top

Dolina Karpia Szansa na przyszłość

Wydarzenia

 Drukuj

Promocja Projektu na Powiatowych Targach Edukacyjnych 2015

09.03.2015 | Inne

W dniu 06.03.2015 w Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu miała miejsce promocja Projektu KIK/14 pn. Dolina Karpia – szansa na przyszłość… podczas Powiatowych Targów Edukacyjnych w ramach promocji Wielozawodowego Zespołu Szkół w Zatorze. Oprócz oferty edukacyjnej szkoły, zaprezentowano ofertę projektu. Gimnazjaliści z terenów Doliny Karpia oraz z pozostałych miejscowości Powiatu Oświęcimskiego uzyskali przede wszystkim informacje o Programie Stażowym dla młodzieży w  ramach SPPW, rozdano także ulotki promocyjne oraz przedstawiono pozostałe oferty projektu. Podczas tegorocznych targów zaprezentowały się szkoły ponadgimnazjalne oraz inne placówki oświatowo wychowawcze z Powiatu Oświęcimskiego.

06.03.2015 - Aktualności

szkolenie pt. Autoprezentacja,…

06.03.2015 | Szkolenia

W dniu 05.03.2015 w Gimnazjach w Laskowej oraz w Brzeźnicy odbyło się szkolenie pt. „ „Autoprezentacja, sposoby radzenia sobie ze stresem” w ramach Projektu KIK/14 pn. Dolina Karpia - szansa na przyszłość... Zajęcia rozpoczęła krótka prezentacja…

więcej ...