top

Dolina Karpia Szansa na przyszłość

Wydarzenia

Wydarzenia Drukuj

Szkolenie Marketing, reklama i promocja firmy 30.07.2015

30.07.2015 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Zatorze odbyło się szkolenie pt. ”Marketing, reklama i promocja firmy” w ramach projektu KIK/14 pn. Dolina Karpia-szansa na przyszłość… W trakcie zajęć uczestnicy zdobyli wiedzę związaną z działaniami marketingowymi, w szczególności z kampanią promocyjną dostosowaną do potrzeb klientów. Uzyskali również informacje na temat sposobów kreowania własnej marki i najczęstszych błędów popełnianych przez przedsiębiorców w tym zakresie.

Nabory wniosków o dotacje

16.07.2015 Operator Dotacji - Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o. o. ogłosiła IX nabór wniosków o dofinansowanie na orazpoczęcie działlanosci gospodarczej oraz X nabór wniosków o dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej w ramach Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia – szansa na przyszłość. Szczegóły dotyczące naborów: IX nabór , X nabór

Promocja Projektu KIK/14 podczas Święta Gminy Przeciszów 2015

12.07.2015r. odbyła się promocja projektu KIK/14 Dolina Karpia szansa na przyszłość… współfinansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy podczas Święta Gminy Przeciszów 2015

Na stoisku promocyjnym można było uzyskać informacje m.in. o organizowanych przez Zatorską Agencję Rozwoju Sp. z o. o. dla mieszkańców gmin Doliny Karpia naborach dotacyjnych na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej, stażach dla uczniów, studentów i osób bezrobotnych oraz organizowanych szkoleniach. Zainteresowanym dystrybuowano ulotki i materiały promocyjne projektu KIK/14 Dolina Karpia – szansa na przyszłość...

święto Karpia 2015

04.07.2015 r. oraz 05.07.2015r. odbyła się promocja projektu KIK/14 Dolina Karpia szansa na przyszłość… współfinansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy podczas Święta Karpia 2015

Na stoisku promocyjnym można było uzyskać informacje m.in. o organizowanych przez Zatorską Agencję Rozwoju Sp. z o. o. dla mieszkańców gmin Doliny Karpia naborach dotacyjnych na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej, stażach dla uczniów, studentów i osób bezrobotnych oraz organizowanych szkoleniach. Zainteresowanym dystrybuowano ulotki i materiały promocyjne projektu KIK/14 Dolina Karpia – szansa na przyszłość... Odbyła się także promocja produktów lokalnych w tym Karpia Zatorskiego.

szkolenie Przygotowanie do założenia i prowadzenia firmy - bieżąca obsługa biurowa firmy

W dniu 02.07.2015 w Galerii Polsko - Słowackiej w Brzeźnicy odbyło się szkolenie pt.: Przygotowanie do założenia i prowadzenia firmy organizowane w ramach Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia - szansa na przyszłość... W szkoleniu wzięły udział osoby zainteresowane nabyciem wiedzy i umiejętności w zakresie bieżącej obsługi biurowej firmy. Szkolenie prowadzone było metodą wykładowo – warsztatową.

Tematyka szkolenia obejmowała m.in.:

• Organizacja pracy biurowej,

• Przepływ informacji w zarządzaniu biurem,

• Zasady efektywnej komunikacji,

• Organizacja i zarządzanie,

• Kultura zawodu,

• Zagadnienia prawne,

• Obsługa urządzeń biurowych

Promocja projektu podczas Dni osieka 28.06.2015

28.06.2015 r. odbyła promocja projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia – szansa na przyszłość… podczas Dni Osieka Na stoisku promocyjnym można było uzyskać informacje o aktualnych działaniach realizowanych w ramach Projektu w tym o dotacjach na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej, stażach, szkoleniach, warsztatach.

Promocja projektu podczas parafiady 2015 w Brzeźnicy 21.06.2015

21.06.2015 r. odbyła promocja projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia – szansa na przyszłość… podczas Parafiady 2015 w Brzeźnicy.

Na stoisku promocyjnym można było uzyskać informacje o aktualnych działaniach realizowanych w ramach Projektu w tym o dotacjach na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej, stażach, szkoleniach, warsztatach.

Promocja projektu na powiatowych targach pracy w oświęcimiu

21.05.2015 r. odbyła promocja projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia – szansa na przyszłość… podczas Powiatowych Targów Pracy w Oświęcimskim Centrum Kultury organizowanych przez PUP w Oświęcimiu.

Na stoisku promocyjnym można było uzyskać informacje o aktualnych działaniach realizowanych w ramach Projektu w tym o dotacjach na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej, stażach, szkoleniach, warsztatach.

Promocja projektu KIK/14 na targach turystycznych w dolinie karpia

16.05.2015 odbyły się Targi Turystyczne w Dolinie Karpia, podczas których miała miejsce promocja Projektu KIK/14 pn Dolina Karpia - szansa na przyszłość... Na Stoisku promocyjnym można było uzyskać informacje o aktualnych działaniach realizowanych w ramach projektu, w tym o dotacjach na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej, stażach dla młodzieży i bezrobotnych, szkoleniach, oraz doradztwie biznesowym.

program stażowy dla młodzieży edycja 2015 - rekrutacja rozpoczęta

Informujemy, że od 6 maja 2015 r. rozpoczynamy rekrutację osób chętnych do odbycia stażu dla młodzieży, a także przedsiębiorców chcących zatrudnić stażystę w ramach Projektu KIK/14 pn. Dolina Karpia – szansa na przyszłość... Zainteresowane osoby oraz przedsiębiorstwa prosimy o zapoznanie się z regulaminami warunków organizowania i odbywania staży dla osób młodzieży oraz z pozostałymi dokumentami i informacjami dostępnymi w zakładce staże. Szczegółowych informacji udziela Operator Staży:

Zatorska Agencja Rozwoju Sp. z o.o.

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

32 -640 Zator

Tel. 33 8412 215 wew. 43

e-mail: zar@zator.pl

Autoprezentacja, sposoby radzenia sobie ze stresem Przeciszów

W dniu 29.04.2015 w Gimnazjum w Przeciszowie odbyło się szkolenie pt. „Autoprezentacja, sposoby radzenia sobie ze stresem” w ramach Projektu KIK/14 pn. Dolina Karpia - szansa na przyszłość... Zajęcia rozpoczęła krótka prezentacja jednego z uczniów, która była nagrywana na kamerę, a następne odtworzona. Na podstawie oceny tego występu bez przygotowania uczniowie otrzymali praktyczne wskazówki do tego, by atrakcyjnie prezentować się przed audytorium. Kolejnym etapem zajęć była praca w grupach oraz nagrywanie przygotowanych przez grupę wystąpień wraz z ich analizą. Ostatnim etapem było omówienie technik radzenia sobie ze stresem podczas wystąpień.

szkolenie autoprezentacja sposoby radzenia sobie ze stresem Brzeźnica

W dniu 29.04.2015 w Gimnazjum w Brzeźnicy e odbyło się szkolenie pt. „Autoprezentacja, sposoby radzenia sobie ze stresem” w ramach Projektu KIK/14 pn. Dolina Karpia - szansa na przyszłość... Zajęcia rozpoczęła krótka prezentacja jednego z uczniów, która była nagrywana na kamerę, a następne odtworzona. Na podstawie oceny tego występu bez przygotowania uczniowie otrzymali praktyczne wskazówki do tego, by atrakcyjnie prezentować się przed audytorium. Kolejnym etapem zajęć była praca w grupach oraz nagrywanie przygotowanych przez grupę wystąpień wraz z ich analizą. Ostatnim etapem było omówienie technik radzenia sobie ze stresem podczas wystąpień.

szkolenie cashflow - brzeźnica 29.04.2015

W dniu 29.04.2015r. w Gimnazjum w Brzeźnicy zostały przeprowadzone warsztaty z przedsiębiorczości z wykorzystaniem gry edukacyjnej Cashflow w ramach Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia - szansa na przyszłość... Warsztaty obejmowały mini wykład, który wyjaśnił podstawowe pojęcia wykorzystywane w grze np.: zestawienie finansowe, zestawienie bilansowe, przychody i koszty, przepływy pieniężne, zysk kapitałowy, kredyt hipoteczny, akcje, certyfikat depozytowy, dywidenda, aktywa, pasywa. Wykorzystanie gry na zajęciach, poprzez zabawę wprowadziło uczniów w świat finansów i rachunkowości. Uczniowie zostali podzieleni na grupy, każda grupa grała przy osobnej grze. Podczas gry samodzielnie podejmowali decyzje, negocjowali z innymi graczami. Uczniowie wcielili się w role osób pracujących, w różnych zawodach, mieli do dyspozycji określoną sumę pieniędzy, określone zobowiązania.

Posiedzenie KPD w ramach VII naboru o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

W dniu 28.04.2015 r. w Urzędzie Miejskim w Zatorze odbyło się oficjalne posiedzenie Komisji Przyznającej Dotacje w ramach VII naboru wniosków o jednorazową dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu KIK/14 pn. Dolina Karpia – szansa na przyszłość… Oprócz Członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyli również przedstawiciele Centrum Projektów Polska Cyfrowa, przedstawiciele Instytucji Realizującej oraz Operatora Dotacji- Zatorskiej Agencji Rozwoju sp. z o.o. Podczas posiedzenia przedstawiono prezentację dotyczącą przeprowadzonego VII naboru wniosków o jednorazową dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu KIK/14 pn. Dolina Karpia – szansa na przyszłość... Omówiono także oceny merytoryczne wniosków złożonych w ramach naboru oraz sporządzono listy rankingowe wniosków kwalifikujących się oraz niekwalifikujących się do otrzymania dotacji.

Promocja projektu na jarmarku odpusty zatorskie

26.04.2015r. odbył się Jarmark Zatorskie Odpusty, podczas którego miała miejsce promocja Projektu KIK/14 pn Dolina Karpia - szansa na przyszłość... Na Stoisku promocyjnym można było uzyskać informacje o aktualnych działaniach realizowanych w ramach projektu, w tym o dotacjach na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej, stażach, szkoleniach, oraz doradztwie biznesowym.

Promocja projektu podczas Targów AGROTRAVEL 2015

W dniach od 10.04.2015-12.04.2015 miała miejsce promocja projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia szansa na przyszłość… współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy podczas VII Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2015 w Kielcach.

W ramach działań promocyjnych projektu, podczas targów zaprezentowano ofertę projektu, w tym informacje dotyczące funduszu dotacyjnego, programu stażowego, szkoleń oraz doradztwa biznesowego. Zaprezentowano markę lokalną Doliny Karpia oraz karpia zatorskiego. Można również było uzyskać informacje na temat obszaru Doliny Karpia, dystrybuowano ulotki i materiały promocyjne projektu oraz regionu. Odbyła się także degustacja karpia zatorskiego.

AGROTRAVEL to impreza wystawiennicza zrzeszająca branżę turystyczną nie tylko w kraju, ale i w całej Europie. Swoje oferty przedstawiały polskie regiony, Lokalne Grupy Działania, Lokalne Grupy Rybackie, regionalne i lokalne organizacje turystyczne oraz właściciele gospodarstw agroturystycznych z kraju i z zagranicy.

Wizyta monitorująca projektu kik/14 30-31 Marzec 2015

W dniach 30-31 Marca 2015r w Zatorze gościli przedstawiciele strony Szwajcarskiej, Pan Dieter Zürcher KEK CDC Consultants oraz Pan Hans-Peter Meier, Cultur Prospectivw ramach wizyty monitorującej Projektu KIK/14 pn: Dolina Karpia - szansa na przyszłość... współfinansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Wizytujący spotkali się, koordynatorami projektu, przedstawicielami Operatora Dotacji - Zatorską Agencją Rozwoju sp. z o. o., beneficjentami funduszu dotacyjnego oraz stażowego. Goście odwiedzili także budowę Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze. Serdecznie dziękujemy wszystkim stażystom, organizatorom stażu oraz beneficjantom funduszu dotacyjnego za poświęcony czas oraz pomoc w sprawnym przeprowadzeniu wizyty gości ze Szwajcarii.

szkolenie cashflow - brzeźnica 26.03.2015

W dniu 26.03.2015r. w Gimnazjum w Brzeźnicy zostały przeprowadzone warsztaty z przedsiębiorczości z wykorzystaniem gry edukacyjnej Cashflow w ramach Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia - szansa na przyszłość... Warsztaty obejmowały mini wykład, który wyjaśnił podstawowe pojęcia wykorzystywane w grze np.: zestawienie finansowe, zestawienie bilansowe, przychody i koszty, przepływy pieniężne, zysk kapitałowy, kredyt hipoteczny, akcje, certyfikat depozytowy, dywidenda, aktywa, pasywa. Wykorzystanie gry na zajęciach, poprzez zabawę wprowadziło uczniów w świat finansów i rachunkowości. Uczniowie zostali podzieleni na grupy, każda grupa grała przy osobnej grze. Podczas gry samodzielnie podejmowali decyzje, negocjowali z innymi graczami. Uczniowie wcielili się w role osób pracujących, w różnych zawodach, mieli do dyspozycji określoną sumę pieniędzy, określone zobowiązania.

szkolenia praktyczne w zakładach ZSAG

W dniu 24.03.2015 r. odbyły się szkolenia praktyczne w ramach poradnictwa zawodowego dla młodzieży gimnazjalnej Doliny Karpia z poznawania zawodów branżowych na terenie zakładów Zatorskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Szkolenia prowadzone były w ramach projektu KIK/ 14 Dolina Karpia – szansa na przyszłość... Młodzież gimnazjalna odwiedziła cztery zakłady produkcyjne Zatorskiej Strefy tj. Z.P.H. i U. Witold Płoszczyca, Protech Sp. z o. o., Fonte sp. z o.o. Podczas szkolenia, uczniowie uzyskali praktyczną wiedzę dot. procesu produkcji elementów metalowych, aluminiowych, z tworzyw sztucznych a także hydraulicznych. Młodzież gimnazjalna poznała zawody m.in. specjalisty ds. technicznego przygotowania produkcji, konstruktora oprzyrządowania i wyrobów, specjalisty ds. jakości, operatora maszyn CNC, ślusarza, tokarza i frezera.

Promocja Projektu na gminnych Targach Edukacyjnych 2015 w Brzeźnicy

W dniu 20.03.2015 w Zespole Szklono Przedszkolnym w Brzeźnicy miała miejsce promocja Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia – szansa na przyszłość… podczas Gminnych Targów Edukacyjnych w ramach promocji Wielozawodowego Zespołu Szkół w Zatorze. Oprócz oferty edukacyjnej szkoły, zaprezentowano ofertę projektu. Uczniowie gimnazjum w Brzeźnicy uzyskali przede wszystkim informacje o Programie Stażowym dla młodzieży w  ramach SPPW, rozdano także ulotki promocyjne oraz przedstawiono pozostałe oferty projektu.

szkolenie cashflow w osieku 16.03.2015

W dniu 16.03.2015r. w Gimnazjum w Osieku zostały przeprowadzone warsztaty z przedsiębiorczości z wykorzystaniem gry edukacyjnej Cashflow w ramach Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia - szansa na przyszłość... Warsztaty obejmowały mini wykład, który wyjaśnił podstawowe pojęcia wykorzystywane w grze np.: zestawienie finansowe, zestawienie bilansowe, przychody i koszty, przepływy pieniężne, zysk kapitałowy, kredyt hipoteczny, akcje, certyfikat depozytowy, dywidenda, aktywa, pasywa. Wykorzystanie gry na zajęciach, poprzez zabawę wprowadziło uczniów w świat finansów i rachunkowości. Uczniowie zostali podzieleni na grupy, każda grupa grała przy osobnej grze. Podczas gry samodzielnie podejmowali decyzje, negocjowali z innymi graczami. Uczniowie wcielili się w role osób pracujących, w różnych zawodach, mieli do dyspozycji określoną sumę pieniędzy, określone zobowiązania.

VII i VIII nabór zakończony!!

10 marca, 2015 r. o godzinie 15:30 minął termin składania wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej i  rozwój działalności gospodarczej w ramach VII oraz VIII naboru wniosków, w ramach projektu: Dolina Karpia – szansa na przyszłość Partnerski Program Aktywizacji Społeczno Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających rynek, pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, nr umowy UPR/SPPW/1.1/KIK/14.

Łącznie do Zatorskiej Agencji Rozwoju sp. z o.o. wpłynęło 46 wniosków, w tym 29 wniosków o dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej oraz 17 wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Dziękujemy wszystkim osobom za złożenie wniosków, a pozostałych zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych naborach.

