top

Dolina Karpia Szansa na przyszłość

Wydarzenia

 Drukuj

Nabór wniosków - stowarzyszenie dolina karpia

13.12.2013 | Inne

Nabór wniosków 13.01.2013 - 14.02.2014

Zarząd Województwa Małopolskiego informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenie Dolina Karpia w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” dla operacji polegających na:

• „Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”,

• „Restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem”,

• „Ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”.

osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Szczegóły dotyczące naboru znajdują się tutaj

13.12.2013 - Aktualności

Zapytanie ofertowe na Szkolenia…

13.12.2013 | Inne

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie szkoleń z zakresu przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych oraz osób chcących założyć działalność gospodarczą, zameldowanych na terenie Gmin biorących udział w Projekcie…

więcej ...