top

Dolina Karpia Szansa na przyszłość

Wydarzenia

 Drukuj

Wsparcie na rzecz rozwoju w perspektywie finansowej 2014-2020

09.06.2016 | Inne

7.06.2016r. w Zatorskim Centrum Aktywizacji Zawodowej odbyło się seminarium pt. „Wsparcie na rzecz rozwoju w perspektywie finansowej 2014-2020”. To kolejna inicjatywa informacyjna dla przedsiębiorców Doliny Karpia realizowana przez Zatorską Agencję Rozwoju Sp. z o. o. w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy

Konferencja poświęcona była możliwościom wsparcia osób prowadzących działalność gospodarczą, firm i przedsiębiorstw Doliny Karpia następnym okresie programowania, w tym wsparciem z funduszy unijnych, wsparciem instytucji okołobiznesowych, jednostek samorządu terytorialnego i instytucji publicznych.

Seminarium zorganizowane zostało przez Zatorską Agencję Rozwoju Sp. z o. o. a jej partnerami byli Krakowski Park Technologiczny Sp. z o. o. i Gmina Zator.

W programie przedstawiono następujące prezentacje:

  • „Rozwój Gminy Zator – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”, którą przedstawił Burmistrz Zatora Mariusz Makuch

  • Prezentacja Projektu KIK/14: „Dolina Karpia – szansa na przyszłość” zaprezentował Piotr Domagała – Kierownik Działu Rozwoju Działu Oświaty i Zdrowia

  • „Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020”, przedstawiła Edyta Łydka Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

    • „Wsparcie podmiotów z Doliny Karpia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz PO RYBY” zaprezentowała Anna Świątek Dyrektor Biura Stowarzyszenia Dolina Karpia
  • „Działania w obszarze rynku pracy współfinansowane ze środków EFS w perspektywie 2014-2020” przedstawił Jacek Pająk Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

  • „Specjalna Strefa Ekonomiczna jako instrument wsparcia MSP” zaprezentował Jacek Bielawski z Krakowskiego Parku Technologicznego

  • Wsparcie dla przedsiębiorców i jednostek publicznych w ramach: RPO Województwa Małopolskiego, PO Infrastruktura i Środowisko, PO Inteligentny Rozwój, PO Wiedza Edukacja Rozwój, PO Polska Cyfrowa przedstawiła Dominika Skrzypińska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

  • Działania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu w 2016 roku w ramach PO Wiedza Edukacja i Rozwój i RPO Województwa Małopolskiego oraz środki finansowe i aktywne formy realizowane przez PUP Oświęcim. Zaprezentowała Patrycja Bies Walus z Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu

  • „Wsparcie dla biznesu – oferta Enterprise Europe Network” przedstawiła Magdalena Mikołajczyk z Centrum Transferu Technologii

W konferencji wzięli udział przedsiębiorcy z regionu Doliny Karpia.

Materiały z Konferencji do pobrania poniżej.

Działania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu

Działania w obszarze rynku pracy współfinansowane ze środków EFS w perspektywie 2014-2020

Specjalna strefa ekonomiczna

Wsparcie dla biznesu oferta Enterprise Europe Network

Wsparcie dla projektów innowacyjnych

Wsparcie dla przedsiębiorców i jednostek publicznych w ramach RPO

Wsparcie podmiotów z Doliny Karpia w ramach PROW i PO RYBY

Inne - Aktualności

Likwidacja Zatorskiej Agencji…

28.04.2017 | Inne

Uchwałą z dnia 31 marca 2017r. wspólników Zatorskiej Agencji Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zatorze ul. Juliusza Słowackiego 15, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście…

więcej ...

Konferencja Podsumowująca…

31.03.2017 | Inne

W dniu 29 marca 2017 w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze odbyła się konferencja podsumowująca Projekt KIK/14 pn. Dolina Karpia – szansa na przyszłość współfinansowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W wydarzeniu wzięli…

więcej ...

zapraszamy na konferencję…

21.03.2017 | Inne

Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o.o. zaprasza na konferencję podsumowującą projekt KIK/14 Dolina Karpia - szansa na przyszłość w dniu 29 Marca 2017 o godzinie 10:00 w Centrum Aktywizacji Zawodowej , ul. Juliusza Słowackiego 15

więcej ...