top

Dolina Karpia Szansa na przyszłość

Wydarzenia

Szkolenia i poradnictwo Drukuj

Szkolenia

Szkolenia organizowane w ramach Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia - szansa na przyszłość... są bezpośrednio związane z rozwojem przedsiębiorczości na terenach Gmin biorących w nim udział. Głównym ich celem jest zapoznanie mieszkańców Gminy Zator, Brzeźnica, Osiek, Przeciszów oraz Polanka Wielka z podstawowymi zagadnieniami związanymi z rynkiem pracy (prawo pracy, zasady zakładania firmy, podstawowe zagadnienia z księgowości, itp.).

Adresatami szkoleń są:

  • osoby, które chcą założyć własną działalność gospodarczą,

  • właściciele mikro, małych, średnich firm działający i/lub mieszkający na terenie Doliny Karpia,

  • młodzież mieszkająca na terenie Doliny Karpia po skierowaniu na szkolenie przez doradcę zawodowego,

  • w zależności od rodzaju szkolenia osoby zarejestrowane/niezarejestrowane w urzędach pracy.

Forma przyjmowania zgłoszeń:

  • złożenie wymaganych dokumentów online bądź w siedzibie ZAR sp. z o.o. po pojawieniu się na stronie internetowej projektu informacji o terminie szkolenia.

Doradztwo dla uczniów

W ramach SZOKów, w roku szkolnym 2013/2014 rozpoczęliśmy szkolenia z zakresu planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej oraz poruszania się po rynku pracy (doradztwo zawodowe) dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenów gmin biorących udział w Projekcie Dolina Karpia – szansa na przyszłość…

Zakres szkoleń obejmuje następujące tematy:

  • Zainteresowania jako baza do planowania drogi edukacyjnej oraz wyboru szkoły średniej.

  • Poznawanie zawodów oraz odkrywanie własnych umiejętności i możliwości – planowanie kariery zawodowej.

  • Przygotowanie pierwszych dokumentów aplikacyjnych – rozmowa kwalifikacyjna

  • Komunikacja interpersonalna, trening asertywności

Ankieta dla przedsiębiorców dotycząca doradztwa biznesowego

Formularz zgłoszeniowy doradztwo biznesowe dla przedsiębiorców

W dniu skorzystania z doradztwa prosimy o dostarczenie oświadczenia o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy de minims dostępnego w pliku poniżej:

Oświadczenie o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy de minimis

Formularz zgłoszeniowy doradztwo biznesowe dla osób chcących otworzyć dział. gosp.

W dniu skorzystania z doradztwa prosimy o dostarczenie oświadczenia o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy de minims dostępnego w pliku poniżej:

Oświadczenie o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy de minimis

Zachęcamy do zapoznania się z opiniami trenerów prowadzących szkolenia z zakresu przedsiębiorczości w ramach projektu KIK /14 pn.: Dolina Karpia – szansa na przyszłość…

Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za prezentowane opinie, stanowiska i informacje przekazane i umieszczone przez ekspertów. Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do prezentowanych opinii, stanowisk i informacji przekazanych i umieszczonych przez ekspertów. Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o.o. oświadcza, że prezentowane opinie, stanowiska i informacje przekazane i umieszczone przez ekspertów są wyłącznie ich prywatnymi poglądami i nie stanowią oficjalnego stanowiska ZAR sp. z o.o.

Odpowiedzi na pytania uczestników szkoleń znajdują się w załączonych plikach poniżej:

Odpowiedzi na pytania uczestników szkoleń Przygotowanie do założenia i prowadzenia firmy, Biznesplan, Marketing i Reklama

Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia Administracyjno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej

Informacje ogólne

NABÓR W TRAKCIE:

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia: osoby bezrobotne, osoby chcące otworzyć działalność gospodarczą, pracodawców i ich pracowników. Szkolenia trwają 7 godzin kończą się uzyskaniem zaświadczenia o ukończonym szkoleniu. Szkolenia będą się odbywać w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze, ul. Juliusza Słowackiego 15.