Promocja projektu na Powiatowych targach edukacyjnych 2015 w Oświęcimiu

W dniu 06.03.2015 w Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu miała miejsce promocja Projektu KIK/14 pn. Dolina Karpia – szansa na przyszłość… podczas Powiatowych Targów Edukacyjnych w ramach promocji Wielozawodowego Zespołu Szkół w Zatorze. Oprócz oferty edukacyjnej szkoły, zaprezentowano ofertę projektu. Gimnazjaliści z terenów Doliny Karpia oraz z pozostałych miejscowości Powiatu Oświęcimskiego uzyskali przede wszystkim informacje o Programie Stażowym dla młodzieży w  ramach SPPW, rozdano także ulotki promocyjne oraz przedstawiono pozostałe oferty projektu. Podczas tegorocznych targów zaprezentowały się szkoły ponadgimnazjalne oraz inne placówki oświatowo wychowawcze z Powiatu Oświęcimskiego.

szkolenie pt. Autoprezentacja, sposoby radzenia sobie ze stresem Brzeźnica

W dniu 05.03.2015 w Gimnazjum w Brzeźnicy odbyło się szkolenie pt. „Autoprezentacja, sposoby radzenia sobie ze stresem” w ramach Projektu KIK/14 pn. _Dolina Karpia - szansa na przyszłość... _Zajęcia rozpoczęła krótka prezentacja jednego z uczniów, która była nagrywana na kamerę, a następne odtworzona. Na podstawie oceny tego występu bez przygotowania uczniowie otrzymali praktyczne wskazówki do tego, by atrakcyjnie prezentować się przed audytorium. Kolejnym etapem zajęć była praca w grupach oraz nagrywanie przygotowanych przez grupę wystąpień wraz z ich analizą. Ostatnim etapem było omówienie technik radzenia sobie ze stresem podczas wystąpień.

szkolenie pt. Autoprezentacja, sposoby radzenia sobie ze stresem laskowa

W dniu 05.03.2015 w Gimnazjum w Laskowej odbyło się szkolenie pt. „Autoprezentacja, sposoby radzenia sobie ze stresem” w ramach Projektu KIK/14 pn. Dolina Karpia - szansa na przyszłość... Zajęcia rozpoczęła krótka prezentacja jednego z uczniów, która była nagrywana na kamerę, a następne odtworzona. Na podstawie oceny tego występu bez przygotowania uczniowie otrzymali praktyczne wskazówki do tego, by atrakcyjnie prezentować się przed audytorium. Kolejnym etapem zajęć była praca w grupach oraz nagrywanie przygotowanych przez grupę wystąpień wraz z ich analizą. Ostatnim etapem było omówienie technik radzenia sobie ze stresem podczas wystąpień.

Szkolenie marketing, reklama i promocja firmy

26.02.2015 w Urzędzie Miejskim w Zatorze odbyło się szkolenie pt. Marketing, reklama i promocja firmy w ramach projektu KIK/14 pn. D_olina Karpia – szansa na przyszłość..._ Podczas jego trwania osoby biorące udział w zajęciach uzyskały niezbędną wiedzę w zakresie sposobów promowania firmy na rynku. Zdobyli również umiejętności w zakresie kreowania profesjonalnego wizerunku przedsiębiorstwa, w tym umiejętność dopasowywania narzędzi marketingowych do potrzeb klientów oraz wymogów rynkowych

Zakres merytoryczny:

• pojęcie marketingu;

• potencjał działań marketingowych;

• metody uzyskiwania rzetelnej informacji o rynku;

• zasady kreowania i zarządzania marką;

• praktyczne zastosowanie koncepcji marketing-mix;

• projektowanie optymalnej strategii marketingowej;

• planowanie, realizowanie i kontrolowanie kampanii marketingowej;

• wykorzystanie w 100% możliwości oferowanych przez reklamę;

• logo i nazwa firmy oraz ich znaczenie na rynku;

• kod kolorów w marketingu i reklamie;

• spójność materiałów reklamowych

szkolenie informacyjne z zakresu wypełniania wniosków na rozwój dział. gosp. VII nabór

W dniu 18.02.2015 r. w Urzędzie Miejskim w Zatorze odbyło się szkolenie informacyjne z zakresu wypełniania wniosków na rozwój działalności gospodarczej realizowane w ramach Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia - szansa na przyszłość... W szkoleniu wzięli udział przedsiębiorcy zainteresowani otrzymaniem dofinansowania na rozwój działalności gospodarczej. Tematyka szkolenia obejmowała m.in.: - przedstawienie podstawowych informacji dotyczących wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach VIII naboru wniosków- informację na temat wskaźników produktu oraz wskaźników rezultatu.

szkolenie informacyjne z zakresu Schematów dotacyjnych na rozwój dział. gosp. VII nabór

W dniu 17.02.2015 r. w Urzędzie Miejskim w Zatorze odbyło się szkolenie informacyjne z zakresu Schematów dotacyjnych na rozwój działalności gospodarczej organizowane w ramach Projektu KIK/14 pn.:Dolina Karpia - szansa na przyszłość... W szkoleniu wzięły udział osoby, które planują rozwinąć działalność gospodarczą oraz otrzymać dofinansowanie w ramach Projektu KIK/14. Tematyka szkolenia obejmowała m.in.:

 • omówienie podstawowych celów VIII naboru wniosków w ramach Projektu KIK.14

 • przedstawienie kwalifikowalności wnioskodawców,

 • omówienie kosztów kwalifikowanych do dofinansowania,

 • ocenę wniosków przez Operatora Dotacji oraz Komisję Przyznającą Dotacje.

Szkolenie Księgowo – prawne aspekty prowadzenia dział. gosp. I 12.02.2015

12.02.2015 w Urzędzie Miejskim w Zatorze odbyło się szkolenie pt. Księgowo – prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej cz. I w ramach projektu KIK/14 pn. Dolina Karpia – szansa na przyszłość... Podczas jego trwania, osoby biorące udział w zajęciach poszerzyły swoją wiedzę w zakresie księgowości, podatków i ubezpieczeń związanych z małą firmą.

Zakres merytoryczny szkolenia:

 • Podstawowe definicje:

• podatek,

• karta podatkowa,

• ryczałt do przychodów.

 • Zasady ogólne;

 • obowiązki wobec US;

 • jak samodzielnie rozliczać firmę ;

 • obowiązki wobec ZUS;

 • zobowiązania wobec ZUS.

Poznawanie zawodów oraz odkrywanie własnych umiejętności... Osiek 09.02.2015

W dniu 09.02.2015 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Osieku odbyło się szkolenie pt. „Poznawanie zawodów oraz odkrywanie własnych umiejętności i możliwości – planowanie kariery zawodowej” w ramach Projektu KIK/14 pn. Dolina Karpia - szansa na przyszłość... Uczniowie zapoznani zastali z zawodami ich specyfikacją, ze wskazaniem trendów oraz zapotrzebowaniem na rynku pracy. Podczas zajęć przedstawiono uczniom mocne jak i słabe strony charakteru. Przeprowadzone zostały testy predyspozycji zawodowych.

Zainteresowania jako baza planowania drogi edukacyjnej ... 06.02.2015 Przeciszów

W dniu 06.02.2015 w  Gimnazjum w Przeciszowie odbyło się szkolenie pt. „Zainteresowania jako baza planowania drogi edukacyjnej oraz wyboru szkoły średniej” w ramach Projektu KIK/14 pn. Dolina Karpia - szansa na przyszłość… Uczniowie zapoznani zastali z rodzajem szkół ponadgimnazjalnych (Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Szkoła Zawodowa) oraz profilami nauczania. Uczniowie uzyskali pomoc w dopasowaniu zainteresowań, umiejętności oraz predyspozycji indywidualnych uczniów do danego rodzaju szkoły oraz wskazania dalszych możliwości edukacyjnych. Zostały przedstawione wady i zalety danego profilu klasy oraz szkoły.

Zainteresowania jako baza planowania drogi edukacyjnej ... 06.02.2015 Łączany

W dniu 06.02.2015 w  Gimnazjum w Łączanach odbyło się szkolenie pt. „Zainteresowania jako baza planowania drogi edukacyjnej oraz wyboru szkoły średniej” w ramach Projektu KIK/14 pn. Dolina Karpia - szansa na przyszłość… Uczniowie zapoznani zastali z rodzajem szkół ponadgimnazjalnych (Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Szkoła Zawodowa) oraz profilami nauczania. Uczniowie uzyskali pomoc w dopasowaniu zainteresowań, umiejętności oraz predyspozycji indywidualnych uczniów do danego rodzaju szkoły oraz wskazania dalszych możliwości edukacyjnych. Zostały przedstawione wady i zalety danego profilu klasy oraz szkoły.

szkolenie Biznesplan i analiza wykonalności projektu 05.02.2015

W dniu 05.02.2015 w Urzędzie Miejskim w Zatorze odbyło się szkolenie pt. Biznesplan i analiza wykonalności projektu w ramach projektu KIK/14 pn. Dolina Karpia – szansa na przyszłość… Celem szkolenia było przybliżenie osobom biorącym udział w zajęciach pojęć związanych z tworzeniem biznes planu – dokumentu stanowiącego podstawowy instrument niezbędny do funkcjonowania i rozwoju nowoczesnej firmy. Podczas jego trwania, osoby biorące udział w zajęciach dowiedziały się w jaki sposób przygotować biznes plan przedsiębiorstwa. Poznały również role i funkcje biznes planu, a także nabyły umiejętności w zakresie przeprowadzania analiz koniecznych do jego stworzenia.

warsztaty cashflow 04.02.2015 Brzeźnica

W dniu 04.02.2015r. w Gimnazjum w Brzeźnicy zostały przeprowadzone warsztaty z przedsiębiorczości z wykorzystaniem gry edukacyjnej Cashflow w ramach Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia - szansa na przyszłość... Warsztaty obejmowały mini wykład, który wyjaśnił podstawowe pojęcia wykorzystywane w grze np.: zestawienie finansowe, zestawienie bilansowe, przychody i koszty, przepływy pieniężne, zysk kapitałowy, kredyt hipoteczny, akcje, certyfikat depozytowy, dywidenda, aktywa, pasywa. Wykorzystanie gry na zajęciach, poprzez zabawę wprowadziło uczniów w świat finansów i rachunkowości. Uczniowie zostali podzieleni na grupy, każda grupa grała przy osobnej grze. Podczas gry samodzielnie podejmowali decyzje, negocjowali z innymi graczami. Uczniowie wcielili się w role osób pracujących, w różnych zawodach, mieli do dyspozycji określoną sumę pieniędzy, określone zobowiązania.

warsztaty cashflow 04.02.2015 Piotrowice

W dniu 04.02.2015r. w Gimnazjum w Piotrowicach zostały przeprowadzone warsztaty z przedsiębiorczości z wykorzystaniem gry edukacyjnej Cashflow w ramach Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia - szansa na przyszłość... Warsztaty obejmowały mini wykład, który wyjaśnił podstawowe pojęcia wykorzystywane w grze np.: zestawienie finansowe, zestawienie bilansowe, przychody i koszty, przepływy pieniężne, zysk kapitałowy, kredyt hipoteczny, akcje, certyfikat depozytowy, dywidenda, aktywa, pasywa. Wykorzystanie gry na zajęciach, poprzez zabawę wprowadziło uczniów w świat finansów i rachunkowości. Uczniowie zostali podzieleni na grupy, każda grupa grała przy osobnej grze. Podczas gry samodzielnie podejmowali decyzje, negocjowali z innymi graczami. Uczniowie wcielili się w role osób pracujących, w różnych zawodach, mieli do dyspozycji określoną sumę pieniędzy, określone zobowiązania.

Seminarium pt. Agroturystyka sposobem na działalność w Dolinie Karpia

W dniu 3 lutego 2015 r. w Regionalnym Ośrodku Kultury w Zatorze odbyło się seminarium pt. Agroturystyka sposobem na działalność w Dolinie Karpia.

Konferencja została zorganizowana przez Urząd Miejski w Zatorze we współpracy z Zatorską Agencją Rozwoju Sp. z o. o. w ramach projektu KIK/14 Dolina Karpia - Szansa na Przyszłość ... współfinansowanego ze środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

W programie seminarium przedstawiono i omówiono następujące tematy:

 • Informacje nt. formalno- prawnych aspektów założenia oraz prowadzenia działalności agroturystycznej;

 • Warunki sanitarne i żywienie w gospodarstwach agroturystycznych;

 • Marketing, promocja i reklama gospodarstw agroturystycznych z wykorzystaniem lokalnych produktów;

 • Oczekiwania klientów, konkurencja, najnowsze trendy;

 • Wsparcie przedsiębiorstw w oparciu o produkt lokalny i środki SPPW – System grantowy na rozpoczęcie i rozwój agroturystyki w Dolinie Karpia”;

 • Programy Stażowe dla uczniów i osób bezrobotnych w 2015 roku.

Na zakończenie odbyła się wizyta studyjna w gospodarstwach agroturystycznych Gminy Zator.

Poniżej prezentacje multimedialne z seminarium oraz galeria zdjęć:

Prezentacja: Agroturystyka sposobem na działalność w Dolinie Karpia

Prezentacja pt. „Dolina Karpia szansa na przyszłość.. Wsparcie przedsiębiorstw w oparciu o produkt lokalny i środki SPPW – System grantowy na rozpoczęcie i rozwój agroturystyki w Dolinie Karpia

Szkolenie dot.Wytycznych o dotację na rozwój dział. gosp. (VIII nabór)

W dniu 29.01.2015 r. w Urzędzie Miejskim w Zatorze odbyło się szkolenie informacyjne z zakresu Schematów dotacyjnych na rozwój działalności gospodarczej organizowane w ramach Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia - szansa na przyszłość... W szkoleniu wzięły udział osoby, które planują rozwinąć działalność gospodarczą oraz otrzymać dofinansowanie w ramach Projektu KIK/14. Tematyka szkolenia obejmowała m.in.:

 • omówienie podstawowych celów Projektu KIK/14,

 • przedstawienie celów naboru i odniesienie ich do Wniosku o dofinansowanie,

 • przedstawienie kwalifikowalności wnioskodawców,

 • omówienie kosztów kwalifikowanych do dofinansowania,

 • ocenę wniosków przez Operatora Dotacji oraz Komisję Przyznającą Dotacje.

szkolenie przygotowanie do założenia i prowadzenia firmy 27.01.2015

W dniu 27.01.2015 w Urzędzie Miejskim w Zatorze odbyło się szkolenie pt. "Przygotowanie do założenia i prowadzenia firmy" w ramach projektu KIK/14 pn Dolina Karpia - szansa na przyszłość... Celem szkolenia było przygotowanie osób biorących udział w zajęciach do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie procedur związanych z otwarciem własnej firmy i kierowaniem jej działalnością.

Szkolenie składało się z części teoretycznej i praktycznej. Podczas jego trwania osoby biorące udział w zajęciach rozwinęły swoją wiedzę w zakresie zagadnień niezbędnych każdemu przedsiębiorcy. Dowiedzieli się jak założyć działalność gospodarczą, ale również jaką wybrać formę opodatkowania i jak rozliczyć koszty oraz przychody własnego przedsiębiorstwa.

Na szkoleniu poruszono między innymi następujące kwestie:

• rodzaje działalności gospodarczej;

• formy prawne podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;

• zakładanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne;

• wypełnianie wniosku CEIDG-1;

• zawieranie umowy o prowadzenie rachunku bankowego;

• zgłoszenie VAT-R;

• wybieranie formy rozliczenia;

• zgłoszenie do ubezpieczenia;

• zgłoszenie osoby ubezpieczonej w ZUS;

• zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy;

• zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Szkolenie Pozyskiwanie zewn. źródeł finansowania na zakładanie i prowadzenie dział. gosp.

W dniu 20.01.2015 r. w Urzędzie Miejskim w Zatorze odbyło się szkolenie pt. „Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania na zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej” w ramach Projektu KIK/14 pn. Dolina Karpia – szansa na przyszłość…

Celem szkolenia było przygotowanie osób biorących udział w zajęciach do korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania na zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej.Szkolenie składało się z części teoretycznej i praktycznej. Podczas jego trwania osoby biorące udział w zajęciach poszerzyły swoją wiedzę w zakresie możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych na zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

Na szkoleniu poruszono między innymi następujące kwestie:

• fazy rozwoju przedsiębiorstwa i potencjalne źródła finansowania;

• fundusze pomocowe, w tym fundusze strukturalne Unii Europejskiej (UE) i Szwajcarsko-Polski Program Współpracy (SPPW);

• wypełnianie wniosków;

• beneficjenci;

• koszty kwalifikowane;

• procedura aplikowania;

• pomoc publiczna

Szkolenie poznawanie zawodów... w Polance Wielkiej 13.01.2015

W dniu 13.01.2015 r. w  Publicznym Gimnazjum w Polance Wielkiej odbyło się szkolenie pt. „Poznawanie zawodów oraz odkrywanie własnych umiejętności i możliwości – planowanie kariery zawodowej” w ramach Projektu KIK/14 pn. Dolina Karpia - szansa na przyszłość... Uczniowie zapoznani zastali z zawodami ich specyfikacją, ze wskazaniem trendów oraz zapotrzebowaniem na rynku pracy. Podczas zajęć przedstawiono uczniom mocne jak i słabe strony charakteru. Przeprowadzone zostały testy predyspozycji zawodowych.

