłasza przetarg na na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w formie kursów języka angielskiego, realizowanych w ramach Projektu KIK/14 Dolina Karpia – szansa na przyszłość

Nr procedury ZAR/P/5/2016

Data zamieszczenia: 13.04.2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu ZAR/P/5/2016

SIWZ - zamównienie ZAR/P/5/2016

Załączniki (docx) - zamówienie ZAR/P/5/2016

Załączniki (pdf) - zamówienie ZAR/P/5/2016

Zakup i dostawa wyposażenia kuchni i zastawy stołowej do CAZ w Zatorze - Zakończone

Informujemy, iż w wyniku procedury zapytania ofertowego z dnia 31.03.2016 r., na na zakup i dostawę wyposażenia kuchni i zastawy stołowej do Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze w ramach Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia – szansa na przyszłość , jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: SwissPol Ltd. sp. z o.o. , ul. Wilcza 27, 50-429 Wrocław

Na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zapraszamy do składania ofert na zna zakup i dostawę wyposażenia kuchni i zastawy stołowej do Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze w ramach Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia – szansa na przyszłość

Data opublikowania zapytania ofertowego: 31.03.2016 r.

Termin nadsyłania ofert: 08.04.2016 r. godz. 15:00

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy znajdują się w pliku poniżej:

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia kuchni i zastawy stołowej do Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze

Zamówienie ZAR/P/4/2016 Zakończone

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZAR/P/4/2016


W związku z realizacją Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia – szansa na przyszłość. Partnerski Program Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich realizowanym w ramach Szwajcarsko– Polskiego Programu Współpracy,

Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o.o. ogłasza przetarg na przeprowadzenie szkoleń tematyka III dla grup liczących maksymalnie 10 osób, realizowanych w ramach Projektu KIK/14 Dolina Karpia – szansa na przyszłość

Nr procedury ZAR/P/4/2016

Data zamieszczenia: 09.03.2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu ZAR/P/4/2016

SIWZ - zamównienie ZAR/P/4/2016

Załączniki (docx) - zamówienie ZAR/P/4/2016

Załączniki (pdf) - zamówienie ZAR/P/4/2016

Zamówienie ZAR/P/3/2016 Zakończone

Zator, dnia 25.03.2016 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą).

Dotyczy sprawy nr ZAR/P/3/2016

I. Zamawiający – Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o.o. informuje, że w dniu 25.03.2016 r. dokonano wyboru wykonawcy na:
Przeprowadzenie szkoleń tematyka II dla grup liczących maksymalnie 10 osób, realizowanych w ramach Projektu KIK/14 „Dolina Karpia – szansa na przyszłość”. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

II. W wyznaczonym terminie wpłynęło 12 ofert, żadnego wykonawcy nie wykluczono, żadnej oferty nie odrzucono.

 1. Po ocenie ofert nie podlegających odrzuceniu, przez pracownika Zamawiającego, któremu kierownik Zamawiającego powierzył pisemnie wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Zamawiający wybrał ofertę nr 4 złożoną przez firmę : Centrum Biznesu i Promocji Kadr sp. z o.o. os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 2. Cena ofertowa wybranej oferty wynosi : 11 180,25 zł brutto(łącznie z VAT).

 3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – zgodnie z SIWZ.

 4. Powyższa oferta spełnia wszystkie warunki przetargowe oraz otrzymała następującą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach (najwyższa liczba punktów):

a/ cena - 75 punktów

b/ certyfikat jakości usług ISO - 25 punktów

c/ łącznie - 100 punktów.

5.Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Umowa z wykonawcą, którego oferta wygrała przetarg, zostanie zawarta po dniu 31.03.2016 r., w siedzibie Zamawiającego, w uzgodnionym przez strony terminie.

III. Niniejsze zawiadomienie zostało wysłane e-mailem do wszystkich wykonawców w dniu 25.03.2016 r., z prośbą o zwrotne potwierdzenie odbioru.


W związku z realizacją Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia – szansa na przyszłość. Partnerski Program Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich realizowanym w ramach Szwajcarsko– Polskiego Programu Współpracy,

Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o.o. ogłasza przetarg na przeprowadzenie szkoleń tematyka II dla grup liczących maksymalnie 10 osób, realizowanych w ramach Projektu KIK/14 Dolina Karpia – szansa na przyszłość

Nr procedury ZAR/P/3/2016

Data zamieszczenia: 07.03.2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu ZAR/P/3/2016

SIWZ - zamówienie ZAR/P/3/2016

Załączniki (docx) - zamówienie ZAR/P/3/2016

Załączniki (pdf) - zamówienie ZAR/P/3/2016

Zakup i dostawa wyposażenia kuchni i zastawy stołowej do CAZ w Zatorze Anulowane

W związku z rezygnacją z realizacji zamówienia Wykonawcy "Signum" Piotr Olchawa ul. Beskidzka 10, 25-565 Kielce wybranego w ramach zapytania ofertowego z dnia 07.03.2016 r. na Zakup i dostawę wyposażenia kuchni i zastawy stołowej do Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze w ramach Projektu KIK/14 pn.: _Dolina karpia - szansa na przyszłość... _oraz upływem terminu realizacji zamówienia , informujemy, że w/w procedura została anulowana.


Informujemy, iż w wyniku procedury zapytania ofertowego z dnia 07.03.2016 r., na na zakup i dostawę wyposażenia kuchni i zastawy stołowej do Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze w ramach Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia – szansa na przyszłość , jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: SIGNUM Piotr Olchawa, ul. Beskidzka 10, 25-565 Kielce


Na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zapraszamy do składania ofert na zna zakup i dostawę wyposażenia kuchni i zastawy stołowej do Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze w ramach Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia – szansa na przyszłość

Data opublikowania zapytania ofertowego: 07.03.2016 r.

