top

Dolina Karpia Szansa na przyszłość

Wydarzenia

 Drukuj

Umowa na realizację działań w ramach partnerstwa polsko szwajcarskiego

30.05.2014 | Inne

29.05.2014r. została podpisana umowa na wykonanie usług polegających na realizacji działań partnerskich – międzynarodowych spotkań, w czterech OBSZARACH TEMATYCZNYCH WSPÓŁPRACY: Działalność Gospodarcza i Rozwój Turystyki, Aktywizacja Zawodowa i Zwalczanie bezrobocia, Edukacja i Kształcenie Zawodowe, Konferencja Podsumowująca Projekt - Partnerstwo długoterminowe - pomiędzy Gminą Zator współpracującą w tym zakresie z Gminą Brzeźnica, Gminą Osiek, Gminą Polanka Wielka, Gminą Przeciszów a partnerską miejscowością Brig Glis w Szwajcarii

w szczególności polegających na:

organizacji grupowych wyjazdów zagranicznych przedstawicieli Gminy Zator i Gminy Brzeźnica, Gminy Polanka Wielka, Gminy Osiek, Gminy Przeciszów do partnerskiej miejscowości Brig Glis w Szwajcarii oraz wizyt studyjnych - pobytu przedstawicieli Miasta Brig Glis w Dolinie Karpia w ramach realizacji Projektu, realizowanego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, Priorytet 1 Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform, pt. Dolina Karpia – szansa na przyszłość. Partnerski Program Aktywizacji Społeczno – Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich

Umowa została zawarta pomiędzy Gminą Zator a firmą Gmsynergy sp. z o. o. sp. komandytowa

Inne - Aktualności

Likwidacja Zatorskiej Agencji…

28.04.2017 | Inne

Uchwałą z dnia 31 marca 2017r. wspólników Zatorskiej Agencji Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zatorze ul. Juliusza Słowackiego 15, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście…

więcej ...

Konferencja Podsumowująca…

31.03.2017 | Inne

W dniu 29 marca 2017 w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze odbyła się konferencja podsumowująca Projekt KIK/14 pn. Dolina Karpia – szansa na przyszłość współfinansowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W wydarzeniu wzięli…

więcej ...

zapraszamy na konferencję…

21.03.2017 | Inne

Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o.o. zaprasza na konferencję podsumowującą projekt KIK/14 Dolina Karpia - szansa na przyszłość w dniu 29 Marca 2017 o godzinie 10:00 w Centrum Aktywizacji Zawodowej , ul. Juliusza Słowackiego 15

więcej ...