VIII nabór wniosków na rozwój działalności gospodarczej

Operator Dotacji - Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o. o. ogłasza: VIII nabór wniosków o dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej w ramach Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia – szansa na przyszłość. Partnerski Program Aktywizacji Społeczno Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, nr umowy UPR/SPPW/1.1/KIK/14.

Nabór wniosków trwa od 09 stycznia 2015 r. do 10 marca 2015 r. do godz. 15:30.

Szczegóły dotyczące naboru TUTAJ

VII Nabór wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Operator Dotacji - Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o. o. ogłasza: VII nabór wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu Kik/14 pn.: Dolina Karpia – szansa na przyszłość. Partnerski Program Aktywizacji Społeczno Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, nr umowy UPR/SPPW/1.1/KIK/14.

Nabór wniosków trwa od 09 stycznia 2015 r. do 10 marca 2015 r. do godz. 15:30.

Szczegóły dotyczące naboru TUTAJ

Program Stażowy dla osób Bezrobotnych

Zapraszamy osoby bezrobotne zameldowane na terenie gmin : Zator, Przeciszów, Polanka Wielka, Osiek, Brzeźnica, chcące skorzystać z programu stażowego w ramach Projektu KIK/14 pn. Dolina Karpia – szansa na przyszłość… oraz pracodawców zainteresowanych przyjęciem osób bezrobotnych na staż do składania wymaganych dokumentów do Zatorskiej Agencji Rozwoju sp. z o. o.

Staż trwa 3 miesiące. Pracodawca zobowiązany jest po zakończonym stażu zatrudnić stażystę na okres co najmniej 1 miesiąca na umowę o pracę. O organizację stażu mogą ubiegać się podmioty mające siedzibę lub oddział firmy na terenie powiatu wadowickiego i oświęcimskiego.

Wnioski dostępne na stronie internetowej www.caz.zator.pl - zakładka „Staże”. <---LINK.

Więcej informacji pod nr. tel. 33 8412 215 wew. 43

Szkolenie Przygotowanie do założenia i prowadzenia firmy

W dniu 09.12.2014 w Urzędzie Miejskim w Zatorze odbyło się szkolenie pt.: "Przygotowanie do założenia i prowadzenia firmy" organizowane w ramach Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia - szansa na przyszłość... W szkoleniu wzięły udział osoby, które planują rozpocząć działalność gospodarczą.

Tematyka szkolenia obejmowała m.in.:

 • przedstawienie rodzajów działalności gospodarczej,

 • omówienie form prawnych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,

 • warsztat z wypełniania wniosku CEIDG,

 • omówienie zgłoszeń do ubezpieczenia, Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Szkolenie Zainteresowania jako baza ... w Osieku 08.12.2014

W dniu 08.12.2014r. w  Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Osieku w odbyło się szkolenie pt. „Zainteresowania jako baza planowania drogi edukacyjnej oraz wyboru szkoły średniej” w ramach Projektu KIK/14 pn. Dolina Karpia - szansa na przyszłość… Uczniowie zapoznani zastali z rodzajem szkół ponadgimnazjalnych (Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Szkoła Zawodowa) oraz profilami nauczania. Uczniowie uzyskali pomoc w dopasowaniu zainteresowań, umiejętności oraz predyspozycji indywidualnych uczniów do danego rodzaju szkoły oraz wskazania dalszych możliwości edukacyjnych. Zostały przedstawione wady i zalety danego profilu klasy oraz szkoły.

szkolenie Przygotowanie pierwszych dokumentów aplikacyjnych... brzeźnica

W dniu 20.11.2014r w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy odbyło się szkolenie pt.”Przygotowanie pierwszych dokumentów aplikacyjnych – rozmowa kwalifikacyjna. Zatrudnienie pracowników młodocianych – praca wakacyjna” w ramach Projektu KIK/14 pn. Dolina Karpia - szansa na przyszłość… Uczniowie zostali zapoznani z zasadami tworzenia dokumentów aplikacyjnych, zasadami i sposobami przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych. Uczniom zostały przedstawione zagadnienia związane z poszukiwaniem pracy wakacyjnej.

Szkolenie Poznawanie zawodów... Piotrowice 13.11.2014

W dniu 13.11.2014r. w  Zespole Szkół Podstawowo Gimnazjalnych w Piotrowicach odbyło się kolejne szkolenie pt. „Poznawanie zawodów oraz odkrywanie własnych umiejętności i możliwości – planowanie kariery zawodowej” w ramach Projektu KIK/14 pn. Dolina Karpia - szansa na przyszłość… Uczniowie zapoznani zastali z zawodami ich specyfikacją, ze wskazaniem trendów oraz zapotrzebowaniem na rynku pracy. Podczas zajęć przedstawiono uczniom mocne jak i słabe strony charakteru. Przeprowadzone zostały testy predyspozycji zawodowych.

Szkolenie Aktywizacja i motywacja w procesie poszukiwania pracy Przeciszów 07.11.2014

W dniu 07.11.2014 r., w Domu Kultury w Przeciszowie odbyło się szkolenie pt.:Aktywizacja i motywacja w procesie poszukiwania pracy realizowane w ramach Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia – szansa na przyszłość… W szkoleniach wzięły udział dwie grupy osób bezrobotnych, zameldowanych na terenie Gminy Przeciszów. Tematyka szkoleń obejmowała m.in.:

• analizę oczekiwań i planów zawodowych

• rolę motywacji w planowaniu i podejmowaniu aktywnego poszukiwania pracy

• potrzeby jako źródło motywacji

Szkolenie Księgowo – prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej

W dniu 06.11.2014 r. w godzinach Urzędzie Miejskim w Zatorze odbyło się szkolenie pt.: "Księgowo – prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej" organizowane w ramach Projektu KIK/14 pn.:_Dolina Karpia - szansa na przyszłość..._W szkoleniu wzięły udział osoby, które planują rozpocząć działalność gospodarczą. Tematyka szkolenia obejmowała m.in.:

 • regulacje Prawa Pracy (rodzaje umów o pracę);
 • omówienie zasad rozliczeń (ryczałt, książka przychodów i rozchodów);
 • przedstawienie podstaw księgowości związanych z bilansem, majątkiem rokiem obrotowym.

Warsztaty cashflow Zator 04.11.2014

W dniu 04.11.2014r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zatorze zostały przeprowadzone warsztaty z przedsiębiorczości z wykorzystaniem gry edukacyjnej Cashflow w ramach Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia - szansa na przyszłość... Warsztaty obejmowały mini wykład, który wyjaśnił podstawowe pojęcia wykorzystywane w grze np.: zestawienie finansowe, zestawienie bilansowe, przychody i koszty, przepływy pieniężne, zysk kapitałowy, kredyt hipoteczny, akcje, certyfikat depozytowy, dywidenda, aktywa, pasywa. Wykorzystanie gry na zajęciach, poprzez zabawę wprowadziło uczniów w świat finansów i rachunkowości. Uczniowie zostali podzieleni na grupy, każda grupa grała przy osobnej grze. Podczas gry samodzielnie podejmowali decyzje, negocjowali z innymi graczami. Uczniowie wcielili się w role osób pracujących, w różnych zawodach, mieli do dyspozycji określoną sumę pieniędzy, określone zobowiązania.

Szkolenie poznawanie zawodów... w Laskowej 04.11.2014

W dniu 04.11.2014 w Niepublicznym Gimnazjum w Laskowej odbyło się szkolenie „Poznawanie zawodów oraz odkrywanie własnych umiejętności i możliwości – planowanie kariery zawodowej” w ramach Projektu KIK/14 pn. Dolina Karpia - szansa na przyszłość… Uczniowie zapoznani zastali z zawodami ich specyfikacją, ze wskazaniem trendów oraz zapotrzebowaniem na rynku pracy. Podczas zajęć przedstawiono uczniom mocne jak i słabe strony charakteru. Przeprowadzone zostały testy predyspozycji zawodowych.

Szkolenie poznawanie zawodów... w Łączanach 04.11.2014

W dniu 04.11.2014 w  Zespole Szkół im. J. Korczaka w Łączanach odbyło się szkolenie „Poznawanie zawodów oraz odkrywanie własnych umiejętności i możliwości – planowanie kariery zawodowej” w ramach Projektu KIK/14 pn. Dolina Karpia - szansa na przyszłość… Uczniowie zapoznani zastali z zawodami ich specyfikacją, ze wskazaniem trendów oraz zapotrzebowaniem na rynku pracy. Podczas zajęć przedstawiono uczniom mocne jak i słabe strony charakteru. Przeprowadzone zostały testy predyspozycji zawodowych.

Szkolenie Piotrowice 16.10.2014

W dniu 16.10.2014r. w  Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Piotrowicach, Gimnazjum nr 2, odbyło się szkolenie pt. „Zainteresowania jako baza planowania drogi edukacyjnej oraz wyboru szkoły średniej” w ramach Projektu KIK/14 pn. _Dolina Karpia - szansa na przyszłość…_Uczniowie zapoznani zastali z rodzajem szkół ponadgimnazjalnych (Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Szkoła Zawodowa) oraz profilami nauczania. Uczniowie uzyskali pomoc w dopasowaniu zainteresowań, umiejętności oraz predyspozycji indywidualnych uczniów do danego rodzaju szkoły oraz wskazania dalszych możliwości edukacyjnych. Zostały przedstawione wady i zalety danego profilu klasy oraz szkoły.

Szkolenie: Księgowo-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej 23.10.2014

W dniu 23.10.2014 w Urzędzie Miejskim w Zatorze odbyło się szkolenie pt.: " Księgowo – prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej" organizowane w ramach Projektu KIK/14 pn.:Dolina Karpia - szansa na przyszłość... W szkoleniu wzięły udział osoby, które planują rozpocząć działalność gospodarczą. Tematyka szkolenia obejmowała m.in.:

 • sposoby rejestracji firmy (CEIDG),

 • wypełnianie wniosku w systemie CEIDG,

 • podatek VAT i sposoby jego rozliczania,

 • ćwiczenia obejmujące wypełnianie deklaracji VAT.

Szkolenie Poznawanie zawodów w Brzeźnicy 15.10.2014

W dniu 15.10.2014r. w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy odbyło się kolejne szkolenie pt. „Poznawanie zawodów oraz odkrywanie własnych umiejętności i możliwości – planowanie kariery zawodowej” w ramach Projektu KIK/14 pn. Dolina Karpia - szansa na przyszłość… Uczniowie zapoznani zastali z zawodami ich specyfikacją, ze wskazaniem trendów oraz zapotrzebowaniem na rynku pracy. Podczas zajęć przedstawiono uczniom mocne jak i słabe strony charakteru. Przeprowadzone zostały testy predyspozycji zawodowych.

Szkolenie Autoprezentacja i sposoby radzenia sobie ze stresem w łączanach

W dniu 08.10.2014 w Zespole Szkół im. Janusza Korczaka w Łączanach odbyło się szkolenie pt. „ „Autoprezentacja, sposoby radzenia sobie ze stresem” w ramach Projektu KIK/14 pn. Dolina Karpia - szansa na przyszłość.... Zajęcia rozpoczęło krótka prezentacja jednego z uczniów, która była nagrywana na kamerę, a następne odtworzona. Na podstawie oceny tego występu bez przygotowania uczniowie otrzymali praktyczne wskazówki do tego, by atrakcyjnie prezentować się przed audytorium. Kolejnym etapem zajęć była praca w grupach oraz nagrywanie przygotowanych przez grupę wystąpień wraz z ich analizą. Ostatnim etapem było omówienie technik radzenia sobie ze stresem podczas wystąpień.

Szkolenie Autoprezentacja i sposoby radzenia sobie ze stresem w podolszu

W dniu 08.10.2014 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Podolszu odbyło się szkolenie pt. „ „Autoprezentacja, sposoby radzenia sobie ze stresem” w ramach Projektu KIK/14 pn. Dolina Karpia - szansa na przyszłość... Zajęcia rozpoczęła krótka prezentacja jednego z uczniów, która była nagrywana na kamerę, a następne odtworzona. Na podstawie oceny tego występu bez przygotowania uczniowie otrzymali praktyczne wskazówki do tego, by atrakcyjnie prezentować się przed audytorium. Kolejnym etapem zajęć była praca w grupach oraz nagrywanie przygotowanych przez grupę wystąpień wraz z ich analizą. Ostatnim etapem było omówienie technik radzenia sobie ze stresem podczas wystąpień.

Szkolenie poznawanie zawodów w brzeźnicy

W dniu 08.10.2014r. w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy odbyło się kolejne szkolenie pt. „ Poznawanie zawodów oraz odkrywanie własnych umiejętności i możliwości – planowanie kariery zawodowej” w ramach Projektu KIK/14 pn. Dolina Karpia - szansa na przyszłość… Uczniowie zapoznani zastali z zawodami ich specyfikacją, ze wskazaniem trendów oraz zapotrzebowaniem na rynku pracy. Podczas zajęć przedstawiono uczniom mocne jak i słabe strony charakteru. Przeprowadzone zostały testy predyspozycji zawodowych.

żniwa karpiowe 2014

4 i 5 października odbyły się Europejskie Żniwa Karpiowe oraz Wielkie Zatorskie Żniwa Karpiowe. Podczas uroczystości można było skorzystać z konsultacji przeprowadzanych przez pracowników Zatorskiej Agencji Rozwoju sp. z o. o. na stoisku promocyjnym Projektu KIK/14 pn. Dolina Karpia – szansa na przyszłość… realizowanego w ramach SPPW. Konsultacje dotyczyły m.in.:

 • dotacji na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej,

 • staży dla młodzieży i osób bezrobotnych,

 • szkoleń z  zakresu przedsiębiorczości,

 • doradztwa biznesowego.

Podczas żniw odbyła się także degustacja karpia zatorskiego oraz produktów lokalnych Doliny Karpia.

szkolenie poznawanie zawodów brzeźnicy

W dniu 02.10.2014r. w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy odbyło się szkolenie pt. „ Poznawanie zawodów oraz odkrywanie własnych umiejętności i możliwości – planowanie kariery zawodowej” w ramach Projektu KIK/14 pn. Dolina Karpia - szansa na przyszłość… Uczniowie zapoznani zastali z zawodami ich specyfikacją, ze wskazaniem trendów oraz zapotrzebowaniem na rynku pracy. Podczas zajęć przedstawiono uczniom mocne jak i słabe strony charakteru. Przeprowadzone zostały testy predyspozycji zawodowych.

szkolenie poznawanie zawodów graboszycach i przeciszowie podlesiu

W dniu 30.09.2014r. w Zespole Szkół w Graboszycach oraz w Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Przeciszowie Gimnazjum nr 3  ul. Podlesie odbyło się szkolenie pt. „ Poznawanie zawodów oraz odkrywanie własnych umiejętności i możliwości – planowanie kariery zawodowej” w ramach Projektu KIK/14 pn. Dolina Karpia - szansa na przyszłość… Uczniowie zapoznani zastali z zawodami ich specyfikacją, ze wskazaniem trendów oraz zapotrzebowaniem na rynku pracy. Podczas zajęć przedstawiono uczniom mocne jak i słabe strony charakteru. Przeprowadzone zostały testy predyspozycji zawodowych.

staże dla osób Bezrobotnych

Zachęcamy osoby bezrobotne do odbycia stażu , a także przedsiębiorców chcących zatrudnić stażystę w ramach Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia – szansa na przyszłość... Zainteresowane osoby oraz przedsiębiorstwa prosimy o zapoznanie się z regulaminami warunków organizowania i odbywania staży dla osób bezrobotnych oraz z pozostałymi dokumentami i informacjami dostępnymi w zakładce staże ( link ). Szczegółowych informacji udziela Operator staży:

Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o.o.

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1  32 -640 Zator

Tel. 33 8412 215 wew. 43

e-mail: zar@zator.pl

szkolenie Biznesplan i analiza wykonalności projektu 18.09.2014

W dniu 18.09.2014 w Urzędzie Miejskim w Zatorze odbyło się szkolenie pt.: Biznes Plan i analiza wykonalności projektu organizowane w ramach Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia - szansa na przyszłość... W szkoleniu wzięły udział osoby, które planują rozpocząć działalność gospodarczą.