Termin nadsyłania ofert: 14.03.2016 r. godz. 15:00

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy znajdują się w pliku poniżej:

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia kuchni i zastawy stołowej do Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze

Zamówienie ZAR/P/2/2016 zakończone

Zator, dnia 04.03.2016 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą).
Dotyczy sprawy nr ZAR/P/2/2016

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZAR/P/2/2016


Data zamieszczenia: 09.02.2016 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZAR/P/2/2016

Informacja o zmianie w treści SIWZ - ZAR/P/2/2016

SIWZ po korekcie - zamównienie ZAR/P/2/2016

Załączniki (pdf) po korekcie - zamówienie ZAR/P/2/2016

Załączniki (docx) po korekcie - zamówienie ZAR/P/2/2016


W związku z realizacją Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia – szansa na przyszłość. Partnerski Program Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich realizowanym w ramach Szwajcarsko– Polskiego Programu Współpracy,

Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o.o. ogłasza przetarg na przeprowadzenie szkoleń dla grup liczących maksymalnie 10 osób, realizowanych w ramach Projektu KIK/14 Dolina Karpia – szansa na przyszłość

Nr procedury ZAR/P/2/2016

Data zamieszczenia: 04.02.2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu ZAR/P/2/2016

SIWZ - zamówienie ZAR/P/2/2016

Załączniki (docx) - zamówienie ZAR/P/2/2016

Załączniki (pdf) - zamówienie ZAR/P/2/2016

Zapytanie ofertowe - 6 białych tablic obrotowych zakończone

Na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zapraszamy do składania ofert na zakup i dostawę 6 obrotowych białych tablic w ramach Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia – szansa na przyszłość...

Data opublikowania zapytania ofertowego: 02.02.2016 r.

Termin nadsyłania ofert: 09.02.2016 r. godz. 15:00

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy znajdują się w pliku poniżej:

Zapytanie ofertowe - tablice

Zamówienie ZAR/P/1/2016 - zakończone

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZAR/P/1/2016

Zator, dnia 28.01.2016 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą).
Dotyczy sprawy nr ZAR/P/1/2016

I. Zamawiający – Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o.o. informuje, że w dniu 28.01.2016 r. dokonano wyboru wykonawcy na:
Zorganizowanie i wykonanie usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu grupowego doradztwa zawodowego dla uczniów szkół gimnazjalnych znajdujących się na terenie Gmin biorących udział w Projekcie KIK/14 pn.: „Dolina Karpia – szansa na przyszłość…” tj. Gmin: Zator, Osiek, Brzeźnica, Polanka Wielka, Przeciszów
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

II. W wyznaczonym terminie wpłynęło 21 ofert, w tym trzech wykonawców wykluczono na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy a ich oferty na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy uznano za odrzucone.

III. Wykluczono wykonawców:
1.B.A.T.N.A Firma Szkoleniowo-Usługowa Joanna Buława, ul. Starzyńskiego 11/12, 35-508 Rzeszów. Wykonawca pomimo wezwania nie przesłał Zamawiającemu prawidłowo wypełnionych w terminie do 28.01.2016 do godz.10:00 dokumentów stanowiących kolejno załączniki nr 6, nr 7 oraz nr 8 do SIWZ. W związku z powyższym Zamawiający stwierdził, że Wykonawca B.A.T.N.A Firma Szkoleniowo-Usługowa Joanna Buława nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w/w Wykonawca został wykluczony z postępowania.

2.BPR Consulting Paulina Zastróżna, ul. Radwańska 27/2U, 90-540 Łódź. Wykonawca pomimo wezwania nie przesłał Zamawiającemu prawidłowo wypełnionych w terminie do 28.01.2016 do godz.10:00 dokumentów stanowiących kolejno załączniki nr 6, nr 7 oraz nr 8 do SIWZ. W związku z powyższym Zamawiający stwierdził, że BPR Consulting Paulina Zastróżna nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w/w Wykonawca został wykluczony z postępowania.

3.Eurofinance Training sp. z o.o. ul. Nowy Świat 27 00-029 Warszawa. Na podstawie złożonej oferty, załączonej do niej dokumentacji oraz w przesłanych wyjaśnieniach i dodatkowych dokumentach. Zamawiający stwierdził, że Eurofinance Training sp. z o.o. nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w/w Wykonawca został wykluczony z postępowania.

IV. 1. Po ocenie ofert nie podlegających odrzuceniu, przez pracownika Zamawiającego, któremu kierownik Zamawiającego powierzył pisemnie wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Zamawiający wybrał ofertę nr 13 złożoną przez firmę: AP Edukacja, ul. Wielkopolska 1H, 44-335 Jastrzębie Zdrój
2. Cena ofertowa wybranej oferty wynosi: 6 500,00 zł brutto (łącznie z VAT).
3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – zgodnie z SIWZ.
4. Powyższa oferta spełnia wszystkie warunki przetargowe oraz otrzymała następującą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach (najwyższa liczba punktów):
a/ cena - 73,85 punktów
b/ certyfikat jakości usług ISO - 25 punktów
c/ łącznie - 98,85 punktów.
5. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Umowa z wykonawcą, którego oferta wygrała przetarg, zostanie zawarta po dniu 03.02.2016 r., w siedzibie Zamawiającego, w uzgodnionym przez strony terminie.

V. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty, wraz z cenami ofertowymi, terminami realizacji i punktami w poszczególnych kryteriach:

 1. Oferta nr 1: Szkolenia -Doradztwo-Usługi "FIORITURA" Bożena Popiela, ul Sołtysowska 12i/20, 31-589 Kraków, ul Św. Floriana 11/2, 33-190 Ciężkowice, Cena ofertowa – 10 800,00 zł brutto. Termin realizacji – 30.11.2016 r. Punktacja : a/ cena - 44,44 punktów, b/ certyfikat jakości usług ISO - 0 punkty, c/ łącznie - 44,44 punktów.

 2. Oferta nr 2: UNI FUND sp. z o.o. al. Niepodległości 72 , 35-303 Rzeszów, Cena ofertowa – 8 180,00 zł brutto. Termin realizacji – 30.11.2016 r. Punktacja : a/ cena - 58,68 punktów, b/ certyfikat jakości usług ISO - 0 punktów, c/ łącznie - 58,68 punktów.

 3. Oferta nr 3: Centrum Tłumaczeń Doradztwa i Edukacji Pragmatic sp. z o.o. ul. Warszawska 49 lok 50, 25-531 Kielce, Cena ofertowa – 7 500,00 zł brutto. Termin realizacji – 30.11.2016 r. Punktacja: a/ cena - 64,00 punktów, b/ certyfikat jakości usług ISO - 25 punktów, c/ łącznie - 89,00 punktów.

 4. Oferta nr 4: CE LINGUA sp. z o.o., os. Bohaterów Września 1A/C, 32-620 Kraków, Cena ofertowa – 8 980,00 zł brutto. Termin realizacji – 30.11.2016 r. Punktacja : a/ cena - 53,45 punktów, b/ certyfikat jakości usług ISO - 0 punktów, c/ łącznie - 53,45 punktów.

 5. Oferta nr 5: APUS Robert Meller, ul Jasnogórska 15/11, 42-202 Częstochowa Cena ofertowa – 10 875,00 zł brutto. Termin realizacji – 30.11.2016 r. Punktacja : a/ cena - 44,14 punktów, b/ certyfikat jakości usług ISO - 25 punktów, c/ łącznie - 69,14 punktów.

