top

Dolina Karpia Szansa na przyszłość

Wydarzenia

 Drukuj

Program Pierwszy biznes - Wsparcie na starcie

16.12.2014 | Inne

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A w Mielcu –Lider Konsorcjum oraz Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych

na terenie 6 województw tj. podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego realizuje Program „Pierwszy biznes -Wsparcie w starcie II"

Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy jako elementów rozwoju rynku pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu -poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych.

W ramach Programu oferujemy:

1. POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w maksymalnej kwocie ok. 75 tysięcy złotych

Dla:

  • absolwentów szkół zawodowych i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego;

  • studentów ostatniego roku studiów wyższych (studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich)

  • zarejestrowanych bezrobotnych

2. POŻYCZKI NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY DLA BEZROBOTNEGO, W TYM BEZROBOTNEGO SKIEROWANEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY w maksymalnej kwocie ok. 22 tysięcy złotych

Dla:

  • podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;

  • niepublicznych szkół,

  • niepublicznych przedszkoli,

  • żłobków lub klubów dziecięcych

  • osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej będących posiadaczami gospodarstwa rolnego

Nabór wniosków o pożyczkę rozpoczął się w dniu 17 listopada 2014 r.

W razie pytań prosimy o kontakt z panią Pauliną Stańską -Łagowską tel. 17/788 18 63, paulina_stanska_lagowska@marr.com.pl

Źródło: PUP Oświęcim

Inne - Aktualności

Likwidacja Zatorskiej Agencji…

28.04.2017 | Inne

Uchwałą z dnia 31 marca 2017r. wspólników Zatorskiej Agencji Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zatorze ul. Juliusza Słowackiego 15, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście…

więcej ...

Konferencja Podsumowująca…

31.03.2017 | Inne

W dniu 29 marca 2017 w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze odbyła się konferencja podsumowująca Projekt KIK/14 pn. Dolina Karpia – szansa na przyszłość współfinansowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W wydarzeniu wzięli…

więcej ...

zapraszamy na konferencję…

21.03.2017 | Inne

Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o.o. zaprasza na konferencję podsumowującą projekt KIK/14 Dolina Karpia - szansa na przyszłość w dniu 29 Marca 2017 o godzinie 10:00 w Centrum Aktywizacji Zawodowej , ul. Juliusza Słowackiego 15

więcej ...