Tematyka szkolenia obejmowała m.in.:

 • przedstawienie celów i funkcji biznes planu,
 • przedstawienie struktury biznes planu,
 • ćwiczenia przygotowujące do pisania biznes planu.

szkolenie cashflow Przeciszów Podlesie 17.09.2014

W dniu 17.09.2014r. w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Przeciszowie Gimnazjum nr 3 zostały przeprowadzone warsztaty z przedsiębiorczości z wykorzystaniem gry edukacyjnej Cashflow w ramach Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia - szansa na przyszłość... Warsztaty obejmowały mini wykład, który wyjaśnił podstawowe pojęcia wykorzystywane w grze np.: zestawienie finansowe, zestawienie bilansowe, przychody i koszty, przepływy pieniężne, zysk kapitałowy, kredyt hipoteczny, akcje, certyfikat depozytowy, dywidenda, aktywa, pasywa. Wykorzystanie gry na zajęciach, poprzez zabawę wprowadziło uczniów w świat finansów i rachunkowości. Uczniowie zostali podzieleni na grupy, każda grupa grała przy osobnej grze. Podczas gry samodzielnie podejmowali decyzje, negocjowali z innymi graczami. Uczniowie wcielili się w role osób pracujących, w różnych zawodach, mieli do dyspozycji określoną sumę pieniędzy, określone zobowiązania.

szkolenie cashflow Graboszyce 17.09.2014

W dniu 17.09.2014r. w Zespole Szkół w Graboszycach zostały przeprowadzone warsztaty z przedsiębiorczości z wykorzystaniem gry edukacyjnej Cashflow w ramach Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia - szansa na przyszłość... Warsztaty obejmowały mini wykład, który wyjaśnił podstawowe pojęcia wykorzystywane w grze np.: zestawienie finansowe, zestawienie bilansowe, przychody i koszty, przepływy pieniężne, zysk kapitałowy, kredyt hipoteczny, akcje, certyfikat depozytowy, dywidenda, aktywa, pasywa. Wykorzystanie gry na zajęciach, poprzez zabawę wprowadziło uczniów w świat finansów i rachunkowości. Uczniowie zostali podzieleni na grupy, każda grupa grała przy osobnej grze. Podczas gry samodzielnie podejmowali decyzje, negocjowali z innymi graczami. Uczniowie wcielili się w role osób pracujących, w różnych zawodach, mieli do dyspozycji określoną sumę pieniędzy, określone zobowiązania.

szkolenie Przygotowanie do założenia i prowadzenia firmy 11.09.2014

W dniu 11.09.2014 w Urzędzie Miejskim w Zatorze odbyło się szkolenie pt.: "Przygotowanie do założenia i prowadzenia firmy" organizowane w ramach Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia - szansa na przyszłość... W szkoleniu wzięły udział osoby, które planują rozpocząć działalność gospodarczą.

Tematyka szkolenia obejmowała m.in.:

 • przedstawienie rodzajów działalności gospodarczej,

 • omówienie form prawnych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,

 • warsztat z wypełniania wniosku CEIDG,

 • omówienie zgłoszeń do ubezpieczenia, Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

przetarg na wykonanie usług doradczych z zakresu księgowości, prawa, marketingu...

W związku z realizacją Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia – szansa na przyszłość. Partnerski Program Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich realizowanym w ramach Szwajcarsko– Polskiego Programu Współpracy,

Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o.o. ogłasza przetarg na wykonanie usług doradczych dla mieszkańców gmin : Zator, Osiek, Przeciszów, Brzeźnica i Polanka Wielka, z zakresu księgowości, prawa, marketingu i biznes planu.

Pełna treść ogłoszenia oraz wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się w zakładce Inne -> Zamówienia

promocja projektu na gminnych dożynkach w Brzeźnicy

W dniu 07.09.2014 r. podczas Dożynek Gminnych w Brzeźnicy odbyła się promocja Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia - szansa na przyszłość... Na stoisku promocyjnym można było uzyskać informacje dotyczące naboru wniosków na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej, staży oraz szkoleń,które organizowane są przez Zatorską Agencję Rozwoju sp. z o. o. W ramach promocji Projektu KIK/14 odbyła się również degustacja Zatorskiego Karpia wędzonego.

Dożynki wojewódzkie w Osieku

31.08.2014 r. podczas XVI Wojewódzkich Dożynek w Osieku odbyła się promocja Projketu KIK/14 pn.: Dolina Karia - szansa na przyszłość... Na stoisku promocyjnym można było uzyskać informacje dotyczące m.in.:
- naboru wniosków na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej,
- staży,
- szkoleń,
które organizowane są przez Zatorską Agencję Rozwoju sp. z o. o.
W ramach promocji Projektu KIK/14 odbyła się również degustacja Zatorskiego Karpia wędzonego.

posiedzenie KPD 22.07.2014

W dniu 22.07.2014 r. w Urzędzie Miejskim w Zatorze odbyło się oficjalne posiedzenie Komisji Przyznającej Dotacje w ramach V naboru Wniosków o jednorazową dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz w ramach VI naboru Wniosków o dotację na rozwój działalności gospodarczej w ramach Projektu KIK/14 pn. Dolina Karpia – szansa na przyszłość… Oprócz Członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyli również przedstawiciele SCO, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, przedstawiciele Instytucji Realizującej oraz Operatora Dotacji- Zatorskiej Agencji Rozwoju sp. z o.o. Podczas posiedzenia przedstawiono prezentację dotyczącą przeprowadzonego V naboru wniosków o jednorazową dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz VI naboru Wniosków o dotację na rozwój działalności gospodarczej w ramach projektu KIK/14 pn. Dolina Karpia – szansa na przyszłość... Omówiono także oceny merytoryczne wniosków złożonych w ramach naborów oraz sporządzono listy rankingowe wniosków kwalifikujących się oraz niekwalifikujących się do otrzymania dotacji.

Wizyta monitorująca projektu 21-22.07.2014

21-22 lipca 2014 r. w Zatorze gościli przedstawiciele Ambasady Szwajcarii – Pani Dominika Wieczorek oraz Pan Roland Python w ramach wizyty monitorującej projektu KIK/14 pn. Dolina Karpia szansa na przyszłość... współfinansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Wizytujący spotkali się z Burmistrzem Zatora, koordynatorami projektu, przedstawicielami Operatora Dotacji - Zatorską Agencją Rozwoju sp. z o. o. oraz beneficjentami funduszu dotacyjnego oraz stażowego.

Podczas wizyty monitorującej projektu odwiedzono lokalnych przedsiębiorców i skontrolowano następujące projekty: Poszerzenie oferty rozrywkowej Lunaparku firmy Dinozatorland w Zatorze (dotacja na rozwój działalności gospodarczej) oraz Rozwój turystyki rowerowej na terenie Doliny Karpia – utworzenie wypożyczalni rowerowej (rozpoczęcie działalności gospodarczej) Odbyła się także wizyta w zakładzie PPHIU Witold Płoszczyca (staże dla uczniów). Na koniec, goście odwiedzili budowę Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze.

Promocja Projektu podczas Święta Gminy Przeciszów 2014

13.07.2014 - odbyła się promocja projektu KIK/14 pn.: _Dolina Karpia – szansa na przyszłość…_współfinansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy podczas Święta Gminy Przeciszów organizowanego przez Gminą Bibliotekę Publiczną i Urząd Gminy w Przeciszowie.

Na stoisku promocyjnym można było uzyskać informacje m.in. o organizowanych przez Zatorską Agencję Rozwoju Sp. z o. o. dla mieszkańców gminy naborach dotacyjnych na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej, stażach dla uczniów, studentów i osób bezrobotnych oraz organizowanych szkoleniach. Zainteresowanym dystrybuowano ulotki i materiały promocyjne projektu Dolina Karpia – szansa na przyszłość... Odbyła się także promocja potraw regionalnych w tym „Żuru po przeciszowsku na zakwasie ciasta chlebowego”.

Promocja Projektu podczas Święta Karpia 2014

05.07.2014 r. oraz 06.07.2014r. odbyła się promocja projektu Dolina Karpia szansa na przyszłość… współfinansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy podczas Święta Karpia 2014

Na stoisku promocyjnym można było uzyskać informacje m.in. o organizowanych przez Zatorską Agencję Rozwoju Sp. z o. o. dla mieszkańców gmin Doliny Karpia naborach dotacyjnych na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej, stażach dla uczniów, studentów i osób bezrobotnych oraz organizowanych szkoleniach. Zainteresowanym dystrybuowano ulotki i materiały promocyjne projektu Dolina Karpia – szansa na przyszłość... Odbyła się także promocja produktów lokalnych w tym Karpia Zatorskiego.

Szkolenie Doradztwo zawodowe - Brzeźnica 30.06.2014 r.

W dniu 30.06.2014 w Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy odbyło się szkolenie z zakresu Doradztwa zawodowego, organizowane w ramach Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia - szansa na przyszłość... W szkoleniu udział wzięły osoby z Gminy Brzeźnica, które chciały poznać sposoby radzenia sobie na rynku pracy.

Tematyka szkolenia obejmowała m.in.: - odpowiednia prezentacja na rozmowie kwalifikacyjnej,

 • budowa dokumentów aplikacyjnych: Curriculum vitae oraz listu motywacyjnego,

 • wygląd zewnętrzny a postrzeganie,

 • zajęcia praktyczne dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej.

 • jakich pracowników poszukują pracodawcy,

 • znaczenie kształcenia ustawicznego,

 • metody poszukiwania pracy.

Promocja Projektu podczas Dni Osieka

29.06.2014 r. odbyła promocja projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia – szansa na przyszłość… podczas Dni Osieka organizowanych przez Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku .

Na stoisku promocyjnym można było uzyskać informacje o aktualnych działaniach realizowanych w ramach Projektu w tym o dotacjach na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej, stażach, szkoleniach, warsztatach. Rozdano ulotki oraz inne materiały promocyjne.

Promocja Projektu podczas Dni Polanki Wielkiej

22.06.2014 r.odbyła promocja projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia – szansa na przyszłość… podczas Dni Polanki Wielkiej organizowanych przez Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej.

Na stoisku promocyjnym można było uzyskać informacje o aktualnych działaniach realizowanych w ramach Projektu w tym o dotacjach na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej, stażach, szkoleniach, warsztatach. Rozdano ulotki oraz inne materiały promocyjne.

Grupowe doradztwo zawodowe dla uczniów szkół gimnazjalnych - 16.06.2014 r. Laskowa

16.06.2014, w gimnazjum w Zatorze odbyło się szkolenie z zakresu grupowego doradztwa zawodowego dla uczniów szkół gimnazjalnych w ramach Projektu KIK/14 pn: Dolina Karpia – szansa na przyszłość... Zrealizowano IV a zarazem ostatni temat szkolenia pt. Komunikacja interpersonalna i asertywność Celem zajęć było przekazanie uczniom wiedzy umiejętności w zakresie sposobów i zasad komunikowania się i konstruowania wypowiedzi. Zapoznanie z zasadami prawidłowego komunikowania. Omówienie błędów w komunikowaniu. Uczniowie zaznajomili się z zasadami prawidłowej komunikacji. Nabyli kompetencji w zakresie zachowania się w trudnych sytuacjach. W praktyce przećwiczyli zachowania asertywne poprzez odgrywanie scenek.

Grupowe doradztwo zawodowe dla uczniów szkół gimnazjalnych - 12.06.2014 r. Zator

12.06.2014, w gimnazjum w Zatorze odbyło się szkolenie z zakresu grupowego doradztwa zawodowego dla uczniów szkół gimnazjalnych w ramach Projektu KIK/14 pn: Dolina Karpia – szansa na przyszłość... Zrealizowano IV a zarazem ostatni temat szkolenia pt. Komunikacja interpersonalna i asertywność. Celem zajęć było przekazanie uczniom wiedzy umiejętności w zakresie sposobów i zasad komunikowania się i konstruowania wypowiedzi. Zapoznanie z zasadami prawidłowego komunikowania. Omówienie błędów w komunikowaniu. Uczniowie zaznajomili się z zasadami prawidłowej komunikacji. Nabyli kompetencji w zakresie zachowania się w trudnych sytuacjach. W praktyce przećwiczyli zachowania asertywne poprzez odgrywanie scenek.

Grupowe doradztwo zawodowe dla uczniów szkół gimnazjalnych - 12.06.2014 r. laskowa

12.06.2014, w gimnazjum w Laskowej odbyły się szkolenia z zakresu grupowego doradztwa zawodowego dla uczniów szkół gimnazjalnych w ramach projektu Dolina Karpia – szansa na przyszłość..._Tematem szkoleń było _Przygotowanie pierwszych dokumentów aplikacyjnych – rozmowa kwalifikacyjna. Celem niniejszego szkolenia jest zapoznanie z zasadami tworzenia dokumentów aplikacyjnych tj. list motywacyjny oraz Życiorysu, Zapoznanie z zasadami i sposobami przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych oraz metodami radzenia sobie ze stresem. Podczas szkolenia została pokazana prezentacja multimedialna: jak pisać CV. Uczniowie samodzielnie pracowali nad napisaniem CV i listu motywacyjnego. Zaprezentowane zostały również zasady autoprezentacji

Grupowe doradztwo zawodowe dla uczniów szkół gimnazjalnych - 12.06.2014 r. Graboszyce

12.06.2014, w gimnazjum w Graboszycach odbyło się szkolenie z zakresu grupowego doradztwa zawodowego dla uczniów szkół gimnazjalnych w ramach Projektu KIK/14 pn: Dolina Karpia – szansa na przyszłość... Zrealizowano IV a zarazem ostatni temat szkolenia pt. Komunikacja interpersonalna i asertywność. Celem zajęć było przekazanie uczniom wiedzy umiejętności w zakresie sposobów i zasad komunikowania się i konstruowania wypowiedzi. Zapoznanie z zasadami prawidłowego komunikowania. Omówienie błędów w komunikowaniu. Uczniowie zaznajomili się z zasadami prawidłowej komunikacji. Nabyli kompetencji w zakresie zachowania się w trudnych sytuacjach. W praktyce przećwiczyli zachowania asertywne poprzez odgrywanie scenek.

Promocja Projektu podczas powiatowych targów pracy w oświęcimiu

11.06.2014 r. odbyła promocja projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia – szansa na przyszłość… podczas Powiatowych Targów Pracy w Oświęcimskim Centrum Kultury organizowanych przez PUP w Oświęcimiu.

Na stoisku promocyjnym można było uzyskać informacje o aktualnych działaniach realizowanych w ramach Projektu w tym o dotacjach na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej, stażach, szkoleniach, warsztatach. Rozdano ulotki oraz inne materiały promocyjne.

Grupowe doradztwo zawodowe dla uczniów szkół gimnazjalnych - 09.06.2014 r. Podolsze

09.06.2014, w gimnazjum w Podolszu odbyło się szkolenie z zakresu grupowego doradztwa zawodowego dla uczniów szkół gimnazjalnych w ramach Projektu KIK/14 pn: Dolina Karpia – szansa na przyszłość... Zrealizowano IV a zarazem ostatni temat szkolenia pt. Komunikacja interpersonalna i asertywność. Celem zajęć było przekazanie uczniom wiedzy umiejętności w zakresie sposobów i zasad komunikowania się i konstruowania wypowiedzi. Zapoznanie z zasadami prawidłowego komunikowania. Omówienie błędów w komunikowaniu. Uczniowie zaznajomili się z zasadami prawidłowej komunikacji. Nabyli kompetencji w zakresie zachowania się w trudnych sytuacjach. W praktyce przećwiczyli zachowania asertywne poprzez odgrywanie scenek.

Grupowe doradztwo zawodowe dla uczniów szkół gimnazjalnych - 09.06.2014 r. Graboszyce

09.06.2014, w gimnazjum w Graboszycach odbyło się szkolenie z zakresu grupowego doradztwa zawodowego dla uczniów szkół gimnazjalnych w ramach projektu Dolina Karpia – szansa na przyszłość... Tematem szkoleń było Przygotowanie pierwszych dokumentów aplikacyjnych – rozmowa kwalifikacyjna. Celem niniejszego szkolenia jest zapoznanie z zasadami tworzenia dokumentów aplikacyjnych tj. list motywacyjny oraz Życiorysu, Zapoznanie z zasadami i sposobami przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych oraz metodami radzenia sobie ze stresem. Podczas szkolenia została pokazana prezentacja multimedialna: jak pisać CV. Uczniowie samodzielnie pracowali nad napisaniem CV i listu motywacyjnego. Zaprezentowane zostały również zasady autoprezentacji

Umowa na realizację działań w ramach partnerstwa polsko szwajcarskiego

29.05.2014r. została podpisana umowa na wykonanie usług polegających na realizacji działań partnerskich – międzynarodowych spotkań, w czterech OBSZARACH TEMATYCZNYCH WSPÓŁPRACY: Działalność Gospodarcza i Rozwój Turystyki, Aktywizacja Zawodowa i Zwalczanie bezrobocia, Edukacja i Kształcenie Zawodowe, Konferencja Podsumowująca Projekt - Partnerstwo długoterminowe - pomiędzy Gminą Zator współpracującą w tym zakresie z Gminą Brzeźnica, Gminą Osiek, Gminą Polanka Wielka, Gminą Przeciszów a partnerską miejscowością Brig Glis w Szwajcarii

w szczególności polegających na:

organizacji grupowych wyjazdów zagranicznych przedstawicieli Gminy Zator i Gminy Brzeźnica, Gminy Polanka Wielka, Gminy Osiek, Gminy Przeciszów do partnerskiej miejscowości Brig Glis w Szwajcarii oraz wizyt studyjnych - pobytu przedstawicieli Miasta Brig Glis w Dolinie Karpia w ramach realizacji Projektu, realizowanego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, Priorytet 1 Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform, pt. Dolina Karpia – szansa na przyszłość. Partnerski Program Aktywizacji Społeczno – Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich

Umowa została zawarta pomiędzy Gminą Zator a firmą Gmsynergy sp. z o. o. sp. komandytowa

Grupowe doradztwo zawodowe dla uczniów szkół gimnazjalnych - Maj 2014

W maju, w gimnazjach w  Przeciszowie, Osieku i Piotrowicach, odbyły się szkolenia z zakresu grupowego doradztwa zawodowego dla uczniów szkół gimnazjalnych w ramach Projektu KIK/14 pn: Dolina Karpia – szansa na przyszłość... Zrealizowano IV a zarazem ostatni temat szkolenia pt. Komunikacja interpersonalna i asertywność. Celem zajęć było przekazanie uczniom wiedzy umiejętności w zakresie sposobów i zasad komunikowania się i konstruowania wypowiedzi. Zapoznanie z zasadami prawidłowego komunikowania. Omówienie błędów w komunikowaniu. Uczniowie zaznajomili się z zasadami prawidłowej komunikacji. Nabyli kompetencji w zakresie zachowania się w trudnych sytuacjach. W praktyce przećwiczyli zachowania asertywne poprzez odgrywanie scenek.

