top

Dolina Karpia Szansa na przyszłość

Wydarzenia

 Drukuj

Przyjmowanie zeznań podatkowych za 2015 poza siedzibą Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu

16.02.2016 | Inne

Przyjmowanie zeznań podatkowych za 2015r. poza siedzibą Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu.

Zeznania będą przyjmowane i przekazywane za pośrednictwem internetu* oraz w formie papierowej.

Miejscowość: Zator

Miejsce przyjmowania zeznań: Centrum Aktywizacji Zawodowej Zator ul. Słowackiego 15 (obok Ośrodka Zdrowia)

Termin: 3 marca

Godziny: 9:00 -12:00

  • UWAGA

Do złożenia zeznania przez internet należy przygotować następujące dane:

• PESEL podatnika (w przypadku wspólnego rozliczenia małżonków – także PESEL współmałżonka),

• NIP (jeżeli podatnik lub współmałżonek prowadzi działalność gospodarczą albo jest

zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług albo płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika),

Oraz:

• informacje od płatników ( np. PIT-11, PIT-11A, PIT-40A) o uzyskanych dochodach w 2015 r.,

• kwotę przychodu z zeznania za 2014 rok lub kopię zeznania,

• nr PESEL dzieci w przypadku odliczenia ulgi na dzieci,

• ustalone kwoty innych przysługujących odliczeń,

• w przypadku darowizn – dane obdarowanego.

Podatnicy, którzy złożą zeznanie podatkowe w formie elektronicznej otrzymają Urzędowe Poświadczenie Odbioru .

Zapraszamy!

Inne - Aktualności

Likwidacja Zatorskiej Agencji…

28.04.2017 | Inne

Uchwałą z dnia 31 marca 2017r. wspólników Zatorskiej Agencji Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zatorze ul. Juliusza Słowackiego 15, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście…

więcej ...

Konferencja Podsumowująca…

31.03.2017 | Inne

W dniu 29 marca 2017 w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze odbyła się konferencja podsumowująca Projekt KIK/14 pn. Dolina Karpia – szansa na przyszłość współfinansowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W wydarzeniu wzięli…

więcej ...

zapraszamy na konferencję…

21.03.2017 | Inne

Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o.o. zaprasza na konferencję podsumowującą projekt KIK/14 Dolina Karpia - szansa na przyszłość w dniu 29 Marca 2017 o godzinie 10:00 w Centrum Aktywizacji Zawodowej , ul. Juliusza Słowackiego 15

więcej ...