top

Dolina Karpia Szansa na przyszłość

Wydarzenia

 Drukuj

Likwidacja Zatorskiej Agencji Rozwoju

28.04.2017 | Inne

Uchwałą z dnia 31 marca 2017r. wspólników Zatorskiej Agencji Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zatorze ul. Juliusza Słowackiego 15, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000426811, postanowiono o rozwiązaniu Spółki i otwarto jej likwidację.

W związku z powyższym, biuro Zatorskiej Agencji Rozwoju sp. z o.o. w likwidacji będzie zamknięte.

W sprawach związanych z realizacją Projektu: "Dolina Karpia - szansa na przyszłość" proszę o wcześniejsze uzgadnianie terminów spotkań telefonicznie pod nr: 795-391-008 lub mailowo pod adresem: ssmreczynski.zar@zator.pl.

31.03.2017 - Aktualności

Konferencja Podsumowująca…

31.03.2017 | Inne

W dniu 29 marca 2017 w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze odbyła się konferencja podsumowująca Projekt KIK/14 pn. Dolina Karpia – szansa na przyszłość współfinansowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W wydarzeniu wzięli…

więcej ...