Gmina Zator: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym

powiatowe targi pracy w Andrychowie

16.05.2014 r. odbyła promocja projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia – szansa na przyszłość… podczas Powiatowych Targów Pracy w Andrychowie organizowanych przez PUP w Wadowicach.
Na stoisku promocyjnym można było uzyskać informacje o aktualnych działaniach realizowanych w ramach Projektu w tym o dotacjach na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej, stażach, szkoleniach, warsztatach. Rozdano ulotki oraz inne materiały promocyjne. Łącznie podczas tegorocznych targów zaprezentowało się 59 wystawców z ponad 1500 ofert.

Ruszają staże dla młodzieży

Informujemy, że od 12 maja 2014 r. rozpoczynamy rekrutację osób chętnych do odbycia stażu dla młodzieży, a także przedsiębiorców chcących zatrudnić stażystę w ramach projektu pn. „Dolina Karpia – szansa na przyszłość...”. Zainteresowane osoby oraz przedsiębiorstwa prosimy o zapoznanie się z regulaminami warunków organizowania i odbywania staży dla osób młodzieży oraz z pozostałymi dokumentami i informacjami dostępnymi w zakładce staże. Szczegółowych informacji udziela Operator Staży: Zatorska Agencja Rozwoju Sp. z o.o.

Zatorska Gala Przedsiębiorczości

10.05.2014r. w Regionalnym Ośrodku Kultury odbyła się Zatorska Gala Przedsiębiorczości - spotkanie Przedstawicieli Samorządu z Przedsiębiorcami z Gminy Zator. Podczas uroczystości po raz pierwszy zostały wręczone Nagrody Gospodarcze oraz Wyróżnienia Burmistrza Zatora „Złota Łuska” dla najlepszych firm, które w znaczącym stopniu wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców i przyczyniły się do społeczno – gospodarczego rozwoju Gminy Zator.

Podczas uroczystości przekazano przedsiębiorcom informacje o organizowanych schematach dotacyjnych w ramach projektu „Dolina Karpia Szansa na Przyszłość” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, którą przedstawił specjalista ds. dotacji, szkoleń i poradnictwa z Zatorskiej Agencji Rozwoju Sp. z o. o.

Szkolenie z zakresu pisania wniosków o dotację na rozwój działalności gospodarczej

W dniu 08.05.2014 r. w Urzędzie Miejskim w Zatorze odbyło się szkolenie informacyjne z zakresu wypełniania wniosków na rozwój działalności gospodarczej realizowane w ramach Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia - szansa na przyszłość... W szkoleniu wzięli udział przedsiębiorcy zainteresowani otrzymaniem dofinansowania na rozwój działalności gospodarczej. Tematyka szkolenia obejmowała m.in.: - omówienie problemów zdiagnozowanych na terenie Doliny Karpia, - przedstawienie podstawowych informacji dotyczących wypełniania wniosku o dofinansowanie, - informację na temat wskaźników produktu oraz wskaźników rezultatu.

Szkolenie zakresu pisania wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

W dniu 07.05.2014 r. w Urzędzie Miejskim w Zatorze odbyło się szkolenie informacyjne z zakresu wypełniania wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej realizowane w ramach Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia - szansa na przyszłość... W szkoleniu wzięły udział osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Tematyka szkolenia obejmowała m.in.: - omówienie problemów zdiagnozowanych na terenie Doliny Karpia, - przedstawienie podstawowych informacji dotyczących wypełniania wniosku o dofinansowanie, - informację na temat wskaźników produktu oraz wskaźników rezultatu.

Szkolenie Marketing, reklama i promocja firmy w Zatorze

W dniu 06.05.2014 r. w Zatorze odbyło się szkolenie pt.: Marketing, reklama i promocja firmy organizowane w ramach Projektu KIK/14 pn.:Dolina Karpia - szansa na przyszłość... W szkoleniu wzięły udział osoby, które chcą rozwinąć wiedzę z zakresu przedsiębiorczości. Tematyka szkolenia obejmowała m.in.:

 • omówienie strategii marketingowych (otoczenie firmy, benchmarking, budowanie tożsamości, misja i wizerunek firmy),

 • analizę oferty rynkowej, analizę rynku oraz klientów,

 • omówienie elementów badań marketingowych - informacja marketingowa.

Szkolenie Marketing, reklama i promocja firmy w Polance Wielkiej

W dniu 05.05.2014 w Polance Wielkiej odbyło się szkolenie pt.: Marketing, reklama i promocja firmy organizowane w ramach Projektu KIK/14 pn.:Dolina Karpia - szansa na przyszłość... W szkoleniu wzięły udział osoby, które chcą rozwinąć wiedzę z zakresu przedsiębiorczości. Tematyka szkolenia obejmowała m.in.:

 • omówienie strategii marketingowych (otoczenie firmy, benchmarking, budowanie tożsamości, misja i wizerunek firmy),

 • analizę oferty rynkowej, analizę rynku oraz klientów,

 • omówienie elementów badań marketingowych - informacja marketingowa.

Promocja Projektu podczas Międzynarodowego Biegu Konstytucji w Rudzach

3 maja 2014r. podczas Międzynarodowego Biegu Konstytucji w Rudzach odbyła promocja projektu „Dolina Karpia szansa na przyszłość” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Na stoisku promocyjnym można było uzyskać m.in. informacje dotyczące organizowanych naborów dotacyjnych dla mieszkańców Doliny Karpia na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej.

Grupowe doradztwo zawodowe dla gimnazjalistów - kwiecień 2014

28.04.2014 r. w gimnazjach w Łączanach oraz w Polance Wielkiej odbyły się szkolenia z zakresu grupowego doradztwa zawodowego dla uczniów szkół gimnazjalnych w ramach projektu Dolina Karpia – szansa na przyszłość... Zrealizowano IV a zarazem ostatni temat szkolenia pt. Komunikacja interpersonalna i asertywność. Celem niniejszych zajęć jest dostarczenie wiedzy na temat skutecznych form komunikacji. Uczniowie rozwijają umiejętności aktywnego słuchania. Doskonalą umiejętności komunikowania i odczytywania sygnałów niewerbalnych. Zapoznają się z zasadami konstruktywnego udzielania informacji zwrotnych.. Rozwijają umiejętności , które są ważne w kontaktach z ludźmi. Zajęcia mają również na celu dostarczenie podstawowych wiadomości o postawie asertywnej. Doskonalą umiejętności rozróżniania postaw asertywnych, agresywnych i uległych oraz asertywnego inicjowania kontaktów rówieśniczych.

Szkolenie informacyjne dot. schematów dotacyjnych na rozwój działalności gosp.

W dniu 30.04.2014 r. w godzinach 10:00- 12:30 w Urzędzie Miejskim w Zatorze odbyło się szkolenie informacyjne z zakresu Schematów dotacyjnych na rozwój działalności gospodarczej organizowane w ramach Projektu KIK/14 pn.:Dolina Karpia - szansa na przyszłość... W szkoleniu wzięły udział osoby, które planują rozwinąć działalność gospodarczą oraz otrzymać dofinansowanie w ramach Projektu KIK/14. Tematyka szkolenia obejmowała m.in.:
- omówienie podstawowych celów Projektu KIK.14,
- przedstawienie kwalifikowalności wnioskodawców,
- omówienie kosztów kwalifikowanych do dofinansowania,
- ocenę wniosków przez Operatora Dotacji oraz Komisję Przyznającą Dotacje.

Szkolenie: Księgowo-prawne aspekty prowadzenia działalności gosp. II w Zatorze

W dniu 29.04.2014 r. w godzinach 9:00- 13:00 w Urzędzie Miejskim w Zatorze odbyło się szkolenie pt.: "Księgowo – prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej II" organizowane w ramach Projektu KIK/14 pn.:Dolina Karpia - szansa na przyszłość... W szkoleniu wzięły udział osoby, które planują rozpocząć działalność gospodarczą. Tematyka szkolenia obejmowała m.in.:

 • regulacje Prawa Pracy (rodzaje umów o pracę);
 • omówienie zasad rozliczeń (ryczałt, książka przychodów i rozchodów);
 • przedstawienie podstaw księgowości związanych z bilansem, majątkiem rokiem obrotowym.

Szkolenie: Księgowo-prawne aspekty prowadzenia działalności gosp. II w Polance Wielkiej

W dniu 28.04.2014 r. w godzinach 9:00- 13:00 w Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym w Polance Wielkiej odbyło się szkolenie pt.: "Księgowo – prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej II" organizowane w ramach Projektu KIK/14 pn.:Dolina Karpia - szansa na przyszłość... W szkoleniu wzięły udział osoby, które planują rozpocząć działalność gospodarczą. Tematyka szkolenia obejmowała m.in.:

 • regulacje Prawa Pracy (rodzaje umów o pracę);
 • omówienie zasad rozliczeń (ryczałt, książka przychodów i rozchodów);
 • przedstawienie podstaw księgowości związanych z bilansem, majątkiem rokiem obrotowym.

V i VI nabór wniosków

Z dniem 18.04.2014 r. Operator Dotacji - Zatorska Agencja Rozwoju Sp. z o.o. ogłosiła V i VI nabór wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie oraz na rozwój działalności gospodarczej w ramach Projektu pn.:„Dolina Karpia – szansa na przyszłość..” Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Nabór wniosków trwa od 18 kwietnia 2014 r. do 30 maja 2014 r. do godz. 14:00. Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej www.caz.zator.pl oraz u Operatora Dotacji – Zatorskiej Agencji Rozwoju Sp. z o.o. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32 – 640 Zator, tel. 33 8412 215, wew. 41, 43, e-mail: zar@zator.pl

Szkolenie Księgowo prawne aspekty prowadzenia działalności gosp. w Zatorze

W dniu 15.04.2014 w godzinach 9:00- 13:00 w Urzędzie Miejskim w Zatorze odbyło się szkolenie pt.: " Księgowo – prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej I " organizowane w ramach Projektu KIK/14 pn.:Dolina Karpia - szansa na przyszłość... W szkoleniu wzięły udział osoby, które planują rozpocząć działalność gospodarczą. Tematyka szkolenia obejmowała m.in.:

 • sposoby rejestracji firmy (CEIDG),

 • wypełnianie wniosku w systemie CEIDG,

 • podatek VAT i sposoby jego rozliczania,

 • ćwiczenia obejmujące wypełnianie deklaracji VAT.

Szkolenie Księgowo prawne aspekty prowadzenia działalności gosp. w Polance Wielkiej

W dniu 14.04.2014 w godzinach 9:00- 13:00 w Gminnym Centrum Kultury w Polance Wielkiej odbyło się szkolenie pt.: " Księgowo – prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej I " organizowane w ramach Projektu KIK/14 pn.:Dolina Karpia - szansa na przyszłość... W szkoleniu wzięły udział osoby, które planują rozpocząć działalność gospodarczą. Tematyka szkolenia obejmowała m.in.:

 • sposoby rejestracji firmy (CEIDG),

 • wypełnianie wniosku w systemie CEIDG,

 • podatek VAT i sposoby jego rozliczania,

 • ćwiczenia obejmujące wypełnianie deklaracji VAT.

Szkolenie z aktywizacji zawodowej w Osieku 14.04.2014 r.

W dniu 14.04.2014 r., w Punkcie Konsultacyjnym w Osieku odbyło się szkolenie pt.: Rozwój umiejętności społecznych realizowane w ramach Projektu KIK/14 pn.: _Dolina Karpia – szansa na przyszłość… _ W szkoleniu wzięły udział osoby bezrobotne, zameldowane na terenie Gminy Osiek. Tematyka szkoleń obejmowała m.in.:

• rozwój umiejętności komunikacyjnych,

• budowanie relacji interpersonalnych,

• potrzeby źródłem zachowań według piramidy Maslowa.

Promocja projektu podczas Zatorskiego Jarmarku Wielkanocnego

13.04.2014r. odbył się Zatorski Jarmark Wielkanocny, podczas którego oprócz prezentacji tradycyjnych regionalnych potraw wielkanocnych przygotowanych przez Panie z Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej oraz Kół Gospodyń z Zatora i Łowiczek, odbyła się promocja Karpia Zatorskiego oraz marki Doliny Karpia. Na Stoiskach można było skosztować karpia zatorskiego, ale także uzyskać informacje o aktualnych działaniach realizowanych w ramach projektu „Dolina Karpia – szansa na przyszłość” w tym o dotacjach na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej, stażach, szkoleniach, warsztatach a także o Wielozawodowym Zespole Szkół.

Impreza była współfinansowana ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Szkolenie z aktywizacji zawodowej w osieku 07.04.2014 r.

W dniu 07.04.2014 r., w Punkcie Konsultacyjnym w Osieku odbyło się szkolenie pt.: Rozwój umiejętności społecznych realizowane w ramach Projektu KIK/14 pn.: _Dolina Karpia – szansa na przyszłość… _ W szkoleniu wzięły udział osoby bezrobotne, zameldowane na terenie Gminy Osiek. Tematyka szkoleń obejmowała m.in.:

• rozwój umiejętności komunikacyjnych,

• budowanie relacji interpersonalnych,

• potrzeby źródłem zachowań według piramidy Maslowa.

Promocja Karpia Zatorskiego Wędzonego na targach "Regionalia” w Warszawie

W dniach 4-6 kwietnia 2014 r. w Warszawie odbyły się III Targi Produktów Tradycyjnych i Ekologicznych "Regionalia”. Na wspólnym stoisku Województwa Małopolskiego można było się zapoznać z bogatą ofertą turystyczną poszczególnych regionów oraz zasmakować w lokalnych specjałach.

Podczas Targów Produktów Tradycyjnych odbyła się promocja marki lokalnej Doliny Karpia oraz karpia zatorskiego. Na stoisku promocyjnym można było uzyskać informacje na temat regionu Doliny Karpia oraz otrzymać szereg materiałów promocyjnych z nim związanych, w tym zaznajomić się z ofertą Projektu KIK/14 „Dolina Karpia – szansa na przyszłość…” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu.

Produkt karp zatorski wędzony został zgłoszony do konkursu na NAJLEPSZY PRODUKT TARGÓW REGIONALIA w kategorii Skarby Natury, w którym otrzymał Złoty Medal.

Promocja projektu podczas wizyty delegacji Ukraińskiej

3.04.2014 w Zatorze gościła delegacja przedstawicieli organizacji biznesu, nauczycieli, dyrektorów oraz samorządów obwodu lwowskiego.

Wizyta studyjna została zorganizowana przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, dotyczącego przekazywania polskich doświadczeń z zakresu kształcenia przedsiębiorczości wśród młodzieży.

Podczas spotkania Koordynator projektu - Piotr Domagała zaprezentował realizowany przez Gminę Zator projekt KIK 14 „Dolina Karpia – szansa na przyszłość …”

Szkolenie pt.: "Jak radzić sobie ze stresem?" 02.04.2014 r.

W dniu 02.04.2014 w Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy odbyło się szkolenie pt.: Jak radzić sobie ze stresem? organizowane w ramach Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia - szansa na przyszłość... W szkoleniu wzięły udział osoby z Gminy Brzeźnica, które chciały poznać sposoby radzenia sobie ze stresem w codziennych sytuacjach. Tematyka szkolenia obejmowała m.in.:
- przedstawienie pojęcia stresu oraz jego przyczyn,
- określenie negatywnych skutków stresu oraz ich wpływu na człowieka,
- sposoby radzenia sobie ze stresem,
- zajęcia praktyczne dotyczące metod radzenia sobie ze stresem.