Więcej informacji:

Regulamin szkoleń

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Formularz zgłoszeniowy dla osób, które kierowane są na szkolenie przez pracodawcę oraz dla przedsiębiorców

Aby zapisać się na szkolenie prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 795 391 008 oraz należy wypełnić jeden z powyższych formularzy zgłoszeniowych i dostarczyć do Zatorskiej Agencji Rozwoju sp. z o.o. ul. J. Słowackiego 15, 32-640 Zator, II piętro, pok. 2.03.

I  TURA SZKOLEŃ

Planowany termin szkoleń: marzec, kwiecień, maj

Tematyka szkoleń:

Tematy:

Opis szkolenia:

Planowanie projektu dofinansowanego z funduszy UE

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozważają aplikowanie o dofinansowanie na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej ze środków Unii Europejskiej lub innych. Dzięki niemu uczestnik dowie się, jak zaplanować projekt, który w założeniu ma być dofinansowany. Pozna cechy dobrze sporządzonego projektu oraz sposoby jego przygotowania. Będzie potrafił zdecydować kto powinien uczestniczyć w przygotowaniu, a potem w realizacji projektu. Pozna metodę fiszek jako narzędzie do planowania projektu. Szkolenie obejmie najważniejsze informacje dotyczące: trwałości rezultatów, działań w projekcie, analizy zagrożenia w projekcie, analizę SWOT.

Agroturystyka/wynajem pokoi – rozpoczęcie działalności gospodarczej

Przygotowanie kwatery – wymogi formalne i praktyczne wskazówki (ile kosztuje przygotowanie jednego pokoju i łazienki, wymogi prawa budowlanego, elementy biznes planu, analiza SWOT przedsięwzięcia, obowiązki podatkowe - podatek dochodowy, VAT, podatek od nieruchomości). Omówienie kwestii: cechy osobowe dobrego przedsiębiorcy, elementy komunikowania się – ważny aspekt pracy zespołowej i gwarancja sukcesu przedsięwzięcia, umiejętność organizowania turystom czasu wolnego w plenerze i pod dachem, elementy marketingu firmy agroturystycznej, promocja, reklama.

Przygotowanie do założenia i prowadzenia firmy

Formy prawne podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, zakładanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, wypełnianie wniosku CEIDG-1, zawieranie umowy o prowadzenie rachunku bankowego, kiedy warto/trzeba być podatnikiem VAT, zgłoszenie VAT-R, przedstawienie form opodatkowania oraz przesłanki wyboru formy rozliczenia, zgłoszenie do ubezpieczenia, zgłoszenie osoby ubezpieczonej w ZUS, zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy, zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Księgowo – prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej

Podstawy ubezpieczeń społecznych (zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą i ich rodzin, zasady naliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego), podstawy księgowości (rachunkowość jako system ewidencji gospodarczej, operacje gospodarcze, koszty w różnych aspektach, środki trwałe, formy opodatkowania, deklaracje PIT 5, rozrachunki z Urzędem Skarbowym, podatek VAT, inwentaryzacja).

Media społecznościowe w biznesie

Promowanie firmy za pomocą mediów społecznościowych. Jak można wykorzystać media społecznościowe do komunikacji z Klientami, promowania swojej oferty, kreowania wizerunku oraz zarządzania kryzysami. Szkolenie obejmuję: charakterystyką mediów społecznościowych, tworzenie treści na potrzeby marketingu społecznościowego, funkcjonowanie wybranych platform (np.: Facebook, Google+, YouTube, blogi, społeczności profesjonalistów lub inne), komunikację w mediach społecznościowych, monitorowanie mediów społecznościowych. Określanie celów strategii w mediach społecznościowych, planowanie działań w mediach społecznościowych, prowadzenie działań w mediach społecznościowych, dodatkowe wskazówki w prowadzeniu działań w mediach społecznościowych, monitoring mediów społecznościowych, procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych, badanie skuteczności działań prowadzonych w mediach społecznościowych.

Marketing usług turystycznych

Celem szkolenia jest wzrost wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie marketingu, w tym zapoznanie ze specyfiką działań handlowych i reklamowych realizowanych w branży turystycznej, w tym z segmentacją rynku turystycznego. Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób planować kampanie reklamowe, w jaki sposób kształtować wizerunek obiektu turystycznego (PR, w tym w Internecie) i jak programować imprezy turystyczne. Usługi gastronomiczne i rozrywkowe jako element eventu marketingowego lokalny produkt turystyczny, pojęcie produktu turystycznego, struktura produktu turystycznego, typy turystów ze względu na ich potrzeby.