 6. Oferta nr 6: Collegium Medyczne "Medica" s.c. Anna Wasiłek Grzegorz Wasiłek, Akademia Kształcenia Kadr "Medica", ul. Mieszka I 4, 73-110 Stargard Szczeciński. Cena ofertowa – 12 423,00 zł brutto. Termin realizacji – 30.11.2016 r. Punktacja: a/ cena - 38,64 punktów, b/ certyfikat jakości usług ISO - 25 punktów, c/ łącznie - 63,64 punktów.

 7. Oferta nr 7: Europejska Grupa Konsultingowa Anna Kazimierczak. Ul. Żwirki 1C/4, 90-448 Łódź, Cena ofertowa – 10 360,00 zł brutto. Termin realizacji – 30.11.2016 r. Punktacja: a/ cena- 46,33 punktów, b/ certyfikat jakości usług ISO - 0 punktów, c/ łącznie - 46,33 punktów.

 8. Oferta nr 9: Pro-Edu sp. j. D. Karmazyn R. Krokocki ul. Mszczonowska 33/35, 96-100 Skierniewice Cena ofertowa – 26 760,00 zł brutto. Termin realizacji – 30.11.2016 r. Punktacja: a/ cena - 17,94 punktów, b/ certyfikat jakości usług ISO - 25 punktów, c/ łącznie - 42,94 punktów.

 9. Oferta nr 10: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego- Orbe os. Tysiąclecia 85, 31-610 Kraków Osoba prowadząca ORBE sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os Bohaterów Września 1A/C, 31-620 Kraków, Cena ofertowa – 12 650,00 zł brutto. Termin realizacji – 30.11.2016 r. Punktacja: a/ cena - 37,94 punktów, b/ certyfikat jakości usług ISO - 0 punktów, c/ łącznie - 37,94 punktów.

 10. Oferta nr 11: Centrum Biznesu i Promocji Kadr sp. z o.o., os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Cena ofertowa – 10 400,00 zł brutto. Termin realizacji – 30.11.2016 r. Punktacja: a/ cena - 46,15 punktów, b/ certyfikat jakości usług ISO - 25 punktów, c/ łącznie - 71,15 punktów.

 11. Oferta nr 12: Fundacja Rozwoju Rynku Pracy PERSPEKTYWA, os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Cena ofertowa – 10 150,00 zł brutto. Termin realizacji – 30.11.2016 r. Punktacja: a/ cena - 47,29 punktów, b/ certyfikat jakości usług ISO - 0 punktów, c/ łącznie - 47,29 punktów.

 12. Oferta nr 14: Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, Cena ofertowa – 11 931,00 zł brutto. Termin realizacji – 30.11.2016 r. Punktacja: a/ cena - 40,23 punktów, b/ certyfikat jakości usług ISO - 25 punktów, c/ łącznie - 65,23 punktów.

 13. Oferta nr 15: Renata Maciejczyk EXTREME ACADEMY, ul. Włókniarzy 26/61, 34-120 Andrychów, Cena ofertowa – 29 000,00 zł brutto. Termin realizacji – 30.11.2016 r. Punktacja : a/ cena - 16,55 punktów, b/ certyfikat jakości usług ISO - 0  punktów, c/ łącznie - 16,55 punktów.

 14. Oferta nr 18: Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. al. Wojska Polskiego 4, 44-240 Żory, Cena ofertowa – 11 800,00 zł brutto. Termin realizacji – 30.11.2016 r. Punktacja : a/ cena - 40,68 punktów, b/ certyfikat jakości usług ISO - 25 punktów, c/ łącznie - 65,68 punktów.

 15. Oferta nr 19: Grupa Doradcza Projekt sp. z o.o. ul. A. Sokołowskiego 6, 31-436 Kraków, Cena ofertowa – 51 660,00 zł brutto. Termin realizacji – 30.11.2016 r. Punktacja : a/ cena - 9,29 punktów, b/ certyfikat jakości usług ISO - 0  punktów, c/ łącznie - 9,29 punktów.

 16. Oferta nr 20: Ośrodek Szkolenia Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 275, 46-600 Jaworzno, Cena ofertowa – 14 000,00 zł brutto. Termin realizacji – 30.11.2016 r. Punktacja : a/ cena - 34,29 punktów, b/ certyfikat jakości usług ISO -25 punktów, c/ łącznie - 59,29 punktów.

 17. Oferta nr 21: Europejska Platforma Edukacyjna sp. z o.o., ul. Północna 22A, 20-064 Lublin, Cena ofertowa – 24 300,00 zł brutto. Termin realizacji – 30.11.2016 r. Punktacja : a/ cena - 19,75 punktów, b/ certyfikat jakości usług ISO - 25 punktów, c/ łącznie - 44,75 punktów.

V. Niniejsze zawiadomienie zostało wysłane e-mailem do wszystkich wykonawców w dniu 28.01.2016 r., z prośbą o zwrotne potwierdzenie odbioru.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, proszę o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego zawiadomienia na adres email: zar@zator.pl (z datą otrzymania i pieczątką firmy).

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZAR/P/1/2016

Zapytanie ofertowe na obsługę rachunkowo księgową ZAR zakończone

Informujemy, iż w wyniku procedury zapytania ofertowego z dnia 10.12.2015 r., na prowadzenie obsługi rachunkowo-księgowej Zatorskiej Agencji Rozwoju sp. z o.o, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zatorze


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na prowadzenie obsługi rachunkowo-księgowej Zatorskiej Agencji Rozwoju sp. z o.o.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze rachunkowo-księgowej Zatorskiej Agencji Rozwoju sp. z o.o. powołanej w celu realizacji projektu KIK 14.: Dolina Karpia szansa na przyszłość Partnerski Program Aktywizacji Społeczno – Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Oferent musi posiadać kwalifikacje oraz uprawnienia niezbędne do wykonywania niniejszego przedmiotu zamówienia.

Data opublikowania zapytania ofertowego: 10.12.2015 r.

Termin nadsyłania ofert: 21.12.2015 godz. 12:00

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy znajdują się w pliku poniżej:

Zapytanie ofertowe na obsługę rachunkowo księgową Zatorskiej Agencji Rozwoju sp.z o.o.