Promocja Projektu na powiatowych targach edukacyjnych w Oświęcimiu

W dniu 02.04.2014 w Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu miała miejsce promocja Projektu Dolina Karpia – szansa na przyszłość… podczas Powiatowych Targów Edukacyjnych w ramach promocji Wielozawodowego Zespołu Szkół w Zatorze. Oprócz oferty edukacyjnej szkoły, oraz kulturalnej przedstawionej przez Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze, zaprezentowano ofertę projektu. Gimnazjaliści z terenów Doliny Karpia oraz z pozostałych miejscowości Powiatu Oświęcimskiego uzyskali przede wszystkim informacje o Programie Stażowym dla młodzieży w  ramach SPPW, rozdano także ulotki promocyjne oraz przedstawiono pozostałe oferty projektu. Łącznie podczas tegorocznych targów zaprezentowało się 17 wystawców, w tym wszystkie szkoły ponadgimnazjalne oraz inne placówki oświatowo wychowawcze z Powiatu Oświęcimskiego.

Szkolenie pt.: Biznesplan i analiza wykonalności projektu 01.04.2014r.

W dniu 01.04.2014 w Urzędzie Miejskim w Zatorze odbyło się szkolenie pt.: Biznes Plan i analiza wykonalności projektu organizowane w ramach Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia - szansa na przyszłość... W szkoleniu wzięły udział osoby, które planują rozpocząć działalność gospodarczą. Tematyka szkolenia obejmowała m.in.:
- przedstawienie celów i funkcji biznes planu,
- przedstawienie struktury biznes planu,
- ćwiczenia przygotowujące do pisania biznes planu.

Szkolenie pt.: Biznesplan i analiza wykonalności projektu 31.03.2014r.

W dniu 31.03.2014 w Gminnym Centrum Kultury w Polance Wielkiej odbyło się szkolenie pt.: Biznes Plan i analiza wykonalności projektu organizowane w ramach Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia - szansa na przyszłość... W szkoleniu wzięły udział osoby, które planują rozpocząć działalność gospodarczą. Tematyka szkolenia obejmowała m.in.:
- przedstawienie celów i funkcji biznes planu,
- przedstawienie struktury biznes planu,
- ćwiczenia przygotowujące do pisania biznes planu.

Szkolenie z aktywizacji zawodowej w Osieku 27.03.2014r.

W dniu 27.03.2014 r., w Punkcie Konsultacyjno- Informacyjnym w Osieku, odbyło się szkolenie pt.: Komunikacja interpersonalna realizowane w ramach Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia – szansa na przyszłość… w szkoleniach wzięły udział osoby bezrobotne zameldowane na terenie Gminy Osiek. Tematyka szkoleń obejmowała m.in.:

 • doskonalenie komunikacji werbalne (podstawowe zasady efektywnej komunikacji),

 • doskonalenie komunikacji niewerbalnej, korzyści jakie przynosi komunikacja asertywna (jak mówić by wyrazić siebie i nie ranić innych),

 • używanie mowy ciała w codziennej komunikacji (powitanie, kontakt wzrokowy, postawa ciała, dystans, mimika twarzy).

Szkolenie z aktywizacji zawodowej w Osieku 24.03.2014r.

W dniu 24.03.2014 r., w Punkcie Konsultacyjno- Informacyjnym w Osieku, odbyło się szkolenie pt.: Komunikacja interpersonalna realizowane w ramach Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia – szansa na przyszłość… w szkoleniach wzięły udział osoby bezrobotne zameldowane na terenie Gminy Osiek. Tematyka szkoleń obejmowała m.in.:

 • doskonalenie komunikacji werbalne (podstawowe zasady efektywnej komunikacji),

 • doskonalenie komunikacji niewerbalnej, korzyści jakie przynosi komunikacja asertywna (jak mówić by wyrazić siebie i nie ranić innych),

 • używanie mowy ciała w codziennej komunikacji (powitanie, kontakt wzrokowy, postawa ciała, dystans, mimika twarzy).

Szkolenie: Przygotowanie do założenia i prowadzenia firmy 25.03.2014 w Zatorze

W dniu 25.03.2014 w Urzędzie Miejskim w Zatorze odbyło się szkolenie pt.: "Przygotowanie do założenia i prowadzenia firmy" organizowane w ramach Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia - szansa na przyszłość... W szkoleniu wzięły udział osoby, które planują rozpocząć działalność gospodarczą. Tematyka szkolenia obejmowała m.in.:
- przedstawienie rodzajów działalności gospodarczej,
- omówienie form prawnych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
- warsztat z wypełniania wniosku CEIDG,
- omówienie zgłoszeń do ubezpieczenia, Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Szkolenie: Przygotowanie do założenia i prowadzenia firmy 24.03.2014 w Polance Wielkiej

W dniu 24.03.2014 w Gminnym Centrum Kultury w Polance Wielkiej odbyło się szkolenie pt.: "Przygotowanie do założenia i prowadzenia firmy" organizowane w ramach Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia - szansa na przyszłość... W szkoleniu wzięły udział osoby, które planują rozpocząć działalność gospodarczą. Tematyka szkolenia obejmowała m.in.:
- przedstawienie rodzajów działalności gospodarczej,
- omówienie form prawnych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
- warsztat z wypełniania wniosku CEIDG,
- omówienie zgłoszeń do ubezpieczenia, Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

promocja projektu podczas gminnych targów edukacyjnych w brzeźnicy

W dniu 21.03.2014 w Zespole Szklono Przedszkolnym w Brzeźnicy miała miejsce promocja Projektu Dolina Karpia – szansa na przyszłość… podczas pierwszych Gminnych Targów Edukacyjnych w ramach promocji Wielozawodowego Zespołu Szkół w Zatorze. Oprócz oferty edukacyjnej szkoły, oraz kulturalnej przedstawionej przez Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze, zaprezentowano ofertę projektu. Uczniowie gimnazjum w Brzeźnicy uzyskali przede wszystkim informacje o Programie Stażowym dla młodzieży w  ramach SPPW, rozdano także ulotki promocyjne oraz przedstawiono pozostałe oferty projektu. W targach wzięły udział również szkoły z Radoczy, Skawiny, Krakowa, Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Czernichowa.

szkolenie z aktywizacji zawodowej 17.03.2014

17 marca br. w Osieku odbyło się szkolenie z aktywizacji zawodowej realizowane w ramach Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia – szansa na przyszłość… W szkoleniu wzięły udział osoby bezrobotne zameldowane na terenie Gminy Osiek. Tematyka szkolenia obejmowała m.in.:

 • omówienie znaczenia kształcenia ustawicznego na rynku pracy,

 • przedstawienie rodzajów form zatrudnienia,

 • pisanie CV oraz listu motywacyjnego na wybrane ogłoszenie o pracę,

 • przedstawienie etapów rekrutacji.

szkolenie z aktywizacji zawodowej 13.03.2014

13 marca br. w Osieku odbyło się szkolenie z aktywizacji zawodowej realizowane w ramach Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia – szansa na przyszłość… W szkoleniu wzięły udział osoby bezrobotne zameldowane na terenie Gminy Osiek. Tematyka szkolenia obejmowała m.in.:

 • omówienie znaczenia kształcenia ustawicznego na rynku pracy,

 • przedstawienie rodzajów form zatrudnienia,

 • pisanie CV oraz listu motywacyjnego na wybrane ogłoszenie o pracę,

 • przedstawienie etapów rekrutacji.

szkolenie Kompetencje społeczne – zarządzanie emocjami 12.03.2014

12 marca br. w Osieku odbyło się szkolenie pt.: Kompetencje społeczne – zarządzanie emocjami realizowane w ramach Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia – szansa na przyszłość… W szkoleniu wzięły udział osoby bezrobotne zameldowane na terenie Gminy Osiek. Tematyka szkoleń obejmowała m.in.:

 • zarządzanie i radzenie sobie z emocjami,

 • komunikację w stresie,

 • umiejętność radzenia sobie z problemami.

szkolenie Kompetencje społeczne – zarządzanie emocjami 10.03.2014

10 marca br. w Osieku odbyło się szkolenie pt.: Kompetencje społeczne – zarządzanie emocjami realizowane w ramach Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia – szansa na przyszłość… W szkoleniu wzięły udział osoby bezrobotne zameldowane na terenie Gminy Osiek. Tematyka szkoleń obejmowała m.in.:

 • zarządzanie i radzenie sobie z emocjami,

 • komunikację w stresie,

 • umiejętność radzenia sobie z problemami.

szkolenie przygotowanie pierwszych dokumentów aplikacyjnych - rozmowa kwalifikacyjna

10 Marca br. w Zespole Szkół Podstawowo Gimnazjalnych Gimnazjum nr 3 w Przeciszowie odbyły się szkolenia z zakresu grupowego doradztwa zawodowego dla uczniów szkół gimnazjalnych w ramach projektu Dolina Karpia – szansa na przyszłość... Tematem szkoleń było Przygotowanie pierwszych dokumentów aplikacyjnych – rozmowa kwalifikacyjna. Celem niniejszego szkolenia jest zapoznanie z zasadami tworzenia dokumentów aplikacyjnych tj. list motywacyjny oraz Życiorysu, Zapoznanie z zasadami i sposobami przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych oraz metodami radzenia sobie ze stresem. Podczas szkolenia została pokazana prezentacja multimedialna: jak pisać CV. Uczniowie samodzielnie pracowali nad napisaniem CV i listu motywacyjnego. Zaprezentowane zostały również zasady autoprezentacji

szkolenie Kompetencje społeczne – zarządzanie emocjami 06.03.2014

06 marca br. w Osieku odbyło się szkolenie pt.: Kompetencje społeczne – zarządzanie emocjami realizowane w ramach Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia – szansa na przyszłość… W szkoleniu wzięły udział osoby bezrobotne zameldowane na terenie Gminy Osiek. Tematyka szkoleń obejmowała m.in.:

 • zarządzanie i radzenie sobie z emocjami,

 • komunikację w stresie,

 • umiejętność radzenia sobie z problemami.

szkolenia praktyczne w zakładach ZSAG 04.03.2014 r.

W dniu 04.03.2014 r. miały miejsce kolejne szkolenia praktyczne w ramach poradnictwa zawodowego dla młodzieży gimnazjalnej Doliny Karpia z poznawania zawodów branżowych na terenie zakładów Zatorskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Szkolenia prowadzone były w ramach projektu KIK/ 14 Dolina Karpia – szansa na przyszłość... Młodzież gimnazjalna z Przeciszowa Podlesia odwiedziła cztery zakłady produkcyjne Zatorskiej Strefy tj. Z.P.H. i U. Witold Płoszczyca, Protech Sp. z o. o., Fonte sp. z o.o. i Argo – Hytos Polska Sp. z o. o.

Podczas szkolenia, uczniowie uzyskali praktyczną wiedzę dot. procesu produkcji elementów metalowych, aluminiowych, z tworzyw sztucznych a także hydraulicznych. Młodzież gimnazjalna poznała zawody m.in. specjalisty ds. technicznego przygotowania produkcji, konstruktora oprzyrządowania i wyrobów, specjalisty ds. jakości, operatora maszyn CNC, ślusarza, tokarza i frezera.

szkolenia praktyczne w zakładach ZSAG od 25.02. do 26.02.2014 r.

W dniach od 25 do 26 lutego 2014r. odbyły się kolejne szkolenia praktyczne w ramach poradnictwa zawodowego dla młodzieży gimnazjalnej Doliny Karpia z poznawania zawodów branżowych na terenie zakładów Zatorskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Szkolenia prowadzone były w ramach projektu KIK/ 14 Dolina Karpia – szansa na przyszłość... Młodzież gimnazjalna odwiedziła cztery zakłady produkcyjne Zatorskiej Strefy tj. Z.P.H. i U. Witold Płoszczyca, Protech Sp. z o. o., Fonte sp. z o.o. i Argo – Hytos Polska Sp. z o. o.

Podczas szkolenia uczniowie gimnazjów Z Brzeźnicy, Łączan oraz Laskowej uzyskali praktyczną wiedzę dot. procesu produkcji elementów metalowych, aluminiowych, z tworzyw sztucznych a także hydraulicznych. Młodzież gimnazjalna poznała zawody m.in. specjalisty ds. technicznego przygotowania produkcji, konstruktora oprzyrządowania i wyrobów, specjalisty ds. jakości, operatora maszyn CNC, ślusarza, tokarza i frezera.

Szkolenia dla gimnazjalistów w ramach grupowego doradztwa zawodowego - luty 2014

24.02. oraz 27.02.2014 r w Gimnazjach w Łaczanach, Podolszu oraz w Zatorze odbyły się szkolenia z zakresu grupowego doradztwa zawodowego dla uczniów szkół gimnazjalnych w ramach projektu Dolina Karpia – szansa na przyszłość... Tematem szkoleń było Przygotowanie pierwszych dokumentów aplikacyjnych – rozmowa kwalifikacyjna. Celem niniejszego szkolenia jest zapoznanie z zasadami tworzenia dokumentów aplikacyjnych tj. list motywacyjny oraz Życiorysu, Zapoznanie z zasadami i sposobami przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych oraz metodami radzenia sobie ze stresem. Podczas szkolenia została pokazana prezentacja multimedialna: jak pisać CV. Uczniowie samodzielnie pracowali nad napisaniem CV i listu motywacyjnego. Zaprezentowane zostały również zasady autoprezentacji.

Zamówienie publiczne - realizacja działań partnerskich - międzynarodowych spotkań.

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE: Wykonanie usług polegających na realizacji działań partnerskich - międzynarodowych spotkań, pomiędzy Gminą Zator współpracującą w tym zakresie z Gminą Brzeźnica, Gminą Osiek, Gminą Polanka Wielka, Gminą Przeciszów, a partnerską miejscowością Brig Glis w Szwajcarii, w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy, Priorytet 1 Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform, pt. Dolina Karpia - szansa na przyszłość.

Numer ogłoszenia: 30291 - 2014; data zamieszczenia: 14.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

TREŚĆ CAŁEGO OGŁOSZENIA

Podpisanie umów w ramach III i IV naboru wniosków o dotacje

Podpisanie umów o dotację w ramach III i IV naboru wniosków Projektu KIK/14 pn. _Dolina Karpia –szansa na przyszłość. Partnerski Program Aktywizacji Społeczno -Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających rynek, pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich. _Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

W ramach III naboru wniosków o jednorazową dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej podpisano umowy z 4 wnioskodawcami. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 98 908,55 zł.

W ramach IV naboru wniosków o dotację na rozwój działalności gospodarczej podpisano umowy z 5 wnioskodawcami. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 498 747,71 zł.

Łączna suma dotacji w ramach wyżej wymienionych naborów wyniosła: 597 656,26 zł

Listy rankingowe projektów, znajdują się w zakładce dotacje.

Zachęcamy do składania wniosków w kolejnych naborach !

Szkolenia dla gimnazjalistów w ramach grupowego doradztwa zawodowego - styczeń 2014

W styczniu odbyły się kolejne szkolenia z zakresu grupowego doradztwa zawodowego dla uczniów szkół gimnazjalnych w ramach projektu Dolina Karpia – szansa na przyszłość... Kolejnym z  przewidzianych tematów szkoleń było Przygotowanie pierwszych dokumentów aplikacyjnych – rozmowa kwalifikacyjna. Celem niniejszego szkolenia jest zapoznanie z zasadami tworzenia dokumentów aplikacyjnych tj. list motywacyjny oraz Życiorysu, Zapoznanie z zasadami i sposobami przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych oraz metodami radzenia sobie ze stresem. Zwrócenie uwagi na świadome zachowanie w kontaktach społecznych. Wdrożenie lub utrwalenie pozytywnych form autoprezentacji (w tym w kontakcie z pracodawcą w poszukiwaniu pracy). Po zakończeniu szkolenia uczniowie zdobędą wiedzę na temat metod poszukiwania pracy. Będą wiedzieli gdzie szukać pracy i jak odpowiadać na ogłoszenia o pracę. Uczniowie będą potrafili samodzielnie napisać CV i list motywacyjny. Będą wiedzieć jakich błędów unikać. Zdobędą wiedzę jak zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej. Podczas szkolenia została pokazana prezentacja multimedialna: jak pisać CV. Uczniowie samodzielnie pracowali nad napisaniem CV i listu motywacyjnego. Zaprezentowano zasady autoprezentacji (burza mózgów). Szkolenia odbyły się w gimnazjach w Osieku, w Polance Wielkiej oraz w Piotrowicach.

W styczniu zrealizowano także szkolenie pt. Poznawanie zawodów oraz odkrywanie własnych umiejętności i możliwości – planowanie kariery zawodowej, szkolenie miało miejsce w gimnazjum w Osieku.