Zasady profesjonalnej obsługi i kontaktu z gościem hotelowym

Szkolenie z zakresu doskonalenia zawodowego ma na celu przedstawienie podstawowych zasad kontaktu z gościem hotelowym, uwzględniając wyjątkową rolę jakości serwowanych usług, oraz kładzie ono szczególny nacisk na trudne sytuacje, jakie spotykają pracowników hoteli, pensjonatów i innych miejsc noclegowych, w szczególności agroturystyki podczas codziennej pracy. Omówienie predyspozycji pracownika hotelowego: przekaz słowny, wygląd, sygnały niewerbalne. Właściwa rezerwacja: przyjmowanie rezerwacji, odbieranie telefonów. Check-in/check–out (zameldowanie/wymeldowanie): Powitanie gościa ,wyczucie jego nastroju , pierwszy kontakt, pierwsze wrażenia. Obsługa bieżąca: różnice kulturowe u gości , obsługa typu concierge, hotelowa asertywność–wyjątkowe prośby i wymagania gości, obsługa gości VIP , obsługa kilku gości/telefonów naraz ,element sprzedaży, upselling. Trudny klient jak postępować, jak się zachowywać, jak wpływać na zachowanie gościa, formy rekompensaty, rozwiązania trudnej sytuacji , przewidywanie trudnych sytuacji. Opieka nad stałymi gośćmi :pytamy o opinię (sprzężenie zwrotne), pamiętanie stałych gości, używanie nazwisk/imion , programy lojalnościowe

Planowany harmonogram szkoleń:

• 9.00-10.30 szkolenie

• 10.30-10.45 przerwa kawowa - serwis kawowy, zimna płyta

• 10.45-12.15 szkolenie

• 12.15-12.45 przerwa obiadowa - lunch

• 12.45-14.15 szkolenie

• 14.15-14.30 przerwa kawowa

• 14.30-16.00 szkolenie

II TURA SZKOLEŃ

Planowany termin szkoleń: kwiecień, maj, czerwiec

Tematy:

Opis szkolenia:

Profesjonalna obsługa klienta

Zdefiniowanie swojego klienta i jego oczekiwań, budowanie wizerunku profesjonalnego sprzedawcy, znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej, skuteczna komunikacja pozwalająca zrozumieć klienta i zostać również przez niego zrozumianym, określenie typów klienta, style komunikowania się. Przygotowanie do bezpośredniej obsługi klienta Przećwiczenie umiejętności sprzyjających efektywnej komunikacji w kontakcie bezpośrednim. Przekazanie wiedzy na temat technik i narzędzi wykorzystywanych podczas bezpośredniej obsługi klienta. Rozwijanie umiejętności sprzyjających efektywnej komunikacji z klientem. Poznanie narzędzi pomocnych w trudnych sytuacjach. Rozwijanie umiejętności odmawiania, reagowania na atak i krytykę. Przedstawienie technik radzenia sobie z trudnymi pytaniami.

Profesjonalna obsługa klienta wewnętrznego

Praca poszczególnych działów przedsiębiorstwa wpływa na funkcjonowanie całej firmy. Jak wykonywać swoją pracę, egzekwować wykonanie zadań od współpracowników, w taki sposób aby informacja zwrotna była pozytywnie odbierana, a całość zadań dążyła do wykonania głównego celu biznesowego.
Omówienie komunikacji interpersonalnej w relacjach pracowniczych (komunikacja wewnętrzna), wywieranie dobrego wrażenia, standardy prowadzenia wewnętrznych rozmów telefonicznych , wywieranie wpływu na postrzeganie naszego poziomu obsługi przez klientów wewnętrznych. Umiejętność zbierania i skutecznego wykorzystywania właściwych informacji. Poznanie typologii postaw (racjonalny i emocjonalny) i wykorzystanie technik dopasowania do poszczególnych typów klientów wewnętrznych. Motywacja do pracy. Prawidłowy przebieg informacji w organizacji. Zasady asertywnego budowania relacji biznesowych i radzenie sobie ze stresem. Rozwiązywanie konfliktów