Zamówienie ZAR/P/2/2015 - ZAKOŃCZONE

Zator, dnia 12.01.2016 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w przetargu nieograniczonym

Dotyczy sprawy nr ZAR/P/2/2015

I. Zamawiający – Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o.o., informuje, że w dniu 12.01.2016 r., zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, unieważniła postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy na: Zorganizowanie i wykonanie usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu grupowego doradztwa zawodowego dla uczniów szkół gimnazjalnych znajdujących się na terenie Gmin biorących udział w Projekcie KIK/14 pn.: „Dolina Karpia – szansa na przyszłość…” tj. Gmin: Zator, Osiek, Brzeźnica, Polanka Wielka, Przeciszów

II. W postępowaniu tym, wykonawca, którego oferta została wybrana uchylił się od zawarcia umowy, w związku z czym Zamawiający unieważnia postępowanie.

III. Niniejsze zawiadomienie zostało przesłane mailem wszystkim uczestnikom postępowania w dniu 12.01.2016 r. oraz zamieszczone na stronie internetowej www.caz.zator.pl oraz na tablicy ogłoszeń Zatorskiej Agencji Rozwoju sp. z o.o., w dniu 12.01.2016 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w przetargu nieograniczonym Dotyczy sprawy nr ZAR/P/2/2015


Zator, dnia 30.12.2015 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą). Dotyczy sprawy nr ZAR/P/1/2015

I. Zamawiający – Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o.o. informuje, że w dniu 30.12.2015 r. dokonano wyboru wykonawcy na:
Zorganizowanie i wykonanie usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu grupowego doradztwa zawodowego dla uczniów szkół gimnazjalnych znajdujących się na terenie Gmin biorących udział w Projekcie KIK/14 pn.: „Dolina Karpia – szansa na przyszłość…” tj. Gmin: Zator, Osiek, Brzeźnica, Polanka Wielka, Przeciszów
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

II. W wyznaczonym terminie wpłynęło 16 ofert, w tym dwóch wykonawców wykluczono na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy a ich oferty na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy uznano za odrzucone.

III. Wykluczono wykonawców:
1.Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich w Katowicach ul. Krasińskiego 2  40-952 Katowice. Wykonawca pomimo wezwania nie przesłał Zamawiającemu prawidłowo wypełnionych dokumentów stanowiących pełnomocnictwo do reprezentowania Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich w Katowicach , w związku z tym zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, został wykluczony z postępowania.

2.MDDP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AKADEMIA BIZNESU Sp.k. 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 25. Wykonawca pomimo wezwania nie przesłał Zamawiającemu prawidłowo wypełnionych dokumentów stanowiących kolejno załączniki nr 7 oraz nr 8 do SIWZ, oraz pełnomocnictwa do reprezentowania MDDP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AKADEMIA BIZNESU Sp.k w związku z tym zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, został wykluczony z postępowania.

IV. 1. Po ocenie ofert nie podlegających odrzuceniu, przez pracownika Zamawiającego, któremu kierownik Zamawiającego powierzył pisemnie wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Zamawiający wybrał ofertę nr 3 złożoną przez firmę : Gabinet Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Magdalena Pikulska, ul. 3Maja 10/1, 37-500 Jarosław

 1. Cena ofertowa wybranej oferty wynosi: 5 500,00 zł brutto (łącznie z VAT).
 2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – zgodnie z SIWZ.
 3. Powyższa oferta spełnia wszystkie warunki przetargowe oraz otrzymała następującą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach (najwyższa liczba punktów):
  a/ cena - 95 punktów
  b/ certyfikat jakości usług ISO - 0 punkty ** c/ łącznie - **95 punktów.
 4. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Umowa z wykonawcą, którego oferta wygrała przetarg, zostanie zawarta po dniu 06.01.2016 r., w siedzibie Zamawiającego, w uzgodnionym przez strony terminie.

V. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty, wraz z cenami ofertowymi, terminami realizacji i punktami w poszczególnych kryteriach:

 1. Oferta nr 1: Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA Organ prowadzący: Ce Lingua sp. z o.o.os Bohaterów Września 1A/C, 31-620 Kraków. Cena ofertowa – 6 624,00zł brutto. Termin realizacji – 30.11.2016 r. Punktacja: a/cena - 78,88 punktów, b/ certyfikat jakości usług ISO - 0 punkty, c/ łącznie - 78,88 punktów.

 2. Oferta nr 2: UNI FUND sp. z o.o. al. Niepodległości 72 , 35-303 Rzeszów. Cena ofertowa – 8 200,00 zł brutto. Termin realizacji – 30.11.2016 r. Punktacja: a/ cena -63,72 punktów, b/ certyfikat jakości usług ISO - 0 punktów, c/ łącznie - 63,72 punktów.

 3. Oferta nr 4: BiznesTUBE sp. z o.o., ul. Krakowska 25, 32-031 Mogilany. Cena ofertowa – 18 800,00 zł brutto. Termin realizacji – 30.11.2016 r. Punktacja: a/ cena - 27,79 punktów, b/ certyfikat jakości usług ISO - 0 punktów, c/ łącznie - 27,79 punktów.

 4. Oferta nr 5: Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC Sp. z o.o. ul. Warszawska 49 lok.50 25-531 Kielce. Cena ofertowa – 16 250,00 zł brutto. Termin realizacji – 30.11.2016 r. Punktacja: a/ cena - 32,15 punktów, b/ certyfikat jakości usług ISO - 5 punktów, c/ łącznie - 37,15 punktów.

 5. Oferta nr 6: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego- Orbe os. Tysiąclecia 85, 31-610 Kraków Osoba prowadząca ORBE sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os Bohaterów Września 1A/C, 31-620 Kraków. Cena ofertowa – 11 500,00 zł brutto. Termin realizacji – 30.11.2016 r. Punktacja: a/ cena - 45,43 punktów, b/ certyfikat jakości usług ISO - 0 punkty, c/ łącznie - 45,43 punktów.

 6. Oferta nr 7: Błaszczyk Jakub Centrum Szkoleń Wielozawodowych DELTA Pracownia badań Psychologicznych DELT mgr Błaszczyk Jakub ul. Kilińskiego 57, 27-400 Ostrowiec Św. Cena ofertowa – 10 800,00 zł brutto. Termin realizacji – 30.11.2016 r. Punktacja : a/ cena - 48,38 punktów, b/ certyfikat jakości usług ISO - 0 punktów, c/ łącznie - 48,38 punktów.

 7. Oferta nr 8: Centrum Biznesu i Promocji Kadr sp. z o.o. os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Cena ofertowa – 10 400,00 zł brutto. Termin realizacji – 30.11.2016 r. Punktacja: a/ cena - 50,24 punktów, b/ certyfikat jakości usług ISO - 5 punktów, c/ łącznie - 55,24 punktów.

