top

Dolina Karpia Szansa na przyszłość

Wydarzenia

 Drukuj

Dodatkowe środki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu

27.11.2013 | Inne

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację dwóch programów dotyczących aktywizacji „10 osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy” oraz „4 osób bezrobotnych do 30 roku życia”.

W ramach programu planowana jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych poprzez:

udzielenie dotacji na uruchomienie własnej działalności gospodarczej do wysokości 20 000 zł/osobę,

lub

refundowanie pracodawcom doposażenia stanowiska pracy do wysokości 20 000 zł/stanowisko.

Środki przewidziane na realizację programów wyniosą 280 000 zł i w całości muszą zostać wydatkowane w 2013 roku.

Źródło: www.pup.oswiecim.pl

Inne - Aktualności

Likwidacja Zatorskiej Agencji…

28.04.2017 | Inne

Uchwałą z dnia 31 marca 2017r. wspólników Zatorskiej Agencji Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zatorze ul. Juliusza Słowackiego 15, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście…

więcej ...

Konferencja Podsumowująca…

31.03.2017 | Inne

W dniu 29 marca 2017 w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze odbyła się konferencja podsumowująca Projekt KIK/14 pn. Dolina Karpia – szansa na przyszłość współfinansowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W wydarzeniu wzięli…

więcej ...

zapraszamy na konferencję…

21.03.2017 | Inne

Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o.o. zaprasza na konferencję podsumowującą projekt KIK/14 Dolina Karpia - szansa na przyszłość w dniu 29 Marca 2017 o godzinie 10:00 w Centrum Aktywizacji Zawodowej , ul. Juliusza Słowackiego 15

więcej ...