Negocjacje w zakupach, sprzedaży i biznesie

Szkolenie dla osób ubiegających się o pracę w dziale sprzedaży, przedstawicieli handlowych i innych osób mających wpływ na prowadzenie rozmów negocjacyjnych w przedsiębiorstwie. Szkolenie obejmuje m.in. negocjacje twarde, wywieranie wpływu i perswadowanie - charyzmatyczny negocjator. Poznanie strategii negocjacyjnych : negocjacje problemowe- omówienie zasad rozwiązań satysfakcjonujących obie strony oraz warunków sprzyjających trwałości zawieranych umów, negocjacje pozycyjne: podstawowe pojęcia w negocjacjach, BATNA jako narzędzie budowania siły w negocjacjach. Znaczenie pozycji otwarcia dla dalszego przebiegu negocjacji. Negocjacje pakietowe :negocjowanie kilku uzależnionych od siebie kwestiach, elastyczność w poszukiwaniu rozwiązań, zasady udzielania ustępstw w negocjacjach. Gra symulacyjna umożliwiająca przećwiczenie poznanych technik negocjacji.

Prezentacje biznesowe i wystąpienia

Projektowanie zawartości prezentacji w kontekście pożądanego efektu. Mowa werbalna i niewerbalna profesjonalnego prezentera. Jak zaciekawić odbiorców swoim wystąpieniem - sztuka retoryki. Posługiwanie się ukrytymi poziomami komunikacji - neurolingwistyka komunikacji - czyli jak sprzyjać pożądanemu odbiorowi słuchaczy, wpływanie na ludzi odpowiednią składnią zdań. Jak zaciekawić audytorium i budować relacje z odbiorcami: techniki do pobudzania (odbiorca niezainteresowany/ znudzony), techniki do otwierania (odbiorca nieśmiały/ małomówny), Techniki do dyscyplinowania i zyskiwania przychylności (odbiorca gadatliwy/ nieuważający/ atakujący/ złośliwy). Poznanie technik obniżania stresu przed prezentacją i kontrola emocji w trakcie wystąpienia: trening autogenny, warunkowanie klasyczne i zarzucanie kotwicy, techniki aktorskie obniżania stresu i uruchamiania poczucia pewności siebie. Sztuka prezentacji w Power Point: jak wypełniać slajdy obrazem i tekstem by potęgować przekaz prezentera, struktura prezentacji
i pojedynczego slajdu, zasady dotyczące budowania zawartości treściowej
i graficznej slajdu, dynamizowanie prezentacji - audio, video i materiały
z internetu w prezentacji.

Autoprezentacja oraz sporządzanie dokumentów aplikacyjnych

Poznanie zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Jak stworzyć swój pozytywny wizerunek i podnieść poczucie własnej wartości. Jak przygotować i przeprowadzić skuteczną prezentacje. Zapoznanie się w jaki sposób mówić, by Twój przekaz został właściwie odebrany i zapamiętany przez odbiorców. Warsztaty praktyczne przy wykorzystaniu kamery rejestrującej. (Wykonawca zapewni kamerę wideo niezbędną do przeprowadzenia zajęć. Niedopuszczalne jest nagrywanie autoprezentacji za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych np. telefon, tablet.) Autoprezentacja uczestnika szkolenia jest nagrywana, następnie odtwarzana, dzięki czemu, uczestnicy szkolenia z pomocą osoby prowadzącej szkolenie może dokonać samooceny swoich umiejętności.
Ponadto celem szkolenia jest sporządzenie bilansu swoich umiejętności i kwalifikacji. Poznanie zasad redagowania dokumentów aplikacyjnych: CV oraz listu motywacyjnego oraz sporządzenie osobistego CV.

