top

Dolina Karpia Szansa na przyszłość

Wydarzenia

 Drukuj

FESTIWAL ZAWODÓW W MAŁOPOLSCE

12.09.2013 | Inne

Festiwal Zawodów w Małopolsce, projekt Województwa Małopolskiego, realizowany w latach 2013-2015, jest elementem budowy regionalnego systemu orientacji zawodowej w Małopolsce. Główne cele oraz założenia projektu ogniskują się wokół promocji kształcenia zawodowego oraz kompleksowego wsparcia uczniów szkół gimnazjalnych poprzez skierowanie do nich oferty zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego mającego w konsekwencji podnieść u uczniów Małopolskich gimnazjów zdolności do wyboru ścieżki kształcenia oraz planowania rozwoju zawodowego zgodnie z ich predyspozycjami.

Projekt Festiwal Zawodów w Małopolsce składa się z dwóch etapów. Pierwszym z nich jest przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego w wybranych gimnazjach z terenu Województwa Małopolskiego a drugim Targi Edukacyjne, podczas których gimnazjaliści mogą na żywo zobaczyć na czym polega kunszt poszczególnych zawodów.

DORADZTWO ZAWODOWE

Doradztwo zawodowe to cykl działań, których celem jest przygotowanie uczniów gimnazjów do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej edukacji w szkołach ponadgimnazjalnych. Skierowany jest w większości do uczniów klas III szkół gimnazjalnych Województwa Małopolskiego, którzy podczas zajęć zarówno indywidualnych jak i w grupach, zostają objęci kompleksowym wsparciem w zakresie kształtowania świadomości własnej drogi zawodowej. Wsparcie o którym mowa opiera się na trzech przesłankach: poszerzeniu wiedzy o samym sobie - poznanie siebie, wiedzy o rynku, edukacji i pracy oraz wypracowaniu podstaw umiejętności podejmowania decyzji

TARGI EDUKACYJNE - FESTIWAL ZAWODÓW

Prezentacje zawodów na żywo przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Województwa Małopolskiego stanowią zwieńczenie działań z zakresu doradztwa zawodowego. W trakcie trzech dni trwania Festiwalu przedstawiane są zawody w których kształcą zarówno szkoły zawodowe jak i szkoły wyższe. Prezentacje uzupełniają przedstawiane przez małopolskich przedsiębiorców możliwości zatrudnienia w danym zawodzie.

Szczegółowe informacje dostępne na: www.malopolska.pl

Źródło: WROTA MAŁPOLSKI

Inne - Aktualności

Likwidacja Zatorskiej Agencji…

28.04.2017 | Inne

Uchwałą z dnia 31 marca 2017r. wspólników Zatorskiej Agencji Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zatorze ul. Juliusza Słowackiego 15, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście…

więcej ...

Konferencja Podsumowująca…

31.03.2017 | Inne

W dniu 29 marca 2017 w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze odbyła się konferencja podsumowująca Projekt KIK/14 pn. Dolina Karpia – szansa na przyszłość współfinansowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W wydarzeniu wzięli…

więcej ...

zapraszamy na konferencję…

21.03.2017 | Inne

Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o.o. zaprasza na konferencję podsumowującą projekt KIK/14 Dolina Karpia - szansa na przyszłość w dniu 29 Marca 2017 o godzinie 10:00 w Centrum Aktywizacji Zawodowej , ul. Juliusza Słowackiego 15

więcej ...