top

Dolina Karpia Szansa na przyszłość

Wydarzenia

Projekty SPPW Drukuj

Projekty realizowane w ramach priorytetu-bezpieczeństwo, stabilność i wsparcie reform.

Lista wdrażanych projektów:

KIK/06 " Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego", Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego

KIK/07 „ALPY KARPATOM - program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich”, Fundacja Karpacko – Polska

KIK/08 ”Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”, Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej

KIK/09 PRODUKT LOKALNY MAŁOPOLSKA – rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z Małopolski

KIK/10 ”Wieloaspektowy Program Rozwoju "Sami Sobie" w mikroregionie "Dolina Strugu", Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe Dolina Strugu

KIK/11 "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w Województwie Lubelskim", Gmina Mełgiew

KIK/12 ”Alpejsko – Karpacki Most Współpracy”, Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

KIK/13 ”Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania”, Gmina Hrubieszów

KIK/14 "Dolina Karpia - szansa na przyszłość. Partnerski Program Aktywizacji Społeczno – Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich", Gmina Zator

KIK/15 "EUROszansa dla Lubelszczyzny- budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkoata turystycznego: Nałęczów - Puławy - Kazimierz Dolny", Powiat Puławski

Newsletter

http://caz.zator.pl/zar-operator-dotacji-zar.html
http://www.mrr.gov.pl/
http://www.wwpe.gov.pl