Profesjonalna asystentka/sekretarka

Przedstawienie podstawowych styli kierowania
i zarządzania czasem szefów i własnym, prowadzenie terminarza szefa, planowanie zadań krótko i długoterminowych, protokołowanie spotkań. Poznanie zasady Eisenhowera i Reguły 60/40. Zasady prowadzenia rozmów telefonicznych, rozmowy z trudnym klientem, organizacja telekonferencji. Istota bezpośredniego kontaktu z klientem. Zasady poprawnego formułowania oficjalnych pism do Urzędów itp. Tworzenie prezentacji multimedialnych. Nowoczesny sekretariat. Kluczowe umiejętności asystentki/sekretarki, wizerunek firmy a wizerunek asystentki/sekretarki. Etykieta biznesu w sekretariacie i na stanowisku asystentki: powitania, przedstawianie, tytułowanie, precedencja w biznesie, sztuka dyplomacji na co dzień ,przyjmowanie gości.

Efektywne zarządzanie czasem pracy

Kto jest odpowiedzialny za czas i jego wykorzystanie w pracy, czym jest efektywność i co jest jej fundamentem, efektywne zarządzanie czasem poprzez eliminacje przeszkód, poznanie narzędzi i metod pomagających efektywnie zarządzać czasem.
Wyznaczanie celów i zadań, priorytetyzowanie działań. Umiejętność efektywnego wykorzystywania czasy praca. Praca z kalendarzem dla optymalizacji czasu pracy.
Sporządzanie budżetu czasu. Diagnozowanie tzw. „złodziei czasu”. Określenie celów, ich kontrola i weryfikacja. Wyznaczanie celów krótkoterminowych i perspektywicznych, techniki ustalania ważności zadań. Wykorzystanie reguły Pareto, metody Eisenhowera, reguły ABC. Ile czasu należy poświęcać na planowanie swoich codziennych czynności, jak ustalać priorytety pod względem ich pilności i ważności, plan działania.

III TURA SZKOLEŃ

Planowany termin szkoleń: kwiecień, maj, czerwiec

Tematy:

Opis szkolenia:

Internacjonalizacja działalności gospodarczej

Jak zbadać szanse czy nasz towar lub usługa na obcym rynku może być sprzedawalna i na jakich warunkach, jak sprawdzać wiarygodność płatniczą potencjalnego partnera i bezpiecznie rozliczać transakcje, czy, gdzie, kiedy i w jakiej formie inwestować na rynkach zagranicznych? Szkolenie poświęcone zagadnieniom marketingu na rynkach zagranicznych oraz technice i organizacji operacji eksportowych. Międzynarodowe zwyczaje i uzanse handlowe oraz finansowanie handlu zagranicznego. Strategia wejścia na rynki unijne, międzynarodowe zwyczaje i uzanse handlowe, finansowanie handlu zagranicznego, badanie rynku pod kątem przygotowania oferty eksportowej, przygotowanie transakcji eksportowej, kontrakt eksportowy.

Zarządzanie zmianą

Dostarczenie wiedzy na temat mechanizmów rządzących procesem wdrożenia zmian organizacyjnych. Wykształcenie u uczestników pozytywnego stosunku do zmian. Zrozumienie emocji i zachowań towarzyszącym zmianom. Poznanie potrzeb wynikających ze zmian na poszczególnych jej etapach. Poznanie narzędzi do przeprowadzanie siebie samego, zespołu oraz klientów firmy przez proces zmian. Etapy procesu zarządzania zmianą: ustalenie ogólnego celu organizacyjnego, rozważenie wielkości zmiany i jej ważności dla organizacji, zidentyfikowanie kultury organizacyjnej, określenie ograniczeń krytycznych, aktywne włączenie pracowników w proces zmian.

Zarządzanie pracownikami i współpracownikami w praktyce

Przedstawienie stylów zarządzania, czyli: instruowania, coachingu, motywowania, delegowania. Uczestnicy szkolenia mają możliwość wyboru stylu odpowiedniego dla siebie i swoich pracowników oraz szczegółowego przeanalizowania i ćwiczenia technik zarządzania. Uczestnicy uczy się jak jasno i precyzyjnie stawiać cele i zadania pracownikom, jak korzystać z doświadczenia i rad pracowników, jak motywować i tworzyć partnerskie stosunki w firmie a także w jakich sytuacjach jest to korzystne, jak dobierać odpowiednie osoby do konkretnych zadań, jak zwiększyć zaangażowanie zespołu w działanie.