Poniżej galeria zdjęć z przeprowadzonych szkoleń:

Szkolenie pt.: Rozliczanie dotacji przyznanych w ramach III i IV naboru wniosków

W dniu 06.02.2014 r., w Urzędzie Gminy w Zatorze, w godzinach 12:00 – 14:00 zostało przeprowadzone szklenie pt.: Rozliczanie dotacji przyznanych w ramach III i IV naboru wniosków realizowane w ramach Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia – szansa na przyszłość… W szkoleniu wzięli udział Beneficjenci, który otrzymali dofinansowanie w ramach III naboru wniosków o jednorazową dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz IV naboru wniosków o dotację na rozwój działalności gospodarczej. Szkolenie przeprowadził specjalista ds. dotacji, szkoleń i poradnictwa, Pani Aleksandra Kosowska. Tematyka szkolenia dotyczyła:

 • Dobrych Praktyk dotyczących zamówień realizowanych w ramach projektów (przeprowadzanie zapytań ofertowych, tworzenie notatek z przeprowadzonego rozeznania cenowego, procedura przetargowa oraz procedura przy wyborze wykonawcy zamówienia powyżej 14 000 euro),

 • opisywania faktur z wydatkami zakupionymi w ramach projektu,

 • terminów składania raportów okresowego i końcowego, wniosku o płatność końcową oraz raportu z osiągnięcia wskaźników rezultatu,

 • omówienia poszczególnych pozycji w raportach okresowym, końcowym, wniosku o płatność końcową oraz w raporcie z osiągnięci wskaźników rezultatu,

 • aneksowania umowy o dofinansowanie.

Ponadto, Pan Tomasz Wieliczko - specjalista ds. promocji i współpracy ze Szwajcarią, przybliżył beneficjentom zasady promocji projektu.

Posiedzenie KPD 14.01.2014 r.

W dniu 14.01.2014 r. w Urzędzie Miejskim w Zatorze odbyło się oficjalne posiedzenie Komisji Przyznającej Dotacje w ramach III naboru Wniosków o jednorazową dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz w ramach IV naboru Wniosków o dotację na rozwój działalności gospodarczej w ramach Projektu pn. Dolina Karpia – szansa na przyszłość… Oprócz Członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyli również przedstawiciele SCO, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Władzy Wdrażającej Programy Europejskie. Podczas posiedzenia przedstawiono prezentację dotyczącą przeprowadzonego III naboru wniosków o jednorazową dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz IV naboru Wniosków o dotację na rozwój działalności gospodarczej w ramach projektu Dolina Karpia – szansa na przyszłość... Omówiono także oceny merytoryczne Wniosków złożonych w ramach naborów oraz sporządzono listy rankingowe wniosków kwalifikujących się do otrzymania dotacji.

Szkolenia dla gimnazjalistów w ramach grupowego doradztwa zawodowego - grudzień 2013

Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o.o. w grudniu kontynuowała szkolenia z zakresu grupowego doradztwa zawodowego dla uczniów szkół gimnazjalnych w ramach projektu Dolina Karpia – szansa na przyszłość... Pierwszy z przewidzianych tematów w/w szkoleń pt Zainteresowania jako baza do planowania drogi edukacyjnej oraz wyboru szkoły średniej został zorganizowany tym razem dla gimnazjalistów w Gimnazjach, w Przeciszowie oraz w Przeciszowie Podlesiu Celem niniejszego szkolenia jest zapoznanie uczniów z rodzajem szkół ponadgimnazjalnych (Liceum ogólnokształcące, Technikum, Szkoła Zawodowa) oraz profilami nauczania. Pomoc w dopasowaniu zainteresowań, umiejętności oraz predyspozycji indywidualnych uczniów do danego rodzaju szkoły oraz wskazania dalszych możliwości edukacyjnych. Przedstawienie wad i zalet danego profilu klasy, oraz szkoły.

Zrealizowano także szkolenie pt. Poznawanie zawodów oraz odkrywanie własnych umiejętności i możliwości – planowanie kariery zawodowej. W przypadku drugiego tematu szkolenia, młodzież zaznajomiła się z zawodami oraz ich specyfiką, ze wskazaniem trendów oraz zapotrzebowania na rynku pracy. Celem szkolenia było odkrywanie mocnych stron: umiejętności, wiedza, zalety osobiste, zdolności. Uczniowie wykonywali na zajęciach testy zainteresowań zawodowych oraz ćwiczenia pozwalające określić rodzaj osobowości. Zostały omówione typy osobowości i najlepsze dla nich środowiska pracy. Zaprezentowano fragmentu filmu edukacyjnego. Szkolenie odbyło się w następujących gimnazjach: w Podolszu, w Polance Wielkiej, w Piotrowicach, w Laskowej, w Graboszycach, w Przeciszowie, w Przeciszowie Podlesiu oraz w Łączanach.

Poniżej galeria zdjęć z przeprowadzonych szkoleń:

Promocja produktów lokalnych podczas Zatorskiego Jarmarku Karpiowego

22 grudnia 2013r. podczas Zatorskiego Jarmarku Karpiowego odbyła się promocja produktów lokalnych z Karpia Zatorskiego oraz marki Dolina Karpia w ramach projektu "Dolina Karpia - szansa na przyszłość" współfinansowanego ze środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Na stoisku promocyjnym można było skosztować m.in. karpia smażonego, karpia w zalewie octowej, a także racuchy, pasztet oraz roladę z karpia. Produkty przygotowały: Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich z Rudz oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Łowiczek.

Ponadto na stoisku promocyjnym pracownicy Zatorskiej Agencji Rozwoju Sp. z o. o. udzielali informacji o organizowanych naborach dotacyjnych, programach stażowych oraz szkoleniach.

Grupowe doradztwo zawodowe dla uczniów szkół gimnazjalnych - Listopad 2013

W listopadzie kontynuowaliśmy szkolenia dla młodzieży gimnazjalnej z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu Dolina Karpia – szansa na przyszłość… Uczniowie klas II i III uczestniczyli w szkoleniach pt. Zainteresowania jako baza do planowania drogi edukacyjnej oraz wyboru szkoły średniej oraz Poznawanie zawodów oraz odkrywanie własnych umiejętności i możliwości - planowanie kariery zawodowej.

Celem pierwszego tematu szkolenia jest zapoznanie uczniów z rodzajem szkół ponadgimnazjalnych (Liceum ogólnokształcące, Technikum, Szkoła Zawodowa) oraz profilami nauczania. Pomoc w dopasowaniu zainteresowań, umiejętności oraz predyspozycji indywidualnych uczniów do danego rodzaju szkoły oraz wskazania dalszych możliwości edukacyjnych. Przedstawienie wad i zalet danego profilu klasy, oraz szkoły. W/w szkolenie odbyło się w szkołach:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Osieku

Zespól Szkół im Janusza Korczaka w Łączanach

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy

Publiczne Gimnazjum w Polance Wielkiej

Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Piotrowicach Gimnazjum nr 2

W przypadku drugiego tematu szkolenia, młodzież zaznajomiła się z zawodami oraz ich specyfiką, ze wskazaniem trendów oraz zapotrzebowania na rynku pracy. Celem szkolenia było odkrywanie mocnych stron: umiejętności, wiedza, zalety osobiste, zdolności. Uczniowie wykonywali na zajęciach testy zainteresowań zawodowych oraz ćwiczenia pozwalające określić rodzaj osobowości. Zostały omówione typy osobowości i najlepsze dla nich środowiska pracy. Zaprezentowano fragmentu filmu edukacyjnego. Szkolenie odbyło się w następujących szkołach:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Osieku

Zespół Szkół Ogólnokształcących im Mikołaja Kopernika w Zatorze

Wizyta przedstawicieli Ambasady Szwajcarii w Zatorskiej Strefie Aktywności Gospodarczej

26.11.2013r. odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli Ambasady Szwajcarii Pana Rolanda Pythona, Pierwszego Sekretarza a zarazem Dyrektora Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu oraz Pani Dominiki Wieczorek National Program Officer SPPW.

Podczas wizyty w Zatorze zaproszeni goście odwiedzili dwa zakłady produkcyjne Zatorskiej Strefy – firmę Argo Hytos Polska Sp. z o. o. oraz Protech Sp. z o. o.

Przedstawiciele Ambasady spotkali się m.in. z beneficjentami programu stażowego oraz beneficjentami schematów dotacyjnych projektu „Dolina Karpia Szansa na przyszłość”. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Urzędu Miejskiego w Zatorze oraz Zatorskiej Agencji Rozwoju Sp. z o. o.

III oraz IV nabór wniosków zakończony

15 listopada, 2013 r. o godzinie 15:00 minął termin składania wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej i  rozwój działalności gospodarczej w ramach III oraz IV naboru wniosków, w ramach projektu: Dolina Karpia – szansa na przyszłość Partnerski Program Aktywizacji Społeczno Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających rynek, pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, nr umowy UPR/SPPW/1.1/KIK/14.

Łącznie, do Zatorskiej Agencji Rozwoju sp. z o.o. wpłynęło 17 wniosków, w tym 9 wniosków o dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej oraz 8 wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Dziękujemy wszystkim osobom za złożenie wniosków, a pozostałych zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych naborach.

Szkolenia praktyczne w zakładach Zatorskiej Strefy Aktywności Gospodarczej

W dniach 6 i 7 listopada 2013r. odbyły się szkolenia praktyczne w ramach poradnictwa zawodowego dla młodzieży gimnazjalnej Doliny Karpia z poznawania zawodów branżowych na terenie zakładów Zatorskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Szkolenia prowadzone były w ramach projektu KIK/ 14 Dolina Karpia – szansa na przyszłość... Młodzież gimnazjalna odwiedziła trzy zakłady produkcyjne Zatorskiej Strefy tj. Z.P.H. i U. Witold Płoszczyca, Protech Sp. z o. o. i Argo – Hytos Polska Sp. z o. o.

Podczas szkolenia uczniowie gimnazjów uzyskali praktyczną wiedzę dot. procesu produkcji elementów metalowych, aluminiowych, z tworzyw sztucznych a także hydraulicznych. Młodzież gimnazjalna poznała zawody m.in. specjalisty ds. technicznego przygotowania produkcji, konstruktora oprzyrządowania i wyrobów, specjalisty ds. jakości, operatora maszyn CNC, ślusarza, tokarza i frezera.

szkolenie Biznesplan 26.10.2013 r.

26 października 2013 roku, w godzinach od 09:00 – 13:00, w Urzędzie Miejskim w Zatorze odbyło się szklenie w ramach Projektu KIK/14 pn.: „Dolina Karpia – szansa na przyszłość…” dotyczące przygotowania biznesplanu. W szkoleniu prowadzonym przez Pana Michała Stolarczyka, doświadczonego trenera wzięło udział 5 osób. Uczestnicy zaznajomili się między innymi z zagadnieniami dotyczącymi tworzenia biznesplanu, diagnozowania sytuacji przedsiębiorstwa oraz przeprowadzenia analizy SWOT.. Dowiedzieli się jak wygląda przykładowy biznesplan oraz omówiono z trenerem jego wady i zalety.

Kontynuacja szkoleń dla gimnazjalistów w ramach grupowego doradztwa zawodowego

Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o.o. kontynuuje szkolenia z zakresu grupowego doradztwa zawodowego dla uczniów szkół gimnazjalnych w ramach projektu Dolina Karpia – szansa na przyszłość... Pierwszy z przewidzianych tematów w/w szkoleń pt „Zainteresowania jako baza do planowania drogi edukacyjnej oraz wyboru szkoły średniej” został zorganizowany tym razem dla gimnazjalistów klas II w Gimnazjum przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Zatorze . Szkolenie odbyło się 31.10.2013 r. Celem niniejszego szkolenia jest zapoznanie uczniów z rodzajem szkół ponadgimnazjalnych (Liceum ogólnokształcące, Technikum, Szkoła Zawodowa) oraz profilami nauczania. Pomoc w dopasowaniu zainteresowań, umiejętności oraz predyspozycji indywidualnych uczniów do danego rodzaju szkoły oraz wskazania dalszych możliwości edukacyjnych. Przedstawienie wad i zalet danego profilu klasy, oraz szkoły.

Kolejne szkolenia dla gimnazjalistów w ramach grupowego doradztwa zawodowego

W dniu 24.10.2013 r. w godzinach , w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Zatorze (Gmina Zator) odbyło się szkolenie w ramach projektu „ Dolina Karpia – szansa na przyszłość”. Uczniowie trzech III klas gimnazjum uczestniczyli w szkoleniu pt. Poznawanie zawodów oraz odkrywanie własnych umiejętności i możliwości - planowanie kariery zawodowej Podczas szkolenia prowadzonego przez Panią Agnieszkę Kraus młodzież zaznajomiła się z zawodami oraz ich specyfiką, ze wskazaniem trendów oraz zapotrzebowania na rynku pracy. Celem szkolenia było odkrywanie mocnych stron: umiejętności, wiedza, zalety osobiste, zdolności. Uczniowie wykonywali na zajęciach testy zainteresowań zawodowych oraz ćwiczenia pozwalające określić rodzaj osobowości. Zostały omówione typy osobowości i najlepsze dla nich środowiska pracy. Zaprezentowano fragmentu filmu edukacyjnego.

szkolenie dot. schematów dotacyjnych na rozwój działalności gosp. 22.10.2013 r.

22 października 2013 r. w godzinach od 15:30 do 16:30, w Urzędzie Miejskim w Zatorze odbyło się szkolenie informacyjne z zakresu Schematów dotacyjnych na rozwój działalności gospodarczej w ramach Projektu KIK/14 pn.: „Dolina Karpia – szansa na przyszłość…”. Podczas szkolenia uczestnicy zostali zaznajomieni z najważniejszymi kwestiami dotyczącymi I naboru wniosków o dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej, dokumentami jakie należy złożyć, aby otrzymać dotację oraz poznali zasady kwalifikowalności wydatków.

szkolenie dot. schematów dotacyjnych na rozpoczęcie działalności gosp. 21.10.2013 r.

21.10. 2013 r. w godzinach od 14:00 do 15:00, w Urzędzie Miejskim w Zatorze odbyło się szkolenie informacyjne z zakresu Schematów dotacyjnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu KIK/14 pn.: „Dolina Karpia – szansa na przyszłość…”. Podczas szkolenia uczestnicy zostali zaznajomieni z najważniejszymi kwestiami dotyczącymi I naboru wniosków o dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej, dokumentami jakie należy złożyć, aby otrzymać dotację oraz poznali zasady kwalifikowalności wydatków.

Szkolenia dla uczniów szkół gimnazjalnych w ramach grupowego doradztwa zawodowego

17.10.2013 r. Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o.o. rozpoczęła organizację szkoleń z zakresu grupowego doradztwa zawodowego dla uczniów szkół gimnazjalnych w ramach projektu Dolina Karpia – szansa na przyszłość... Pierwszym z przewidzianych tematów szkoleń było „Zainteresowania jako baza do planowania drogi edukacyjnej oraz wyboru szkoły średniej”. Celem niniejszego szkolenia jest zapoznanie uczniów z rodzajem szkół ponadgimnazjalnych (Liceum ogólnokształcące, Technikum, Szkoła Zawodowa) oraz profilami nauczania. Pomoc w dopasowaniu zainteresowań, umiejętności oraz predyspozycji indywidualnych uczniów do danego rodzaju szkoły oraz wskazania dalszych możliwości edukacyjnych. Przedstawienie wad i zalet danego profilu klasy, oraz szkoły.

Szkolenia odbywać się będą we wszystkich szkołach gimnazjalnych znajdujących się na terenie w gmin biorących udział w projekcie. Pozostałe tematy szkoleń przewidziane w ramach grupowego doradztwa zawodowego dla gimnazjalistów:

 • Poznawanie zawodów oraz odkrywanie własnych umiejętności i możliwości – planowanie kariery zawodowej,

 • Przygotowanie pierwszych dokumentów aplikacyjnych – rozmowa kwalifikacyjna,

 • Komunikacja interpersonalna, trening asertywności.

Poniżej galeria zdjęć ze szkolenia Zainteresowania jako baza do planowania drogi edukacyjnej oraz wyboru szkoły średniej przeprowadzonego 17.10.2013 r w szkołach gimnazjalnych w Graboszycach, Laskowej oraz w Podolszu.

wizyta monitorująca projektu Dolina Karpia – szansa na przyszłość 16.10.2013 r.

16 października 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Zatorze gościli przedstawiciele Biura Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy – p. Marline Dafflon Swiss Contribution, p. Dieter Zurcher KEK – CDC, Tomasz Kołodziej z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz p. Tomasz Kwaterski z Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.

Wizyta dotyczyła śródokresowej kontroli projektu „Dolina Karpia szansa na przyszłość” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Wizytujący spotkali się z Burmistrzem Zatora, koordynatorami projektu, przedstawicielami Operatora Dotacji - Zatorską Agencją Rozwoju sp. z o. o. oraz beneficjentami funduszu dotacyjnego oraz stażowego.