 8. Oferta nr 9: Studio Rozwojowe, ul. Gallusa 12 40-594 Katowice. Cena ofertowa – 18 900,00 zł brutto. Termin realizacji – 30.11.2016 r. Punktacja: a/ cena - 27,65 punktów, b/ certyfikat jakości usług ISO - 0 punktów, c/ łącznie - 27,65 punktów.

 9. Oferta nr 10: GTW Project sp. z o.o. ul. Św. Anny 5 33-100 Tarnów. Cena ofertowa – 11 000,00 zł brutto. Termin realizacji – 30.11.2016 r. Punktacja: a/ cena - 47,50 punktów, b/ certyfikat jakości usług ISO - 0 punktów, c/ łącznie - 47,50 punktów.

 10. Oferta nr 11: Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów. Cena ofertowa – 12 900,00 zł brutto. Termin realizacji – 30.11.2016 r. Punktacja: a/ cena - 40,50 punktów, b/ certyfikat jakości usług ISO - 5 punktów, c/ łącznie - 45,50 punktów.

 11. Oferta nr 12: Europartner sp. z o.o. ul. Kolejarzy 81, 43-600 Jaworzno. Cena ofertowa – 19 680,00 zł brutto. Termin realizacji – 30.11.2016 r. Punktacja: a/ cena - 26,55 punktów, b/ certyfikat jakości usług ISO - 5 punktów, c/ łącznie - 31,55 punktów.

 12. Oferta nr 14: Fundacja Rozwoju Rynku Pracy PERSPEKTYWA os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Cena ofertowa – 9 400,00 zł brutto. Termin realizacji – 30.11.2016 r. Punktacja: a/ cena - 55,59 punktów, b/ certyfikat jakości usług ISO - 0 punkty, c/ łącznie - 55,59 punktów.

 13. Oferta nr 15: AP EDUKACJA sp. z o.o. ul. Wielkopolska 1H 44-335 Jastrzębie Zdrój. Cena ofertowa – 9 400,00 zł brutto. Termin realizacji – 30.11.2016 r. Punktacja: a/ cena - 65,31 punktów, b/ certyfikat jakości usług ISO- 5  punktów, c/ łącznie - 70,31 punktów.

V. Niniejsze zawiadomienie zostało wysłane e-mailem do wszystkich wykonawców w dniu 30.12.2015 r., z prośbą o zwrotne potwierdzenie odbioru.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, proszę o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego zawiadomienia na adres email: zar@zator.pl (z datą otrzymania i pieczątką firmy)lub e-mailem.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym - dotyczy sprawy nr ZAR/P/2/2015


SIWZ - zamównienie ZAR/P/2/2015

Załączniki (doc) - zamówienie ZAR/P/2/2015

Ogłoszenie o zamówieniu ZAR/P/2/2015

Zamówienie ZAR/P/1/2015 - zakończone

Zamówienie: Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi polegającej na przeprowadzeniu grupowego doradztwa zawodowego dla uczniów szkół gimnazjalnych znajdujących się na terenie Gmin biorących udział w Projekcie KIK/14 pn.: Dolina Karpia - szansa na przyszłość Nr procedury ZAR/P/1/2015

Zator, dnia 30.11.2015 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w przetargu nieograniczonym

Dotyczy sprawy nr ZAR/P/1/2015

I. Zamawiający – Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o.o., informuje, że w dniu 30.11.2015 r., zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, unieważniła postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy na: Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi polegającej na przeprowadzeniu grupowego doradztwa zawodowego dla uczniów szkół gimnazjalnych znajdujących się na terenie Gmin biorących udział w Projekcie KIK/14 pn.: „Dolina Karpia - szansa na przyszłość…”.

II. W postępowaniu tym, wykonawca, którego oferta została wybrana uchylił się od zawarcia umowy, w związku z czym Zamawiający unieważnia postępowanie.

III. Niniejsze zawiadomienie zostało przesłane mailem wszystkim uczestnikom postępowania w dniu 30.11.2015 r. oraz zamieszczone na stronie internetowej www.caz.zator.pl oraz na tablicy ogłoszeń Zatorskiej Agencji Rozwoju sp. z o.o., w dniu 30.11.2015 r.

Prezes Zarządu

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w przetargu nieograniczonym Dotyczy sprawy nr ZAR/P/1/2015


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZAR/P/1/2015

ZAR/P/1/2015

Zator, dnia 21.10.2015 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą). Dotyczy sprawy nr ZAR/P/1/2015

I. Zamawiający – Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o.o. informuje, że w dniu 21.10.2015 r. dokonano wyboru wykonawcy na:
Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi polegającej na przeprowadzeniu grupowego doradztwa zawodowego dla uczniów szkół gimnazjalnych znajdujących się na terenie Gmin biorących udział w Projekcie KIK/14 pn.: Dolina Karpia - szansa na przyszłość

II. 1. Po ocenie ofert nie podlegających odrzuceniu, przez pracownika Zamawiającego, któremu kierownik Zamawiającego powierzył pisemnie wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Zamawiający wybrał ofertę nr 10 złożoną przez firmę : Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego- Orbe os. Tysiąclecia 85, 31-610 Kraków Osoba prowadząca ORBE sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os Bohaterów Września 1A/C, 31-620 Kraków

 1. Cena ofertowa wybranej oferty wynosi : 4 440,00 zł brutto (łącznie z VAT).

 2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – zgodnie z SIWZ.

 3. Powyższa oferta spełnia wszystkie warunki przetargowe oraz otrzymała następującą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach (najwyższa liczba punktów):

  a/ cena - 89,19 punktów

  b/ dokumenty potwierdzające jakość świadczonych usług - 2 punkty

  c/ łącznie - 91,19 punktów.

 4. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Umowa z wykonawcą, którego oferta wygrała przetarg, zostanie zawarta** po dniu 27.10.2015 r**., w siedzibie Zamawiającego, w uzgodnionym przez strony terminie.

III. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty, wraz z cenami ofertowymi, terminami realizacji i punktami w poszczególnych kryteriach:

 1. Oferta nr 1: Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA Organ prowadzący: Ce Lingua sp. z o.o. os Bohaterów Września 1A/C, 31-620 Kraków Cena ofertowa – 5 520,00zł brutto. Termin realizacji – 24.06.2016 r. Punktacja : a/ cena - 71,74 punktów b/ dokumenty potwierdzające jakość świadczonych usług - 2  punkty c/ łącznie - 73,74 punktów

 2. Oferta nr 2: Grupa MPD sp. z o.o., ul. Bernardyńska 11, 35-069 Rzeszów Cena ofertowa – 16 000,00 zł brutto. Termin realizacji – 24.06.2016 r. Punktacja : a/ cena - 24,75 punktów b/ dokumenty potwierdzające jakość świadczonych usług - 0  punktów c/ łącznie - 24,75 punktów

 3. Oferta nr 3: Centrum Edukacyjne OMNIBUS, ul. Bolesława Chrobrego 8A/23, 73-110 Stargard Szczeciński Cena ofertowa – 11 800,00 zł brutto. Termin realizacji – 24.06.2016 r. Punktacja : a/ cena - 33,56 punktów b/ dokumenty potwierdzające jakość świadczonych usług - 2  punkty c/ łącznie - 35,56 punktów

 4. Oferta nr 4: Szkolenia. Doradztwo. Usługi „Fioritura” Bożena Popiela, ul. Sołtysowska 12i/20 31-589 Kraków Cena ofertowa – 9 440,00 zł brutto. Termin realizacji – 24.06.2016 r. Punktacja : a/ cena - 41,95 punktów b/ dokumenty potwierdzające jakość świadczonych usług - 2  punkty c/ łącznie - 43,95 punktów

 5. Oferta nr 5: Instytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego, ul. Prądnicka 8/25 30-002 Kraków Cena ofertowa – 9 584,00 zł brutto. Termin realizacji – 24.06.2016 r. Punktacja : a/ cena - 41,32 punktów b/ dokumenty potwierdzające jakość świadczonych usług - 2  punkty c/ łącznie - 43,32 punktów

 6. Oferta nr 6: Studio Rozwojowe, ul. Gallusa 12, 40-594 Katowice Cena ofertowa – 8 580,00 zł brutto. Termin realizacji – 24.06.2016 r. Punktacja : a/ cena - 46,15 punktów b/ dokumenty potwierdzające jakość świadczonych usług - 2  punkty c/ łącznie - 48,15 punktów

 7. Oferta nr 8: BiznesTUBE sp. z o.o., ul. Krakowska 25, 32-031 Mogilany Cena ofertowa – 19 384,00 zł brutto. Termin realizacji – 24.06.2016 r. Punktacja : a/ cena - 20,43 punktów b/ dokumenty potwierdzające jakość świadczonych usług - 2  punkty c/ łącznie - 22,43 punktów

 8. Oferta nr 9: Gabinet Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Magdalena Pikulska, ul. 3Maja 10/1 37-500 Jarosław Cena ofertowa – 4 400,00 zł brutto. Termin realizacji – 24.06.2016 r. Punktacja : a/ cena - 90 punktów b/ dokumenty potwierdzające jakość świadczonych usług - 0  punktów c/ łącznie - 90 punktów

 9. Oferta nr 11: Ewa Bensz Lucky Mind, ul. Wrocławska 18/13, 41-500 Chorzów Cena ofertowa – 7 872,00 zł brutto. Termin realizacji – 24.06.2016 r. Punktacja : a/ cena - 50,30 punktów b/ dokumenty potwierdzające jakość świadczonych usług - 2  punkty c/ łącznie - 52,30 punktów

 10. Oferta nr 12: Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego – Partner, ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków Cena ofertowa – 8 508,00 zł brutto. Termin realizacji – 24.06.2016 r. Punktacja : a/ cena - 46,54 punktów b/ dokumenty potwierdzające jakość świadczonych usług - 10 punktów c/ łącznie - 56,54 punktów

 11. Oferta nr 14: Centrum Inicjatyw Rozwoju Regionalnego ul. Mszczonowska 33/35 lok.209, 96-100 Skierniewice Cena ofertowa – 6 816,00 zł brutto. Termin realizacji – 24.06.2016 r. Punktacja : a/ cena - 58,10 punktów b/ dokumenty potwierdzające jakość świadczonych usług - 0  punktów c/ łącznie - 58,10 punktów

 12. Oferta nr 15: GTW Project sp. z o.o. ul. Św. Anny 5, 33-100 Tarnów Cena ofertowa – 37 600,00 zł brutto. Termin realizacji – 24.06.2016 r. Punktacja : a/ cena - 10,53 punktów b/ dokumenty potwierdzające jakość świadczonych usług - 2  punkty c/ łącznie - 12,53 punktów

IV. Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 21.10.2015 r. na stronie internetowej zamawiającego : www.caz.zator.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.

Usługi doradcze z zakresu księgowości, prawa oraz marketingu i biznesplanu - Zakończone

Zamówienie ZAR/P/5/2016

Pytania:

Pytanie 1.

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczącej części III pkt. 21. Koszt jednego szkolenia obejmuje, mianowicie proszę o doprecyzowanie jeśli jest to możliwe co obejmują zestawy multimedialne dla Uczestników oraz proszę o wyjaśnienie ile jest przewidzianych godzin konsultacji po szkoleniowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie precyzuje co obejmują zestawy multimedialne, ich zawartość (np. udostępnianie uczestnikom w trakcie zajęć zestawów słuchawkowych do ćwiczeń z słuchania lub tabletów do przeprowadzenia interaktywnych ćwiczeń, przekazanie uczestnikom zajęć płyt CD z multimediami) winna odpowiadać charakterowi prowadzonych zajęć, przyjętej metodzie nauczania i potrzebom uczestników. Zgodnie z zapisami SIWZ część IV pkt 13 Zleceniodawca gwarantuje salę szkoleniową wyposażoną w projektor.

Konsultacje dla uczestników kursu obejmują zagadnienia, związane z programem kursu (np.: specjalistyczne słownictwo), które odpowiadają na indywidualne potrzeby danego uczestnika kursu, a których nie dało się zrealizować w trakcie zajęć grupowych.

Pytanie 2.

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczącej części IV mianowicie proszę o doprecyzowanie jeśli jest to możliwe czy Zamawiający przewiduje prowadzenie zajęć dla kilku grup jednocześnie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza prowadzenie zajęć łączonych dla kilku grup. Zamawiający dopuszcza prowadzenie zajęć dla kilku grup w tym samym czasie, w odrębnych salach szkoleniowych przez różnych wykładowców, pod warunkiem dostępności sal. Jednakowoż zgodnie z częścią IV pkt 10 SIWZ, harmonogram kursu należy dostosować do potrzeb i możliwości uczestników.

Zamówienie ZAR/P/4/2016

Pytania:

 1. Proszę również o wyjaśnienie czy usługa w całości będzie finansowana jest ze środków publicznych i czy stanowi usługę kształcenia zawodowego?

  1. Czy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić szczegółowy program szkolenia dla każdego z 7 tematów szkoleń zgodnie z częścią IV SIWZ?