Prawo Pracy, elastyczne formy zatrudnienia

Dokumentacja pracownicza , przechowywanie akt osobowych, błędy
w dokumentacji osobowej. Zawieranie umów o pracę. Rodzaje umów o pracę. Zmiana treści stosunku pracy - wypowiedzenie, porozumienie, aneks, zmiana umowy na czas nieokreślony w umowę o czas określony, sposoby rozwiązywania stosunków pracy. Świadectwa pracy. Obowiązki pracownika i pracodawcy. Zakaz konkurencji. Elastyczny czas pracy. Regulamin pracy. Czas pracy - zasady i rozliczenia. Wynagrodzenia - regulamin, formy, składniki. Urlopy wypoczynkowe, delegacje służbowe.

Zarządzanie zespołem dla mistrzów i brygadzistów metodologia TWI

Osobowość i rola lidera. Autodiagnoza managera. Tajniki skutecznej komunikacji. Instruowanie pracowników - metoda IP, główne kroki, zasady przekazywania poleceń, typowe błędy przy instruowaniu. Budowanie relacji z pracownikami - metoda RP, kroki postępowania z podwładnymi i rozwiązania problemów, szlifowanie umiejętności przywództwa, korygowanie działań na podstawie oceny wykonania działań. Doskonalenie metod pracy - metoda MP, kroki tworzenia nowego i udoskonalanego sposobu wykonania danej pracy.

Skuteczna komunikacja w zespole produkcyjnym

Poznanie technik i zasad skutecznej komunikacji w zespole, nabycie umiejętności rozpoznawania i unikania błędów i eliminowania barier komunikacyjnych, rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych. Uświadomienie sobie jak istotne jest dbanie o przepływ informacji między członkami zespołu. Rozwinięcie umiejętności udzielania informacji zwrotnej zarówno pozytywnej jak i negatywnej. Rola kierownika, lidera, brygadzisty w komunikowaniu się zespołu produkcyjnego. Podstawowe techniki komunikacji na linii zwierzchnik-podwładny. Jak skutecznie komunikować się z podwładnymi: wydawanie poleceń, sprawdzanie zrozumienia polecenia, określenie warunków realizacji oraz sposobu kontroli zadań, konrtola i rozliczenie z realizacji zadań, udzielanie pozytywnych i negatywnych informacji zwrotnych. Umiejętność aktywnego słuchania w kierowaniu zespołem. Bariery komunikacyjne i sposoby ich przezwyciężania. Budowanie pozytywnych relacji z pracownikami, współpracownikami i przełożonymi. Zebrania produkcyjne - zasady tworzenia standardów komunikacji w zespole podczas spotkań. Zasady udzielania informacji zwrotnej. Komunikaty JA- TY. Udzielanie informacji negatywnej podwładnemu. Jak przekazać informację zwrotną negatywną tak aby pracownik nie został zdemotywowany. Zasady komunikacji asertywnej. Zalety komunikacji asertywnej, podstawy teoretyczne, istota komunikatów asertywnych. Różne typy zachowań - agresywne, uległe i asertywne. Sposoby reagowania na krytykę.Rozmowa dyscyplinująca i jej wpływ na pracę podległych pracowników Co się dzieje w zespole gdy szef krytykuje, sposoby rozmowy z podwładnym gdy nie realizuje celów. motywowanie pracownika do zmiany: postawy, zachowania.

Motywowanie pracowników produkcji

Poznanie metod skutecznego motywowania i kierowania zespołem produkcyjnym. Zwiększenie motywacji własnej i podwładnych. Poznanie sprawdzonych narzędzi zarządzania i budowania motywacji pracowników. Rozpoznawanie ukrytych sygnałów spadku motywacji do pracy u swoich podwładnych. Poznanie sposobów motywacji poza finansowej. Omówienie rożnego podejść do motywacji: Maslow, Mc Gregor, Herzberg, McClleland., motywatory – lista motywatorów (czynniki motywujące i higieniczne). Określenie czynników środowisko pracy sprzyjających motywacji. Satysfakcja z pracy. Możliwości zaspakajania potrzeb motywujących przez menedżera, motywacja finansowa i poza finansowa, Ambitne cele – motywacja przez wyzwania

Informacje ogólne

Planowane terminy szkoleń mogą ulec zmianie.

