top

Dolina Karpia Szansa na przyszłość

Wydarzenia

Dodatkowe wsparcie Drukuj

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., to regionalna instytucja, działająca na rzecz regionalnego rozwoju. Głównym kierunkiem działania MARRu jest obsługa przedsiębiorstw. Dodatkowo instytucja ta pomaga pozyskiwać środki z funduszy unijnych, a także odpowiednio inwestować na terenie województwa.

Oferta Spółki opiera się przede wszystkim na usługach informacyjnych dla przedsiębiorców, doradztwie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, dotacje na rozwój przedsiębiorstw z małopolski oraz udzielaniu pożyczek na korzystnych warunkach.

Więcej informacji pod adresem: http://www.marr.pl/

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. realizuje przedsięwzięcia tworzące nowe możliwości rozwoju gospodarczego Ziemi Oświęcimskiej. Spółka posiada ugruntowaną pozycję w sektorze instytucji otoczenia biznesu.

Z oferty CBMZu mogą skorzystać zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby rozpoczynające działalność gospodarczą z terenów Małopolski Zachodniej. Pomoc ta opiera się głównie na bezpłatnych usługach informacyjnych, finansowych, doradczych, oraz organizacyjnych. Spółka ta jest również administratorem Oświęcimskiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz prowadzi Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji pod adresem: http://www.cbmz.pl/

Portal Fundusze Europejskie w Małopolsce jest interaktywną bazą wiedzy, z której mogą skorzystać wszystkie osobowy poszukujące informacji na temat Funduszy Europejskich w Małopolsce. Strona ta pomaga zdobyć wiedzę, potencjalnym beneficjentom, dotyczącą aplikowania o środki unijnie.

Informacje umieszczone na portalu Fundusze Europejskie w Małopolsce, to przede wszystkim podstawowe wiadomości o zasadach i możliwościach uzyskania dotacji z konkretnego programu operacyjnego, którego operatorem jest Urząd Marszałkowski.

Więcej informacji pod adresem: http://www.fundusze.malopolska.pl/

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. jest organizacją, której zadaniem jest pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości przez tworzenie nowych miejsc pracy oraz nowych przedsiębiorstw, a także utworzenie Chrzanowsko – Trzebińskiego Parku Przemysłowego.

Instytucja ta prowadzi przede wszystkim działalność doradczo-informacyjną dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jak również osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Udziela pożyczek na korzystnych warunkach oraz pomaga w pozyskaniu środków na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej z funduszy europejskich.

Więcej informacji pod adresem: http://www.armz.pl/

Zielona Linia Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia jest to centrum informacyjno-konsultacyjne dla klientów urzędów pracy w całej Polsce oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką rynku pracy, bezrobotnych oraz pracodawców.

W ramach Centrum działa infolinia, gdzie pod numerem telefonu 19524 od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-18.00 konsultanci udzielają odpowiedzi odnośnie usług i wsparcia oferowanego przez urzędy pracy w całej Polsce. Integralnym elementem Centrum jest serwis informacyjny: www.zielonalinia.gov.pl

Zielona Linia oferuje usługi związane z bezpłatnym tworzeniem dokumentów aplikacyjnych, tłumaczeniem CV na j. angielski (Fabryka CV).W serwisie są dostępne wyszukiwarki ofert pracy oraz szkoleń. Po zalogowaniu można skorzystać z „autoposzukiwacza” ofert pracy, szkoleń, informacji z regionów, a nawet pracowników. W ramach serwisu zielonalinia.gov.pl działa także czat z konsultantem.

W serwisie powroty.zielonalinia.gov.pl osoby powracające z pracy za granicą mogą znaleźć informacje związane z rejestracją w urzędzie pracy oraz formalnościami dotyczącymi prawa do zasiłku lub jego transferu z zagranicy.

Osoby zainteresowane mogą kontaktować się telefonicznie pod numerem infolinii 19524 lub mailowo: zadaj.pytanie@zielonalinia.gov.pl. Nadzór nad działalnością Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia prowadzi Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy. Wszystkie osoby zainteresowane wsparciem z urzędu pracy oraz szeroko rozumianą tematyką rynku pracy mogą wybrać najdogodniejsza dla siebie formę kontaktu z konsultantem Zielonej Linii:

  • telefonicznie pod numerem 19524 (opłata jak za połączenie lokalne),

  • czat z konsultanten (na stronie: www.zielonalinia.gov.pl)

  • mailowo: kontakt@zielonalinia.gov.pl,

  • za pośrednictwem portali społecznościowych: www.facebook.com/zielona.linia19524.

Zielona Linia Logo

EURES jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, wspierającą mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym, w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego czyli w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechteinsteinie, a także w Szwajcarii.

Sieć EURES tworzą w praktyce przedstawiciele ministerstw właściwych ds. pracy, centralnych, a także regionalnych i lokalnych urzędów pracy oraz związków zawodowych i organizacji pracodawców.

Sieć EURES została powołana przez Komisję Europejską, aby ułatwiać swobodny przepływ pracowników poprzez:

  • międzynarodowe pośrednictwo pracy,

  • informowanie na temat warunków życia i pracy w krajach członkowskich,

  • identyfikowanie i przeciwdziałanie przeszkodom w mobilności.

Usługi EURES są ogólnodostępne, bezpłatne i skierowane do osób poszukujących pracy, zainteresowanych wyjazdem do innego kraju w celach podjęcia pracy oraz do pracodawców, którzy chcą prowadzić rekrutację pracowników z zagranicy.

Nazwa EURES jest skrótem i powstała z angielskiej nazwy EURopean Employment Services, określającej Europejskie Służby Zatrudnienia.

Więcej informacji pod adresem: http://ec.europa.eu/eures

Newsletter

http://caz.zator.pl/zar-operator-dotacji-zar.html
http://www.mrr.gov.pl/
http://www.wwpe.gov.pl