2.2. Czy osoby wskazane jako kadra szkoleniowa mogą być wskazane do prowadzenia więcej niż jednego tematu szkoleń

2.3. Czy zamawiający może wskazać ile szkoleń z każdego tematu odbędzie się w czasie realizacji zamówienia.

2.4. Kto odpowiada za rekrutacje uczestników na szkolenia?

Zator dnia 11.03.2016r. Odpowiedź:

Ad. 1. Zgodnie z brzmieniem części IV pkt 2 SIWZ: Szkolenia zostaną zrealizowane w ramach Projektu KIK/14 pn.: „Dolina Karpia – szansa na przyszłość”. Partnerski Program Aktywizacji Społeczno – Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Zapłaty za usługę dokonywać będzie Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o.o. ze środków pochodzących w 15% z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz w 85% ze szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Środki publiczne zdefiniowano w art. 5  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240).

Wobec braku jednoznacznej definicji usług kształcenia zawodowego, Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o.o. informuje, że zakres tematyczny szkoleń stanowiących przedmiot zamówienia określono w części IV pkt 7 SIWZ. Szkolenia skierowane są do osób zameldowanych na pobyt stały w Gminach: Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Zator; należących do jednej w wymienionych poniżej grup:

•Osoby bezrobotne - zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy (zgodnie z ustawą z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. z 2008 r. nr. 69, poz. 415 z póz.zm.).

•Osoby, zamierzające zarejestrować działalność gospodarczą.

• Osoby pracujące i świadczące pracę (na podstawie umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej) w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach posiadających siedzibę lub oddział na terenie Gmin biorących udział w Projekcie KIK/14 (tj. Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Zator).

• Mikro, mali i średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę lub oddział na terenie Gmin biorących udział w Projekcie KIK/14.

Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o.o. nie jest podmiotem uprawnionym do wydawania wiążących interpretacji prawa, w tym przepisów dotyczących podatku od towarów i usług.

Ad. 2.1. Zgodnie z treścią SIWZ część VII pkt 1.4. Wykonawca przedkłada jedynie szczegółowy program szkoleń zatwierdzony parafką/podpisem, stanowiący załącznik nr 4 (WZÓR), bez uzupełniania treści. Jedynie Wykonawca, z którym Zamawiający zawrze umowę, będzie zobowiązany do przygotowania i przedstawienia do akceptacji szczegółowego programu planowanych szkoleń, co stanowi element przedmiotu zamówienia zgodnie z częścią IV pkt 13 SIWZ.

Ad. 2.2. Osoby wskazane jako kadra szkoleniowa mogą być wskazane do prowadzenia więcej niż jednego tematu szkoleń.

Ad. 2.3. Zamawiający nie tym etapie nie może wskazać ile szkoleń z każdego tematu odbędzie się w czasie realizacji zamówienia, gdyż będzie to uwarunkowane zainteresowaniem poszczególnymi tematami zgłaszanym przez osoby, do których kierowane są szkolenia realizowane w ramach Projektu KIK/14 pn.: „Dolina Karpia – szansa na przyszłość”.

Ad. 2.4. Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o.o. odpowiada za rekrutację uczestników na szkolenia.

Zamówienie ZAR/P/3/2016

Pytania:

Witam serdecznie W związku z zamiarem przystąpienia do postepowania nr ZAR/P/3/2016 – Przeprowadzenie szkoleń tematyka II dla grup liczących maksymalnie 10 osób, realizowanych w ramach Projektu KIK/14 Dolina Karpia – szansa na przyszłość, zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W części IV SIWZ, tj. Opis przedmiotu zamówienia, podajecie Państwo, iż planowana maksymalna liczba szkoleń to 15. W tytule postępowania podajecie Państwo, iż grupy będą liczyły maksymalnie osób. Ponadto, w tematyce szkoleń pojawia się 7 zakresów tematycznych. Proszę o sprecyzowanie czy szkolenia dotyczą 1 grupy czy kilku grup, z jakiego tematu szkolenia będą się powtarzać oraz czy do każdego zakresu tematycznego należy przedstawić sylwetkę innego trenera. Odpowiedź na powyższe pytanie pozwoli wywiązać się z zalecenia pkt 13 części IV SIWZ, w którym zobowiązujecie Wykonawcę do przedstawienia szczegółowego programu planowanych szkoleń. Z treści SIWZ nie wynika czy jedno szkolenie będzie obejmowało jeden czy więcej z zakresów tematycznych ujętych w pkt 7: Tematyka szkoleń.

Zator dnia 11.03.2016r. Odpowiedź:

Przedmiotem zamówienia, zgodnie z częścią IV pkt 1 jest przeprowadzenie szkoleń dla grup liczących maksymalnie 10 osób. Szkolenia skierowane są do osób zameldowanych na pobyt stały w Gminach: Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Zator; należących do jednej w wymienionych poniżej grup:

• Osoby bezrobotne - zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy (zgodnie z ustawą z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. z 2008 r. nr. 69, poz. 415 z póz.zm.).

• Osoby, zamierzające zarejestrować działalność gospodarczą.

• Osoby pracujące i świadczące pracę (na podstawie umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej) w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach posiadających siedzibę lub oddział na terenie Gmin biorących udział w Projekcie KIK/14 (tj. Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Zator).

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę lub oddział na terenie Gmin biorących udział w Projekcie KIK/14. Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o.o. odpowiada za rekrutację uczestników na szkolenia, dopuszczalny jest udział jednej osoby w kilku szkoleniach. Zgodnie z częścią IV pkt 4, przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie łącznie do 15 szkoleń. Jedno szkolenie obejmuje jeden zakres tematyczny z pośród 7 tematów ujętych w części IV pkt 7 SIWZ. Zamawiający na tym etapie nie może wskazać ile szkoleń z każdego tematu odbędzie się w czasie realizacji zamówienia, gdyż będzie to uwarunkowane zainteresowaniem poszczególnymi tematami zgłaszanym przez osoby, do których kierowane są szkolenia realizowane w ramach Projektu KIK/14 pn.: „Dolina Karpia – szansa na przyszłość”. Zamawiający nie wykluczył możliwości prowadzenia zająć z więcej niż jednego zakresu tematycznego przez jednego trenera. Ponadto Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z treścią SIWZ część VII pkt 1.4. Wykonawca przedkłada jedynie szczegółowy program szkoleń zatwierdzony parafką/podpisem, stanowiący załącznik nr 4 (WZÓR), bez uzupełniania treści. Jedynie Wykonawca, z którym Zamawiający zawrze umowę, jest zobowiązany do przygotowania i przedstawienia do akceptacji szczegółowego programu planowanych szkoleń, co stanowi element przedmiotu zamówienia zgodnie z częścią IV pkt 13 SIWZ.