Kontakt:

Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o.o.

ul. Juliusza Słowackiego 15

32-640 Zator

tel. 795 391 008

email. zar@zator.pl

NABÓR ZAKOŃCZONY:

Marketing, reklama i promocja firmy - 26.02.2015

NABÓR ZAKOŃCZONY:

Szkolenie dot.Wytycznych o jednorazową dotację na rozpoczęcie dział. gosp. (VII nabór)

NABÓR ZAKOŃCZONY:

Szkolenie dot.Wytycznych o dotację na rozwój dział. gosp. (VIII nabór)

NABÓR ZAKOŃCZONY:

Szkolenie dot. wniosków o jednorazową dotację na rozpoczęcie dział. gosp. (VII nabór)

NABÓR ZAKOŃCZONY:

Szkolenie dot. wniosków o dotację na rozwój dział. gosp. (VIII nabór)

NABÓR ZAKOŃCZONY:

Księgowo prawne aspekty prowadzenia dział. gosp. część II - 19.02.2015

NABÓR ZAKOŃCZONY:

Księgowo prawne aspekty prowadzenia dział. gosp. część I - 12.02.2015

NABÓR ZAKOŃCZONY:

Biznesplan i analiza wykonalności projektu 05.02.2015

NABÓR ZAKOŃCZONY:

Szkolenie "Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania..." - 20.01.2015

NABÓR ZAKOŃCZONY:

Szkolenie "Przygotowanie do załozenia i prowadzenia firmy" - 27.01.2015

NABÓR ZAKOŃCZONY:

Szkolenie "Przygotowanie do założenia i prowadzenia firmy" - 09.12.2014

NABÓR ZAKOŃCZONY:

Szkolenie "Biznesplan i analiza wykonalności projektu" - 16.12.2014

NABÓR ZAKOŃCZONY:

Księgowo- prawne aspekty prowadzenia działalności gosp. - II 23.10.2014

NABÓR ZAKOŃCZONY:

Księgowo- prawne aspekty prowadzenia działalności gosp. 06.11.2014

NABÓR ZAKOŃCZONY:

Szkolenie "Biznesplan i analiza wykonalności projektu" - 18.09.2014

NABÓR ZAKOŃCZONY:

Szkolenie "Przygotowanie do założenia i prowadzenia firmy" - 11.09.2014

NABÓR ZAKOŃCZONY

Marketing, reklama i promocja firmy

NABÓR ZAKOŃCZONY:

Szkolenie z zakresu Schematów dotacyjnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej

NABÓR ZAKOŃCZONY:

Szkolenie z zakresu Schematów dotacyjnych na rozwój działalności gospodarczej

NABÓR ZAKOŃCZONY:

Szkolenie z zakresu pisania Wniosku na rozpoczęcie działalności gospodarczej

NABÓR ZAKOŃCZONY:

Szkolenie z zakresu pisania Wniosku na rozwój działalności gospodarczej

NABÓR ZAKOŃCZONY:

Księgowo-prawne aspekty prowadzenie działalności gosp. II

NABÓR ZAKOŃCZONY:

Księgowo-prawne aspekty prowadzenie działalności gosp.

NABÓR ZAKOŃCZONY:

Biznesplan i analiza wykonalności projektu

NABÓR ZAKOŃCZONY:

Przygotowanie do założenia i prowadzenia firmy 24.03.2014 r. i 25.03.2014 r.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Administracyjno-prawne aspekty prowadzenia działalności gosp. 30.11.2013 r.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Marketing i reklama 13.11.2013 r.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Szkolenie z wypełniania wniosku o dotację na rozpoczęcie dział. gosp. 30.10.2013 r.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Szkolenie z wypełniania wniosku o dotację na rozwój dział. gosp. 29.10.2013 r.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Biznesplan 26.10.2013 r.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

szkolenie z zakresu schematów dotacyjnych na rozwój dział. gosp. 22.10.2013 r.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

szkolenie z zakresu schematów dotacyjnych na rozpoczęcie dział. gosp. 21.10.2013 r.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Przygotowanie do założenia i prowadzenia firmy 19.10.2013 r.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Szkolenie informacyjne dotyczące schematów dotacyjnych

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Newsletter

http://caz.zator.pl/zar-operator-dotacji-zar.html
http://www.mrr.gov.pl/
http://www.wwpe.gov.pl