top

Dolina Karpia Szansa na przyszłość

Wydarzenia

 Drukuj

Oferta pracy w Stowarzyszeniu Dolina Karpia

20.03.2014 | Inne

Zarząd Stowarzyszenia "Dolina Karpia"

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy na zastępstwo

Specjalista ds. Wdrażania LSROR

Wymagania konieczne:

 1. Wykształcenie wyższe.

 2. Znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.

 3. Prawo jazdy kat. B.

 4. Min. półroczne doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków EU lub środków krajowych.

Wymagania pożądane:

 1. Wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym, zarządzania i/lub finansów, technicznym, rolniczym, ochrony środowiska, zarządzania projektami, prawa i administracji.

 2. Dobra znajomość j. angielskiego, lub niemieckiego, lub francuskiego.

 3. Dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.

 2. Życiorys (CV).

 3. Kserokopie świadectw pracy.

 4. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów).

 5. Ewentualne kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach i szkoleniach.

Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę na zastępstwo – etat

Forma i termin składania dokumentów:

Dokumenty można składać:

 • Przesłać na adres pocztowy siedziby Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Dolina Karpia, 32-640 Zator, ul Rynek 2  (koniecznie z adnotacją: Praca LGR – Specjalista ds. Wdrażania LSROR)

 • Bezpośrednio do siedziby (adres j.w. ) w godzinach pracy (9:00-17:00) (koniecznie z adnotacją: Praca LGR - Specjalista ds. Wdrażania LSROR)

 • Pocztą elektroniczną na adres: biuro.lgr@dolinakarpia.org (koniecznie w tytule e-maila: Praca – LGR - Specjalista ds. Wdrażania LSROR) w terminie od 24.03.2014 do 18.04.2014 r. do godz. 17:00 (decyduje data wpływu).

Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje dostępne tutaj

Inne - Aktualności

Likwidacja Zatorskiej Agencji…

28.04.2017 | Inne

Uchwałą z dnia 31 marca 2017r. wspólników Zatorskiej Agencji Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zatorze ul. Juliusza Słowackiego 15, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście…

więcej ...

Konferencja Podsumowująca…

31.03.2017 | Inne

W dniu 29 marca 2017 w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze odbyła się konferencja podsumowująca Projekt KIK/14 pn. Dolina Karpia – szansa na przyszłość współfinansowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W wydarzeniu wzięli…

więcej ...

zapraszamy na konferencję…

21.03.2017 | Inne

Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o.o. zaprasza na konferencję podsumowującą projekt KIK/14 Dolina Karpia - szansa na przyszłość w dniu 29 Marca 2017 o godzinie 10:00 w Centrum Aktywizacji Zawodowej , ul. Juliusza Słowackiego 15

więcej ...