Pytania:

Dzień dobry,

Po zapoznaniu się z ogłoszeniem oraz SIWZ mam następujące pytania:

1. Czy Zamawiający poprzez "tematyka II" rozumie wszystkie tematy szkoleń podane w tabeli czy tylko punkt 2. tj. Profesjonalną obsługę klienta wewnętrznego?

2. Czy trener/trenerzy musi wykazać się doświadczeniem w każdym z tematów tabeli (po 3 szkolenia do każdego tematu, czy wystarczy 3 szkolenia ogólnie z tematów z tabeli np. 2 szkolenia z asystentki, 0 szkoleń z reszty lub 1 z asystentki a np 2. z obsługi klienta wewnętrznego)?

3. Czy jednego dnia szkoleniowego (7 godz.) będzie przeprowadzane szkolenie tylko w jednym temacie? Czy tematy mogą być łączone np. 3 godz. asystentki 4 godz. obsługi klienta wewnętrznego?

4. Czy jest możliwość złożenia oferty na jeden/2/3... ale nie wszystkie z tematów podanych w tabeli?

5. Czy konsultacje mogłyby się odbywać w kolejne dni? Przykładowo poniedziałek szkolenie-wtorek konsultacje po 2 godz. na osobę.

Zator dnia 10.03.2016r. Odpowiedź:

Ad. 1. Zamawiający poprzez "tematyka II" rozumie wszystkie tematy szkoleń podane w tabeli w części IV pkt 7 SIWZ.

Ad. 2. Zgodnie z treścią SIWZ część VI pkt 1.3., każdy z Wykładowców musi legitymować się doświadczeniem w postaci należytego przeprowadzenia w ciągu ostatniego roku przed upływem terminu składania ofert, co najmniej trzech szkoleń grupowych w zakresie tematycznym związanym z przedmiotem zamówienia (łącznie min. 3 szkolenia, związanych z tematami z tabeli, konfiguracja tematów dowolna). Zakres tematyczny przedmiotu zamówienia określono w części IV pkt 7 SIWZ.

Ad. 3. Jednego dnia szkoleniowego (7 godz.) z jedną grupą będzie przeprowadzane szkolenie tylko w jednym temacie.

Ad. 4. Nie ma możliwości złożenia oferty obejmującej jedynie część zakresu tematycznego przedmiotu zamówienia określonego w części IV pkt 7 SIWZ.

Ad. 5. Zgodnie z treścią SIWZ część IV pkt. 16. Po zakończonym szkoleniu, uczestnicy szkoleń mają możliwość skorzystania z indywidualnych, konsultacji (telefonicznych lub mailowych) z trenerem dot. wdrożenia umiejętności i rozwiązań poznanych na szkoleniu. Wykonawca przedstawia Zamawiającemu ekspertyzy (opinie) z przeprowadzonych konsultacji, które przygotował dla uczestników. Zamawiający na wniosek wykonawcy, w miarę własnych możliwości, udostępni pomieszczenie w celu zorganizowania konsultacji dla uczestników szkolenia w kolejne dni np. po 2 godz. na osobę. Zorganizowanie wzmiankowanych konsultacji nie zwalnia Wykonawcy z konieczności zapewnienia konsultacji, o których mowa w części IV pkt. 16 SIWZ.

Zamówienie ZAR/P/2/2016

Zamówienie ZAR/P/1/2015

Pytanie nr 1:

Dzień dobry,

Szanowni Państwo zwracam się o doprecyzowanie co oznacza 1 jednostka?

Opis zawarty w SIWZ jest sprzeczny. ( "Jednostka szkoleniowa składa się z 2 godzin lekcyjnych oraz z przerwy lekcyjnej....." - " Jedna jednostka szkoleniowa obejmuje maksymalnie 30 uczniów.....")

Proszę o informację na temat planowanej ilości grup oraz godzin zajęć przeznaczonych dla każdej z nich.

Zator dnia: 18.09.2015 r. Odpowiedź:

Jedna jednostka szkoleniowa oznacza jedno szkolenie, które składka się z 2 godzin lekcyjnych wraz z przerwą. W jednym szkoleniu (jednej jednostce szkoleniowej) może uczestniczyć maksymalnie 30 uczniów (uczestników szkolenia) i jest to uwarunkowane liczebnością klas. Planowa liczba jednostek szkoleniowych wynosi 80. Liczba ta może ulec zmniejszeniu. Tematykę (z pośród tematów doradztwa opisanych w SIWZ) i liczbę szkoleń określają szkoły gimnazjalne znajdujące się na terenie gmin biorących udział w Projekcie KIK/14 tj. Gmina: Zator, Osiek, Brzeźnica, Polanka Wielka, Przeciszów.

Pytanie nr 2

Dzień dobry. Proszę o wyjaśnienie dotyczące przetargu na przeprowadzenie grupowego doradztwa zawodowego dla uczniów szkół gimnazjalnych:

1. Ile dokładnie grup szkoleniowych będzie miało przeprowadzone doradztwo?

2. Ile tematów ma mieć przeprowadzona 1 grupa szkoleniowa?

3. Jaka może być maksymalna liczba przeprowadzonych godzin dziennie?

Zator, dnia 18.09.2015 r. Odpowiedź:

 1. Liczbę szkoleń określają szkoły gimnazjalne znajdujące się na terenie gmin biorących udział w Projekcie KIK/14 tj. Gmina: Zator, Osiek, Brzeźnica, Polanka Wielka, Przeciszów. Planowa liczba jednostek szkoleniowych wynosi 80. Liczba ta może ulec zmniejszeniu.

 2. Tematykę szkoleń (z pośród tematów doradztwa opisanych w SIWZ) określają szkoły gimnazjalne znajdujące się na terenie gmin biorących udział w Projekcie KIK/14 tj. Gmina: Zator, Osiek, Brzeźnica, Polanka Wielka, Przeciszów.

 3. Zamawiający w porozumieniu ze szkołami określają terminy szkoleń, ewentualne dni i godziny, w których mogą odbyć się szkolenia. Szkoły mogą w określonym przez nich terminie wyznaczyć jedną albo więcej jednostek szkoleniowych - jest to uzależnione od możliwości organizacyjnych danej szkoły (planu lekcji).

Usługi doradcze z zakresu księgowości, prawa oraz marketingu i biznesplanu - Zakończone

Newsletter

http://caz.zator.pl/zar-operator-dotacji-zar.html
http://www.mrr.gov.pl/
http://www.wwpe.gov.pl