top

Dolina Karpia Szansa na przyszłość

Wydarzenia

 Drukuj

Konferencja pt. Produkt tradycyjny i lokalny elementem promocji i szansą rozwoju regionu Doliny Karpia

17.09.2014 | Inne

W związku z realizacją Projektu KIK 14 Dolina Karpia – szansa na przyszłość. Partnerski Program Aktywizacji Społeczno – Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich współfinansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy serdecznie zapraszamy Państwa do udziału konferencji - seminarium pt. „Produkt tradycyjny elementem promocji i szansą rozwoju regionu Doliny Karpia”.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele samorządów Doliny Karpia, Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Oświęcimiu, a także organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy oraz producenci rolno – spożywczy.

W programie zostaną omówione następujące zagadnienia:

  • Produkty tradycyjne i regionalne elementem promocji i szansą rozwoju regionu na przykładzie realizacji projektu „Produkt Lokalny Małopolska”

  • „Dolina Karpia szansa na przyszłość..” Wsparcie przedsiębiorstw w oparciu o produkt lokalny i środki SPPW – System grantów finansowych

  • Prezentacja i degustacja produktów tradycyjnych Doliny Karpia

  • Zobowiązania podatkowe w zakresie przetwórstwa płodów rolnych i ich sprzedaży przez producentów rolnych

  • Sprzedaż bezpośrednia i przetwórstwo produktów żywnościowych

  • Sieć dziedzictwa kulinarnego

Seminarium odbędzie się w dniu 19 września 2014r. o godz. 10:00 w Regionalnym Ośrodku Kultury w Zatorze - Plac Jana Matejki 1. Seminarium ma charakter otwarty dlatego też zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane w/w tematyką.

Program konferencji

19.09.2014 - Aktualności

Szkolenie Biznesplan i analiza…

19.09.2014 | Szkolenia

W dniu 18.09.2014 w Urzędzie Miejskim w Zatorze odbyło się szkolenie pt.: Biznes Plan i analiza wykonalności projektu organizowane w ramach Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia - szansa na przyszłość... W szkoleniu wzięły udział osoby, które…

więcej ...