W pierwszej części wizyty odbyła się prezentacja realizacji projektu „Dolina Karpia – szansa na przyszłość”, a następnie dyskusja. Podczas wizyty monitorującej projekt odwiedzono lokalnych przedsiębiorców i skontrolowano następujące projekty: Starting business within the framework of project co-financed by Switzerland in the Swiss-Polish co-operation Programme “Carp Valley - a chance for the future”, Michał Zarzycki, location: Zator (dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej); “Herman Plus DK - Carp Valley region of strong competitive offer service, production and arketing”, Jan Domagala, location: Zator (dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej); The introduction of innovative technology companies an opportunity to develop Protech Sp. z o. o. - Protech Ltd., Gierałtowice, branch location: Zator (dotacja na rozwój działalności gospodarczej) a także odbyły się wizyty w zakładzie PPHIU Witold Płoszczyca (staże dla uczniów, osób bezrobotnych), w zakładzie Ekowafel Sp.j. (staże dla uczniów, osób bezrobotnych) oraz Fonte Zator sp. z o. o. (dotacja na rozwój działalności gospodarczej).

Nabory wniosków o dotacje 01.10.2013 r.

Operator Dotacji - Zatorska Agencja Rozwoju Sp. z o.o. ogłasza:

III nabór wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz IV nabór wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu pn.: „Dolina Karpia – szansa na przyszłość. Partnerski Program Aktywizacji Społeczno Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających rynek, pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich.”

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, nr umowy UPR/SPPW/1.1/KIK/14.

promocja projektu podczas święta rybaka i pikniku NGO

28.09.2013r. podczas Międzynarodowego Pikniku Organizacji Pozarządowych w Oświęcimiu oraz 29.09.2013 r. podczas Święta Rybaka w Paszkówce odbyła się promocja projektu „Dolina Karpia szansa na przyszłość” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Na stoisku promocyjnym można było uzyskać informacje m.in. o organizowanych przez Zatorską Agencję Rozwoju Sp. z o. o. dla mieszkańców gmin Doliny Karpia naborach dotacyjnych na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej, stażach dla uczniów, studentów i osób bezrobotnych oraz organizowanych szkoleniach. Zainteresowanym dystrybuowano ulotki i materiały promocyjne projektu „Dolina Karpia – szansa na przyszłość”.

Odbyła się także promocja produktów lokalnych w tym Karpia Zatorskiego Wędzonego oraz walorów przyrodniczych i marki Doliny Karpia.

Posiedzenie Rady sterującej projektu Dolina karpia szansa na przyszłość

W dniu 30 września 2013 r. o godz. 11:00 w  Urzędzie Miejskim w Zatorze odbyło się posiedzenie Rady Sterującej projektu nr URP/SPPW/1.1/KIK/14 pn. Dolina Karpia – szansa na przyszłość… realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Program posiedzenia:

 • Informacja Koordynatorów o postępach w realizacji Projektu.

 • Przedstawienie Protokołu i wyników raportu z wizyty kontrolnej Projektu KIK/14 przeprowadzonej na zlecenie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie w dniu 19 czerwca 2013.

 • Zatwierdzenie szczegółowych wytycznych dot. udzielania i rozliczania dofinansowania w ramach dotacji na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej (trzeci i czwarty nabór wniosków).

 • Zatwierdzenie zmian w Regulaminie Komisji Przyznającej Dotacje.

 • Sprawy bieżące.

Wszystkie dokumenty związane z ogłoszeniem III i IV naboru wniosków na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej zostały zatwierdzone.

Punkt informacyjno promocyjny podczas Święta karpia 2013

W dniach 6 oraz 7 lipca 2013 (tj. sobota i niedziela) na rynku w Zatorze było można skorzystać z konsultacji dotyczących dotacji, staży oraz szkoleń organizowanych w ramach projektu „Dolina Karpia – szansa na przyszłość...” wspófinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Umowa o partnerskiej współpracy ze Szwajcarskim Brig-Glis

28.06.2013r. na Zatorszczyźnie gościła szwajcarska delegacja Miasta Brig Glisi. To już drugie spotkanie przedstawicieli obu samorządów. Głównym celem wizyty było zawiązanie partnerskiej umowy o współpracy w sprawie realizacji projektu „Dolina Karpia – szansa na przyszłość…”

Do Zatora przyjechali Louis Ursprung Prezydent Miasta Brig Glis, Patrick Amoos Wiceprezydent Miasta Brig Glis, Dr. Eduard Brogli Sekretarz Miasta Brig Glis oraz członkowie Rady Miasta Brig Glis Sigrig Fischer – Willa, Lucia Nafen, Matthias Eggel, Karl Schmidhalter i Dr. Patrick Hildbrand.

Umowa obejmuje szeroki zakres współpracy dwóch miejscowości i dotyczy w szczególności realizacji zadań w/w projektu przewidzianych do prowadzenia w formule partnerstwa szwajcarsko – polskiego w następujących obszarach tematycznych: 1. Działalność gospodarcza i rozwój turystyki (spotkania szwajcarsko – polskie, dofinansowanie pobytów biznesowych), 2. Aktywizacja Zawodowa i zwalczanie bezrobocia (spotkania szwajcarsko polskie, dofinansowanie pobytu biznesowego w Szwajcarii), 3. Edukacja i kształcenie zawodowe (dofinansowanie wymiany/staży uczniów do Szwajcarii), 4. Konferencja podsumowująca projekt.

Podpisano umowę na budowę CAZ

13.06.2013r. podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym na budowę obiektu kubaturowego, na który składa się Zatorskie Centrum Aktywizacji Zawodowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz Centrum Edukacyjno-Konferencyjne, Wystawiennicze i Turystyczne Doliny Karpia w Zatorze zgodnie z zasadą zaprojektuj i wybuduj, wraz uzyskaniem pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Przedsięwzięcie realizowane będzie przez konsorcjum firm:

Lider - Zakład Budowlano-Handlowy Muc Andrzej 41-100 Siemianowice Śląskie, ul.Olimpijska 6;

Partner: ARKADA Nawara Radosław 42-500 Będzin, ul.Orkana Władysława 16

W ramach umowy zostanie wybudowane:

a) Zatorskie Centrum Aktywizacji Zawodowej tj. dwa budynki o łącznej powierzchni użytkowej ok. 1.160 m2, oraz całe zagospodarowanie terenu ze wszystkimi jego elementami), dofinansowane w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej (siedziba Zatorskiej Agencji Rozwoju Sp. z o. o. )

b) Centrum Edukacyjno-Konferencyjne, Wystawiennicze i Turystyczne Doliny Karpia w Zatorze. Budynek sąsiadujący z CAZ w granicach ścian zewnętrznych, o powierzchni użytkowej ok. 770 m2, przewidziane do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.

Zakres rzeczowy umowy obejmuje część projektową, polegającą na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej i część wykonawczo - realizacyjną wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przy realizacji całości zadania oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów.

Wartość umowy po przetargu wynosi 7 395 482,99 zł brutto.

Obiekt zlokalizowany będzie w centrum miasta, przy skrzyżowaniu ulic: Juliusza Słowackiego i Leszka Palimąki.

Punkty konsultacyjo-informacyjne otwarte

Informujemy, że od 22 maja br. czynne będą punkty konsultacyjno-informacyjne w gminach: Brzeźnica, Przeciszów, Osiek oraz Polanka Wielka.

Zamówienie publiczne na budowę Zatorskiego Centrum Aktywizacji Zawodowej

staże ruszają

Informujemy, że od 9 maja 2013 r. rozpoczynamy rekrutację osób chętnych do odbycia stażu (młodzieży oraz osób bezrobotnych), a także przedsiębiorców chcących zatrudnić stażystę w ramach projektu pn. „Dolina Karpia – szansa na przyszłość...”. Zainteresowane osoby oraz przedsiębiorstwa prosimy o zapoznanie się z regulaminami warunków organizowania i odbywania staży dla osób bezrobotnych i młodzieży oraz z pozostałymi dokumentami i informacjami dostępnymi w zakładce staże. Szczegółowych informacji udziela Operator staży.

I nabór wniosków o dofinansowanie zakończony

19 kwietnia o godzinie 15:00 zakończył się I nabór wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz I nabór wniosków o dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej w ramach projektu: Dolina Karpia – szansa na przyszłość Partnerski Program Aktywizacji Społeczno Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających rynek, pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, nr umowy UPR/SPPW/1.1/KIK/14.

Dziękujemy wszystkim osobom za złożenie wniosków, a pozostałych zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych naborach.

Szkolenia z zakresu Wytycznych na rozwój oraz rozpoczęcie działalności gospodarczej

19 marca 2013 r. w godzinach od 16:00 do 17:30 oraz 20 marca 2013 r. w godzinach od 14:00 do 15:00, w Urzędzie Miejskim w Zatorze odbyły się szkolenia informacyjne z zakresu Wytycznych na rozwój oraz rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu „Dolina Karpia – szansa na przyszłość…”. Podczas szkoleń prowadzonych przez pracownika Zatorskiej Agencji Rozwoju Sp. z o.o. - specjalistę ds. dotacji, szkoleń i poradnictwa Panią Aleksandrę Kosowską, uczestnicy zostali zaznajomieni z najważniejszymi kwestiami dotyczącymi I naboru wniosków o dofinansowanie na rozwój oraz rozpoczęcie działalności gospodarczej, dokumentami jakie należy złożyć, aby otrzymać dotację oraz poznali zasady kwalifikowalności wydatków.

II cykl szkoleń dla młodzieży z planowania kariery zawodowej zakończony

Z dniem 12.03.2012 r. zakończył się drugi i tym samym ostatni cykl szkoleń dla młodzieży pt.: Planowanie kariery zawodowej organizowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy – Mobilne Centrum Informacji Zawodowej przy Małopolskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie we współpracy z Zatorską Agencją Rozwoju sp. z o. o. Uczestnikami szkoleń byli uczniowie III klas gimnazjum z następujących szkół:

Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Piotrowicach

Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Przeciszów - Podlesie

Gimnazjum nr 1 przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Przeciszowie

Gimnazjum przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Zatorze

Gimnazjum przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy

Podczas szkolenia prowadzonego przez Panią Małgorzatę Mazurek oraz Panią Karolinę Buczek młodzież zaznajomiła się ze strukturą szkolnictwa w Polsce oraz poznała sposoby kontynuowania nauki po szkole gimnazjalnej i licealnej. Uczniowie zapoznali się również z zawodami, które w przyszłości chcieliby wykonywać, ich strukturą i wymogami, jakie należy spełnić, aby móc w nich pracować.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom za udział.

I nabór wniosków o dofinansowanie 28.02.2013

Operator Dotacji - Zatorska Agencja Rozwoju Sp. z o.o. ogłasza:

I nabór wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach Projektu pn.: „Dolina Karpia – szansa na przyszłość. Partnerski Program Aktywizacji Społeczno Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających rynek, pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich.” Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, nr umowy UPR/SPPW/1.1/KIK/14.

Konferencja noworoczna z przedsiębiorcami Doliny Karpia

10 lutego 2013 roku odbyła się Konferencja noworoczna z przedsiębiorcami Doliny Karpia - informacja o realizacji projektu „Dolina Karpia Szansa na przyszłość.” – prezentacja schematów dotacyjnych SPPW.

Głównym tematem konferencji była prezentacja postępów realizacji projektu „Dolina Karpia Szansa na przyszłość” finansowanego ze środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy ukierunkowana na pomoc i wsparcie podmiotów gospodarczych.

Szkolenia dla młodzieży z planowania kariery zawodowej

Z dniem 12.12.2012 r. zakończył się cykl szkoleń dla młodzieży pt.: Planowanie kariery zawodowej organizowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy – Mobilne Centrum Informacji Zawodowej przy Małopolskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie we współpracy z Zatorską Agencją Rozwoju sp. z o. o. Uczestnikami szkoleń byli uczniowie III klas gimnazjum i III klasy liceum z następujących szkół:

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki w Podolszu – III klasa gimnazjum

Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Graboszycach – III klasa gimnazjum

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Zatorze – III klasa liceum

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Zatorze – III klasa gimnazjum

Zespół Szkół im. Janusza Korczaka w Łączanach – III klasa gimnazjum

Podczas szkolenia prowadzonego przez Panią Małgorzatę Mazurek młodzież zaznajomiła się ze strukturą szkolnictwa w Polsce oraz poznała sposoby kontynuowania nauki po szkole gimnazjalnej i licealnej. Uczniowie zapoznali się również z zawodami, które w przyszłości chcieliby wykonywać, ich strukturą i wymogami, jakie należy spełnić, aby móc w nich pracować.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom za udział.

Szkolenie prawno-księgowe aspekty prowadzenia działalności gospodarczej

1 grudnia 2012 r , w Urzędzie Miejskim w Zatorze odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu „ Dolina Karpia – szansa na przyszłość”, tym razem z prawno-księgowych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej. Podczas szkolenia prowadzonego przez Pana Rafała Kochana uczestnicy zaznajomili się z podstawami księgowości, przedstawiono zagadnienia dotyczące prawa pracy, środków trwałych, amortyzacji, kasy fiskalnej, PIT, CIT, itp.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie, zachęcamy do udziału w kolejnych szkoleniach organizowanych przez Zatorską Agencję Rozwoju sp. z o.o. w ramach projektu „Dolina Karpia – szansa na przyszłość”.

procedury dotyczące podstawowych obowiązków zawiązanych z zakładaniem dział. gosp.

24 listopada br. w Urzędzie Miejskim w Zatorze odbyło się pierwsze szkolenie ramach projektu „Dolina Karpia – szansa na przyszłość” na temat procedur dotyczących podstawowych obowiązków zawiązanych z zakładaniem działalności gospodarczej . W szkoleniu prowadzonym przez Pana Pawła Repetę, doświadczonego trenera oraz doradcę biznesowego, wzięło udział 13 osób. Uczestnicy zaznajomili się między innymi z zagadnieniami dotyczącymi form organizacyjnych działalności gospodarczej oraz form opodatkowania. Dowiedzieli się jak wygląda rejestracja firmy krok po kroku oraz w jaki sposób należy wypełnić wszelkie dokumenty z tym związane. Przed szkoleniem, Pan Tomasz Wieliczko, przedstawił główne założenia projektu.

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział i zapraszamy na kolejne szkolenia organizowane przez Zatorską Agencję Rozwoju sp. z o.o. w ramach projektu „Dolina Karpia – szansa na przyszłość”.

Powołanie Komisji Przyznającej Dotacje

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzanego naboru do Komisji Przyznającej Dotacje w ramach projektu „Dolina Karpia -szansa na przyszłość…” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskie, zakwalifikowały się następujące osoby:

1) Pani Anna Kała

2) Pani Maria Piotrowicz

3) Pan Dariusz Bartula

Rejestracja Zatorskiej Agencji Rozwoju Sp. z.o.o.

Pragniemy poinformować, że z dniem 19.07.2012 r. Zatorska Agencja Rozwoju Spółka z o.o. z siedzibą w Zatorze, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426811.

Konferencja inauguracyjno-konsultacyjna projektu

W dniu 11.05.2012 r o godz. 17:00 w Regionalnym Ośrodku Kultury w Zatorze odbyła się konferencja inauguracyjno - konsultacyjna dotycząca Projektu pn. „Dolina Karpia – szansa na przyszłość…”. Podczas konferencji przekazano najważniejsze informacje o Projekcie, zasadach przekazywania i rozliczania dotacji, stażów, szkoleń, wyjazdów studyjnych do Szwajcarii i innych działaniach finansowanych z Programu. Do udziału w konferencji zaproszono zarówno młodzież w tym uczniów z gimnazjów, liceum, studentów, osoby bezrobotne oraz osoby chcące założyć działalność gospodarczą, a także aktywnie działających przedsiębiorców. Spotkanie prowadzili Burmistrz Zatora Zbigniew Biernat, koordynator merytoryczny Projektu Piotr Domagała, koordynator finansowy Projektu Szymon Smreczyński, Tomasz Wieliczko specjalista ds. promocji oraz prezes Zatorskiej Agencji Rozwoju Sp. z o. o. Łukasz Porębski. Wśród obecnych byli Wójt Osieka p. Jerzy Mieszczak oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu p. Wiesława Drabek-Polek. Po przedstawieniu założeń projektowych oraz działania i schematów dotacyjnych, a także informacji na temat staży i wyjazdów studyjnych uczestnicy konferencji zostali podzieleni na dwie grupy (panele) – pierwsza: przedsiębiorcy, druga: młodzież, uczniowie, nauczyciele. Wśród uczestników konferencji przeprowadzono badania ankietowe. W spotkaniu wzięły udział łącznie 73 osoby.

Newsletter

http://caz.zator.pl/zar-operator-dotacji-zar.html
http://www.mrr.gov.pl/
http://www.wwpe.gov.pl