top

Dolina Karpia Szansa na przyszłość

Wydarzenia

Założenia Drukuj

Z końcem 2008 roku Gmina Zator wystąpiła do partnerów – gmin Doliny Karpia oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu i Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach z inicjatywą aplikowania i realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Dolina Karpia – szansa na przyszłość...” w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Zawiązane partnerstwo pomiędzy gminą Zator, gminą Osiek, gminą Polanka Wielka, gminą Przeciszów, gminą Brzeźnica oraz PUP Oświęcim i PUP Wadowice w składanym wniosku wzięło pod uwagę najistotniejsze priorytetowe cele społeczno-gospodarcze dla naszego regionu. W opisanym projekcie i działaniach przewidzianych do realizacji należy wymienić m.in.: utworzenie Funduszu Poręczeń Kredytowych i Funduszu Pożyczkowego Doliny Karpia oraz Funduszu Dotacji Rozwojowych, utworzenie Punktów Informacyjno – Konsultacyjnych Doliny Karpia, utworzenie Regionalnego Centrum Aktywizacji Zawodowej, utworzenie sieci kiosków pracy oraz organizacja szkoleń a także inne działania promujące nasz podregion. Realizacja ta przyczyni się do rozwoju gospodarczego i społecznego Doliny Karpia, ale przede wszystkim pobudzi lokalną społeczność do zaangażowania się w rozwój przedsiębiorczości.

Po trzech latach starań Gminy Zator w dniu 1 grudnia 2011r. podpisano Umowę Partnerską na realizację projektu pn. „Dolina Karpia – szansa na przyszłość - Partnerski Program Aktywizacji Społeczno Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających rynek, pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich”. Przygotowanie projektu zostało poprzedzone gruntownymi badaniami przeprowadzonymi w trzech grupach społecznych. Objęto nimi: młodzież, bezrobotnych oraz osoby prowadzące na terenie Doliny Karpia działalność gospodarczą (zarówno jednoosobowe firmy, jak i przedsiębiorców zatrudniających wielu pracowników).Dzięki temu zaplanowane działania odpowiadają na realne i konkretnie zidentyfikowane potrzeby i mają szanse przynieść wymierne korzyści i wysokie efekty.

W ramach projektu zaplanowano trzy główne Działania wraz z działaniami szczegółowymi:

  • Utworzenie Centrum Rozwoju Zawodowego w tym zorganizowanie Centrum Rozwoju Zawodowego z punktami konsultacyjnymi w następujących gminach: Osiek, Przeciszów, Polanka Wielka, Brzeźnica, organizacja doradztwa biznesowego, organizacja seminariów i konferencji biznesowych, organizacja doradztwa zawodowego, rekrutacja personelu, organizacja szkoleń, dofinansowanie staży, spotkania polsko-szwajcarskie, dofinansowanie pobytów biznesowych w Szwajcarii, częściowe dofinansowanie polsko-szwajcarskiej wymiany studenckiej, stworzenie portalu internetowego,

  • Utworzenie Funduszu Dotacji w tym organizowanie konkursów i naborów dla dotacji na założenie lub rozwój działalności gospodarczej bądź inicjatywy społecznej, formalne doradztwo przy wypełnianiu wniosków aplikacyjnych, przyznawanie dotacji na założenie lub rozwój działalności gospodarczej bądź inicjatywy społecznej,

  • Działania promujące subregion w tym rozpoczęcie kampanii promocyjnej, uczestnictwo w targach turystycznych

Realizacja ta przyczyni się do rozwoju gospodarczego i społecznego Doliny Karpia, ale przede wszystkim pobudzi lokalną społeczność do zaangażowania się w rozwój przedsiębiorczości. Budżet projektu wynosi 3 975 237,97 CHF. Z czego kwota dofinansowania projektu 3 623 321 CHF.

Newsletter

http://caz.zator.pl/zar-operator-dotacji-zar.html
http://www.mrr.gov.pl/
http://www.wwpe.gov.pl